ING Bank Śląski kredyt hipoteczny - jakie warunki?

ING Bank Śląski należy do grona instytucji, które oferują kredyty hipoteczne tylko dla osób posiadających co najmniej 20-procentowy wkład własny. Jeśli jednak dysponujemy odpowiednimi oszczędnościami, to mamy możliwość sfinansowania zarówno zakupu mieszkania, jak i działki oraz budowy, a także refinansowania innego kredytu hipotecznego.

ING Bank Śląski zalicza się do grupy konserwatywnych kredytodawców. Klienci starający się o kredyt hipoteczny nie mogą dodatkowo ubezpieczyć brakującego wkładu własnego – bezwzględnie wymagane jest pokrycie z oszczędności co najmniej 1/5 kwoty inwestycji. Jednocześnie bank dość regularnie wprowadza do oferty promocje, które dają szansę na znaczące obniżenie kosztów odsetek i prowizji.

Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim
Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim (fot. Andrzej Bogacz / FORUM)

Na jaki cel kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim?

Bank udziela kredytów na zakup działki budowlanej, budowę domu, zakup mieszkania lub domu, zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Kredytem hipotecznym ING Banku Śląskiego można także refinansować zobowiązanie zaciągnięte wcześniej w innym banku. Taka operacja może być opłacalna dla osób, które pożyczyły na mniej atrakcyjnych warunkach.

Ile i na jak długo można pożyczyć w ING Banku Śląskim?

Minimalna kwota kredytu hipotecznego w standardowej ofercie ING Banku Śląskiego wynosi 70 tys. zł. Górna granica zobowiązania to 4 mln zł. Warto także pamiętać, że wartość kredytu nie może przekroczyć 80 proc. wartości nieruchomości. Tej zasady nie można obejść poprzez zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia.

Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim można zaciągnąć na maksymalnie 35 lat. W momencie zakończenia spłaty zobowiązania kredytobiorca nie może jednak przekroczyć 70. roku życia. Najkrótszy dostępny okres kredytowania to 1 rok.

Bank dopuszcza spłatę zobowiązania w dwóch formułach – rat równych lub rat malejących.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim?

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w ING Banku Śląskim opiera się na wskaźniku WIBOR 6M oraz marży, która jest stała w całym okresie spłaty. Standardowa stawka marży to 2,5 pp. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi od 0 zł do 1,9 proc. kwoty zobowiązania. Pobierana jest w chwili uruchomienia pożyczanych środków. Możliwe jest otrzymanie lepszych warunków cenowych w ramach obowiązujących promocji. 

Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim – najważniejsze dodatkowe koszty

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Nie jest pobierane, minimalny wkład własny to 20 proc.

Ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej)

Podwyższenie marży o 0,3 pp.

Opłata za wycenę nieruchomości

Mieszkanie i niezabudowana działka gruntu - 420 zł,

Dom wybudowany i w trakcie budowy - 680 zł

Opłata za wcześniejszą częściową spłatę kredytu

0 proc.

Opłata za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu

0 proc. 


ING Bank Śląski kredyt hipoteczny – promocje 

ING Bank Śląski kredyt hipoteczny – promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

"Mieszkaj bez kompromisów nie tylko dla młodych"

Klient otrzymuje możliwość obniżenia marży lub prowizji, decydując się na jeden z wariantów:

  • łatwy start - 0% prowizji i stała marża w wysokości 1,85 pp.
  • lekka rata - 1,99% prowizji i stała marża w wysokości 1,55 pp.

Do warunków promocji należy:

  • posiadanie rachunku osobistego w ING BŚ i dokonywanie na nie comiesięcznych wpływów w wysokości min. 2 000 zł,
  • kwota kredytu nie może być niższa niż 100 000 zł, lecz nie może być wyższa niż 1 500 000 zł,
  • kredyt nie może być przeznaczony na refinansowanie innego zobowiązania ani na podwyższenie kredytów hipotecznych udzielonych przez bank, 
  • przystąpienie przez klienta do ubezpieczenia na życie w jednym z dwóch wariantów.

złożenie wniosku do 19 listopada 2017 r. 

Oferta stała

Klient otrzymuje możliwość obniżenia marży lub prowizji decydując się na jeden z wariantów:

  • 0% prowizji i stała marża w wysokości 2,40 pp. (oferta kredytowa „Łatwy start”),
  • 1,90% prowizji i stała marża w wysokości 2,10 pp. (oferta kredytowa „Lekka rata”).

Warunkiem otrzymania lepszych warunków cenowych kredytu jest założenie konta wraz z deklaracją dokonywania comiesięcznych wpływów.

do odwołania

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl


Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego

Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim może być ubezpieczenie na życie. Nie jest ono wymagane w ofercie standardowej, ale jego zakup pozwala obniżyć poziom marży. Bank oferuje dwie wersje ubezpieczenia: „Życie PLUS” oraz „Bezpieczny Kredyt STANDARD Plus”. Składka ubezpieczeniowa naliczana jest od salda zadłużenia kredytu i wynosi od 0,035 proc. do 0,055 proc.

Ubezpieczenia różnią się zakresem ochrony. Cały pakiet obejmuje śmierć, całkowitą i czasową niezdolność do pracy, utratę pracy, poważne zachorowanie. Świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości salda zadłużenia lub raty kredytu w zależności od rodzaju zdarzenia.

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim?

Wniosek o kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim można złożyć na dwa sposoby. Należą do nich:

  • formularz kontaktowego na stronie Bankier.pl oraz na stronie banku,
  • placówka ING Banku Śląskiego. 

Z klientami, którzy zdecydowali się na wypełnienie formularza online, skontaktuje się doradca. Pomoże on w dopełnieniu formalności. Wymagane dokumenty będzie można wysłać przez internet, a umowę podpisać w wybranym oddziale. 

Źródło:
Wnioskuj o ten kredyt

Informacje o ofercieKalkulacja dla: 200 000 zł, 250 000 zł, zakup mieszkania lub domu, 30 lat, 30 lat, równe, skorzystam z innych produktów banku, aby obniżyć marżę

Waluta: PLN
Oprocentowanie rzeczywiste: 4,0673%
Oprocentowanie nominalne: 3,73%
(WIBOR 3M* 1,73% + marża 2,00%)
Prowizja: 3 800,00 zł
1,90% kwoty kredytu

oferta standardowa i oferta “niższa marża”;

Oferta “0% prowizji”: 0% (za posiadanie lub założenie ROR w banku, z wpływami 2000 zł/m-c.

Ubezpieczenie pomostowe
34,33 zł za pierwszy miesiąc
Do chwili ustanowienia hipoteki bank stosuje marżę podwyższoną o 0,3 pp.
Wycena nieruchomości: min. 420 zł, max. 680 zł
Ubezpieczenie inne
Program ubezpieczeniowy Opcja Życie Plus.
0,04% od zadłużenia za pierwszy miesiąc Ubezpieczenie na 36 miesięcy
Wcześniejsza spłata: 2,00%
Uwagi

Promocja “Obniżona marża”. Aby skorzystać z oferty, klient w momencie składania wniosku musi posiadać lub założyć ROR w ING Banku Śląskim oraz zadeklarować wpływy min. 2 tys. zł.

420 zł – mieszkanie
680 zł – dom

* Bank w rzeczywistości stosuję stopę WIBOR 6M, jednak dla lepszego porównania ofert roczna rzeczywista stopa oprocentowania dla wszystkich banków została skalkulowana dla aktualnej stopy WIBOR 3M.

Sprawdź inne oferty kredytów

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl