92,4000 zł
2,44% 2,2000 zł
Voxel SA (VOX)

Komunikaty spółki - VOXEL

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
Wyniki finansowe
Transakcja sprzedaży 100% udziałów VITO-MED sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Korekta raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku dotyczącego treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rekomendacja Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.