44,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Voxel SA (VOX)

Komunikaty spółki - VOXEL

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Voxel Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 roku
Zgłoszenie przez akcjonariuszy kandydatur na członków Rady Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii M
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
Korekta raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 02.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rekomendacja Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.