2,4000 zł
0,84% 0,0200 zł
Unfold (UNF)

Akcjonariat - UNFOLD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 72 723 974,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 30 301 656 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 450 784
Liczba głosów na WZA: 30 301 656 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,29%
Kapitał akcyjny: 3 030 165,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 450 784
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,71%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sitarz Jakub porozumienie, ZWZ 9 541 450 (31,48%) 9 541 450 (31,48%) 2022-09-15 LVC
Jarzębowski Maciej porozumienie 8 454 667 (27,90%) 8 454 667 (27,90%) 2017-10-06 LVC
Ciepły Mariusz porozumienie, ZWZ 8 454 667 (27,90%) 8 454 667 (27,90%) 2022-10-15 LVC

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 461 656
0,10 30 301 656
3 030 165,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-17
seria A - akcje założycielskie 2007-11-02 50 000 000
500 000,00
0,01 0,01 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2008-02-22
2017-11-06
scalenie akcji 10:1 2008-05-08
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2010-03-02 840 000
420 000,00
0,10 0,50 5 840 000
584 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2010-05-07
2017-11-06
seria C - subskrypcja prywatna 2010-11-23 1 000 000
0,10 6 840 000
684 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2011-03-24
2017-11-06
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-09-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 7 840 000
784 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2014-09-09
2017-11-06
seria E - subskrypcja prywatna 2015-06-29 1 000 000
0,10 8 840 000
884 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2015-10-20
2017-11-06
seria F - subskrypcja prywatna 2016-02-25 6 000 000
12 000 000,00
0,10 2,00 14 840 000
1 484 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2016-08-01
2017-11-06
zmiana firmy z Venture Incubator SA na Venture Inc SA 2016-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-19
seria G - subskrypcja otwarta 2016-11-10 15 000 000
30 000 000,00
0,10 2,00 29 840 000
2 984 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2017-10-18
2017-11-06
seria H - program motywacyjny 2021-05-17 1 790 400
179 040,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Venture INC ASI SA na Unfold.vc ASI SA 2022-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Sitarz Jakub porozumienie, ZWZ 9 500 000 31,83 (0,48) 9 500 000 31,83 (0,48) 2022-06-30
Sitarz Jakub porozumienie, ZWZ 9 500 000 (100 000) 31,35 (-0,15) 9 500 000 (100 000) 31,35 (-0,15) 2022-06-30
Ciepły Mariusz porozumienie, ZWZ 8 073 501 27,05 (0,41) 8 073 501 27,05 (0,41) 2022-06-30
Ciepły Mariusz porozumienie, ZWZ 8 073 501 26,64 8 073 501 26,64 2022-06-30
Ciepły Mariusz porozumienie, ZWZ 8 073 501 (-381 166) 26,64 (-1,69) 8 073 501 (-381 166) 26,64 (-1,69) 2022-06-30
Sitarz Jakub porozumienie, NWZ 9 400 000 (139 059) 31,50 (0,46) 9 400 000 (139 059) 31,50 (0,46) 2021-05-15
Sitarz Jakub porozumienie 9 260 941 (806 274) 31,04 (2,71) 9 260 941 (806 274) 31,04 (2,71) 2020-02-25
Sitarz Jakub porozumienie 8 454 667 (4 447 896) 28,33 (1,33) 8 454 667 (4 447 896) 28,33 (1,33) 2017-10-06
Jarzębowski Maciej porozumienie 8 454 667 (2 309 376) 28,33 (-13,08) 8 454 667 (2 309 376) 28,33 (-13,08) 2017-10-06
Ciepły Mariusz porozumienie 8 454 667 (6 296 803) 28,33 (21,10) 8 454 667 (6 296 803) 28,33 (21,10) 2017-10-06
Sitarz Jakub porozumienie 4 006 771 27,00 (13,57) 4 006 771 27,00 (13,57) 2016-12-20
Sitarz Jakub porozumienie 4 006 771 (1 717 771) 13,43 (-12,46) 4 006 771 (1 717 771) 13,43 (-12,46) 2016-12-20
Jarzębowski Maciej porozumienie 6 145 291 41,41 (20,82) 6 145 291 41,41 (20,82) 2016-12-20
Jarzębowski Maciej porozumienie 6 145 291 20,59 (-20,82) 6 145 291 20,59 (-20,82) 2016-12-20
Ciepły Mariusz porozumienie 2 157 864 7,23 (-7,31) 2 157 864 7,23 (-7,31) 2016-12-20
Ciepły Mariusz porozumienie 2 157 864 14,54 2 157 864 14,54 2016-12-20
Sitarz Jakub 2 289 000 25,89 (10,47) 2 289 000 25,89 (10,47) 2016-07-19
Sitarz Jakub 2 289 000 (200 000) 15,42 (-8,21) 2 289 000 (200 000) 15,42 (-8,21) 2016-07-19
Jarzębowski Maciej 6 145 291 (2 145 291) 41,41 (-3,84) 6 145 291 (2 145 291) 41,41 (-3,84) 2016-06-15
Ciepły Mariusz 2 157 864 (2 152 677) 14,54 (14,47) 2 157 864 (2 152 677) 14,54 (14,47) 2016-06-15
Sitarz Jakub WZA 2 089 000 (500 000) 23,63 (3,37) 2 089 000 (500 000) 23,63 (3,37) 2016-02-25
Jarzębowski Maciej WZA 4 000 000 45,25 (18,30) 4 000 000 45,25 (18,30) 2016-02-25
Jarzębowski Maciej WZA 4 000 000 (310 000) 26,95 (-20,11) 4 000 000 (310 000) 26,95 (-20,11) 2016-02-25
Sikora Agnieszka wraz z Maciejem Sikora 389 215 5,69 (0,73) 389 215 5,69 (0,73) 2014-12-28
Sikora Agnieszka wraz z Maciejem Sikora 389 215 (36 866) 4,96 (-0,19) 389 215 (36 866) 4,96 (-0,19) 2014-12-28
Sitarz Jakub 1 589 000 20,26 (2,29) 1 589 000 20,26 (2,29) 2014-09-09
Sitarz Jakub 1 589 000 (504 000) 17,97 (2,11) 1 589 000 (504 000) 17,97 (2,11) 2014-09-09
Jarzębowski Maciej 3 690 000 47,06 (5,32) 3 690 000 47,06 (5,32) 2014-07-10
Jarzębowski Maciej 3 690 000 (500 000) 41,74 (-4,89) 3 690 000 (500 000) 41,74 (-4,89) 2014-07-10
Sitarz Jakub 1 085 000 15,86 (2,03) 1 085 000 15,86 (2,03) 2014-01-31
Sitarz Jakub 1 085 000 (415 000) 13,83 (4,04) 1 085 000 (415 000) 13,83 (4,04) 2014-01-31
Jarzębowski Maciej 3 190 000 46,63 (5,95) 3 190 000 46,63 (5,95) 2014-01-31
Jarzębowski Maciej 3 190 000 (415 000) 40,68 (0,11) 3 190 000 (415 000) 40,68 (0,11) 2014-01-31
Sitarz Jakub 670 000 (270 000) 9,79 (2,95) 670 000 (270 000) 9,79 (2,95) 2014-01-30
INC SA 140 135 (-830 000) 2,04 (-12,14) 140 135 (-830 000) 2,04 (-12,14) 2014-01-30
INC SA 970 135 (140 135) 14,18 (2,05) 970 135 (140 135) 14,18 (2,05) 2014-01-29
Jarzębowski Maciej 2 775 000 (150 000) 40,57 (2,20) 2 775 000 (150 000) 40,57 (2,20) 2013-10-25
Ciepły Mariusz 5 187 (-500 000) 0,07 (-7,31) 5 187 (-500 000) 0,07 (-7,31) 2013-10-25
Ciepły Mariusz 505 187 (5 187) 7,38 (-1,18) 505 187 (5 187) 7,38 (-1,18) 2013-10-24
INC SA 830 000 (329 996) 12,13 (4,83) 830 000 (329 996) 12,13 (4,83) 2012-08-10
Sikora Agnieszka wraz z Maciejem Sikora 352 349 5,15 352 349 5,15 2011-11-23
Jafra Michał 0 (-700 000) 0,00 (-10,23) 0 (-700 000) 0,00 (-10,23) 2011-08-01
INC SA 500 004 (4) 7,30 500 004 (4) 7,30 2011-08-01
INC SA 500 000 (-642 500) 7,30 (-9,40) 500 000 (-642 500) 7,30 (-9,40) 2011-08-01
Jarzębowski Maciej 2 625 000 (125 000) 38,37 (-4,43) 2 625 000 (125 000) 38,37 (-4,43) 2011-05-25
Jafra Michał 700 000 (100 000) 10,23 (-0,04) 700 000 (100 000) 10,23 (-0,04) 2011-05-25
INC SA 1 142 500 (142 500) 16,70 (2,09) 1 142 500 (142 500) 16,70 (2,09) 2011-05-25
Sitarz Jakub 400 000 6,84 (1,00) 400 000 6,84 (1,00) 2010-09-07
Sitarz Jakub 400 000 (-600 000) 5,84 (-11,28) 400 000 (-600 000) 5,84 (-11,28) 2010-09-07
Jafra Michał 600 000 10,27 (1,50) 600 000 10,27 (1,50) 2010-09-07
Jafra Michał 600 000 8,77 600 000 8,77 2010-09-07
INC SA 1 000 000 14,61 (-2,51) 1 000 000 14,61 (-2,51) 2010-09-07
INC SA 1 000 000 (170 000) 17,12 (2,91) 1 000 000 (170 000) 17,12 (2,91) 2010-06-01
Sitarz Jakub 1 000 000 17,12 1 000 000 17,12 2010-05-24
Jarzębowski Maciej 2 500 000 42,80 (6,26) 2 500 000 42,80 (6,26) 2010-05-24
Jarzębowski Maciej 2 500 000 36,54 2 500 000 36,54 2010-05-24
INC SA 830 000 14,21 830 000 14,21 2010-05-24
Ciepły Mariusz 500 000 8,56 (1,26) 500 000 8,56 (1,26) 2010-05-24
Ciepły Mariusz 500 000 7,30 500 000 7,30 2010-05-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2022-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2021-05-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2021-04-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.