0,5600 zł
-11,11% -0,0700 zł
Soho Development SA (SHD)

Akcjonariat - SOHODEV

Dane ogólne

Kapitalizacja: 15 416 862,16 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 27 530 111 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 584 990
Liczba głosów na WZA: 27 530 111 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,45%
Kapitał akcyjny: 2 753 011,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 584 990
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,45%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 61,55%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zientara Maciej poprzez Helioblue Investments Ltd. i Superkonstelacja Ltd. 9 195 990 (33,40%) 9 195 990 (34,94%) 2022-11-02 14N
Kuś Mirosław 1 389 000 (5,04%) 1 389 000 (5,27%) 2021-02-22 -
Soho Development SA 1 223 241 (4,44%) 1 223 241 (0,00%) 2020-05-07 PRC

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria D, za akcje WPS Kolbet SA 2 828 918
20 000 450,26
0,10 7,07 78 585 573
7 858 557,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-09
2009-04-30
2009-08-06
podwyższenie kapitału seria D 565 708
0,10 79 151 281
7 915 128,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-30
2009-08-06
obniżenie kapitału
0,10 75 756 655
7 575 665,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-30
podwyższenie kapitału seria D 2 652 495
0,10 80 737 307
8 073 730,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-15
2008-11-07
umorzenie akcji -11 858 265
0,10 11 858 266
1 185 826,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-14
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
171 200 000,00
0,10 5,35 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
71 060 000,00
0,10 71,06 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
16 335 000,00
0,10 32,67 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
34 052 000,00
0,10 85,13 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-09-30 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-29
umorzenie akcji 1998-10-27 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-01
umorzenie akcji 1999-10-27 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-01-20
umorzenie akcji 2003-10-30 -6 339 593
0,10 23 716 531
2 371 653,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-03-05
podwyższenie kapitału renominacja akcji 2006-01-05
0,30 11 858 266
3 557 479,80
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - prawo poboru 1:3 2006-03-24 35 574 798
3 557 479,80
0,10 0,10 47 433 064
4 743 306,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-16
2006-07-24
2006-10-31
umorzenie akcji 2007-06-25 -9 723 958
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - Superkonstelacja Ltd i Novakonstelacja Ltd za waranty subskrypcyjne serii A 2008-05-26 30 651 748
216 707 858,36
0,10 7,07 78 084 812
7 808 481,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-17

2008-09-01
seria E - Investment Advisors Equity Fellows sp. z o.o. SKA za warranty subskrypcyjne serii C 2008-08-22 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2008-08-22 11 000 000
77 770 000,00
0,10 7,07
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Supernova Capital SA bez podwyższania kapitału 2009-05-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-30
połączenie z R. and R.A. Duo sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-05-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-30
połączenie z Equity Service Poland Sp. zo.o. bez podwyższania kapitału 2009-10-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-27
seria E - połączenie z Zachodni NFI SA akcjonariusze NFI Zachodni SA, parytet wymiany 0,45:1 2009-10-19 41 177 424
0,10 120 328 705
12 032 870,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-20
zmiana firmy z NFI Progress SA na Black Lion NFI SA 2010-02-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-28
zmiana firmy z Black Lion NFI SA na Black Lion Fund SA 2012-10-08

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-09-05 -8 995 055
0,10 111 333 650
11 133 365,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-20
zmiana firmy z Black Lion Fund SA na Soho Development SA 2015-03-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-14
połączenie z PZO Investment sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-04-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-09
połączenie z Soho Factory sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-03-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-30
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2017-06-22 -20 031 012
0,10 91 302 638
9 130 263,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-06
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2017-06-22 4 500 000
7 380 000,00
0,10 1,64
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2018-01-03 -30 129 870
0,10 61 172 768
6 117 276,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-19
obniżenie kapitału seria E 2018-07-05 -20 187 000
0,10 40 985 768
4 098 576,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii E 2018-11-15 -7 339 449
0,10 33 646 319
3 364 631,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-15
połączenie z Fabryka PZO sp. z o.o., Fellow sp. z o.o., Dobra Forma 1 sp. z o.o., Soho Verbel sp. z o.o., Soho Feniks sp. z o.o., Soho Tetris sp. z o.o. i Soho Development Homes&More sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-02-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-26
połączenie z Mińska Development sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-02-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych serii E 2020-03-31 -6 116 208
0,10 27 530 111
2 753 011,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wandzel Maciej bezpośrednio, wraz z Aulos 1 sp. z o.o. i Creative Sport Investment sp. z o.o. sp.k. 0 (-5 830 215) 0,00 (-17,33) 0 (-5 830 215) 0,00 (-22,16) 2022-11-02
Zientara Maciej wraz z Helioblue Investments Ltd. 4 665 102 16,93 4 665 102 17,73 2022-06-27
Zientara Maciej wraz z Helioblue Investments Ltd. 4 665 102 (-1 684 497) 16,93 (-6,13) 4 665 102 (-1 694 497) 17,73 (-13,77) 2022-05-27
Zientara Maciej wraz z Helioblue Investments Ltd. 6 349 599 23,06 6 359 599 31,50 (7,33) 2020-08-08
Zientara Maciej wraz z Helioblue Investments Ltd. 6 349 599 (-559 229) 23,06 (-2,04) 6 359 599 (-549 229) 24,17 (-10,05) 2020-08-08
Zientara Maciej wraz z Helioblue Investments Ltd. 6 908 828 (201 631) 25,10 (2,04) 6 908 828 (-369) 34,22 (2,77) 2020-08-06
Zientara Maciej wraz z Superkonstelacja Ltd. 6 707 197 23,06 6 909 197 31,45 2020-05-07
Wandzel Maciej bezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o. 5 830 215 17,33 (-3,85) 5 830 215 22,16 (-6,72) 2019-05-31
Wandzel Maciej bezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o. 5 830 215 21,18 (0,01) 5 830 215 28,88 (6,72) 2019-05-31
Wandzel Maciej bezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o. 5 830 215 (-1 577 361) 21,17 (3,10) 5 830 215 (-1 577 361) 22,16 (0,14) 2019-05-31
Superkonstelacja Ltd. 6 147 968 18,27 (-4,06) 6 147 968 23,37 (-7,08) 2019-05-31
Superkonstelacja Ltd. 6 147 968 (-1 663 329) 22,33 (3,27) 6 147 968 (-1 663 329) 30,45 (7,23) 2019-05-31
NN OFE portfel 589 444 1,75 589 444 1,75 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 592 296 (-878 727) 4,73 (0,69) 1 592 296 (-878 727) 4,73 (-0,32) 2018-12-31
Wandzel Maciej bezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o. 7 407 576 18,07 (-3,95) 7 407 576 22,02 (-6,14) 2018-09-28
Wandzel Maciej bezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o. 7 407 576 (1 083 453) 22,02 (6,59) 7 407 576 (1 083 453) 28,16 (9,36) 2018-09-28
Wandzel Maciej bezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o. 6 324 123 (-1 663 263) 15,43 (-4,06) 6 324 123 (-1 663 263) 18,80 (-4,94) 2018-09-27
Superkonstelacja Ltd. 7 811 297 19,06 (-4,16) 7 811 297 23,22 (-6,47) 2018-09-27
Superkonstelacja Ltd. 7 811 297 (-3 422 799) 23,22 (-4,19) 7 811 297 (-3 422 799) 29,69 (-3,70) 2018-09-27
Soho Development SA 7 339 449 26,66 (8,75) 7 339 449 0,00 2018-09-27
Soho Development SA 7 339 449 17,91 (-3,90) 7 339 449 0,00 2018-09-27
Soho Development SA 7 339 449 21,81 (21,81) 7 339 449 0,00 2018-09-27
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 1 638 100 (-430 825) 4,00 (-1,05) 1 638 100 (-430 825) 4,87 (-1,28) 2018-09-27
Bauer Rafał poprzez Businessweb s.r.o. 1 705 446 (-557 191) 4,16 (-1,36) 1 705 446 (-557 191) 5,07 (-1,65) 2018-09-27
Bauer Rafał poprzez Businessweb s.r.o. 2 262 637 (-6 373) 5,52 (-0,02) 2 262 637 (-6 373) 6,72 (1,18) 2018-08-14
Soho Development SA 0 (-20 187 000) 0,00 (-33,00) 0 (-20 187 000) 0,00 2018-08-10
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 2 068 925 (-473 183) 5,05 (0,89) 2 068 925 (-473 183) 6,15 (0,96) 2018-08-10
Bauer Rafał bezpośrednio i z Businessweb s.r.o. 2 269 010 (-705 819) 5,54 (-1,72) 2 269 010 (-705 819) 5,54 (-1,72) 2018-08-10
Superkonstelacja Ltd. z Maciejem Zientarą 11 234 096 (2 729 230) 27,41 (13,51) 11 234 096 (2 729 230) 33,39 (12,64) 2018-08-09
Wandzel Maciej bezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o. 7 987 386 19,49 (6,43) 7 987 386 23,74 (4,25) 2018-07-05
Wandzel Maciej bezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o. 7 987 386 (-4 649 014) 13,06 (-0,78) 7 987 386 (-4 649 014) 19,49 (-1,17) 2018-07-05
Superkonstelacja Ltd. z Maciejem Zientarą 8 504 866 13,90 (-6,85) 8 504 866 20,75 2018-07-05
Superkonstelacja Ltd. z Maciejem Zientarą 8 504 866 (-2 372 948) 20,75 (2,97) 8 504 866 (-2 372 948) 20,75 (-1,48) 2018-07-05
Soho Development SA 20 187 000 (7 957 000) 33,00 (13,01) 20 187 000 (7 957 000) 0,00 2018-07-04
TFI PZU SA portfele 821 143 2,00 821 143 2,00 2018-06-30
Bauer Rafał bezpośrednio i z Businessweb s.r.o. 2 974 829 7,26 (2,40) 2 974 829 7,26 (1,18) 2018-02-01
Bauer Rafał bezpośrednio i z Businessweb s.r.o. 2 974 829 (-855 461) 4,86 (-1,14) 2 974 829 (-855 461) 6,08 (0,08) 2018-02-01
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 2 542 108 4,16 (-2,04) 2 542 108 5,19 (-1,01) 2018-01-30
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 2 542 108 (-731 026) 6,20 (0,85) 2 542 108 (-731 026) 6,20 (0,85) 2018-01-30
Aegon OFE 2 471 023 4,04 (-1,99) 2 471 023 5,05 (-2,29) 2018-01-30
Aegon OFE 2 471 023 6,03 (-1,31) 2 471 023 7,34 (-2,05) 2018-01-30
Aegon OFE 2 471 023 7,34 (-1,64) 2 471 023 9,39 (-2,85) 2018-01-30
Aegon OFE 2 471 023 (-710 584) 8,98 (3,78) 2 471 023 (-710 584) 12,24 (5,74) 2018-01-30
Superkonstelacja Ltd. z Maciejem Zientarą 10 877 814 (-3 128 092) 17,78 (2,44) 10 877 814 (-3 128 092) 22,23 (-0,67) 2018-01-29
Soho Development SA 12 230 000 19,99 (19,99) 12 230 000 0,00 2018-01-29
Soho Development SA 0 (-30 129 870) 0,00 (-33,00) 0 (-30 129 870) 0,00 2018-01-19
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 3 273 134 5,35 (1,77) 3 273 134 5,35 2018-01-19
Bauer Rafał bezpośrednio i z Businessweb s.r.o. 3 830 290 6,00 (2,00) 3 830 290 6,00 2018-01-19
Wandzel Maciej bezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o. 12 636 400 13,84 (-6,82) 12 636 400 20,66 (-5,16) 2017-12-31
Wandzel Maciej bezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o. 12 636 400 20,66 (6,82) 12 636 400 25,82 (5,16) 2017-12-31
Wandzel Maciej w porozumieniu z Aulos 1 sp. z o.o. 12 636 400 (-5 899 945) 13,84 (-6,46) 12 636 400 (-5 899 945) 20,66 (-9,64) 2017-12-22
Wandzel Maciej w porozumieniu z Aulos 1 sp. z o.o., Rafałem Bauerem i Rangeclass Ltd. 18 536 345 (-7 074 357) 20,30 (-2,70) 18 536 345 (-7 074 357) 30,30 (2,25) 2017-12-22
Superkonstelacja Ltd. z Maciejem Zientarą 14 005 906 15,34 (-7,56) 14 005 906 22,90 2017-12-22
Superkonstelacja Ltd. z Maciejem Zientarą 14 005 906 (-8 684 659) 22,90 (2,52) 14 005 906 (-8 684 659) 22,90 (-1,95) 2017-12-22
Soho Development SA 30 129 870 33,00 (33,00) 30 129 870 0,00 2017-12-22
Bauer Rafał wraz z Rangeclass Ltd. 3 830 290 (-2 673 630) 4,00 (-1,40) 3 830 290 (-2 673 630) 6,00 (-0,35) 2017-12-22
Aegon OFE 3 181 607 5,20 (1,72) 3 181 607 6,50 (1,30) 2017-12-22
Aegon OFE 3 181 607 (-1 764 065) 3,48 (-1,94) 3 181 607 (-1 764 065) 5,20 (-0,22) 2017-12-22
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 3 273 134 (-1 814 813) 3,58 (-1,99) 3 273 134 (-1 814 813) 5,35 (-0,22) 2017-11-20
Soho Development SA 0 (-20 031 012) 0,00 (-17,99) 0 (-20 031 012) 0,00 2017-09-06
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 5 087 947 (-91 906) 5,57 (0,92) 5 087 947 (-91 906) 5,57 (0,55) 2017-09-06
Aegon OFE 4 945 672 5,42 4 945 672 5,42 2017-09-06
Superkonstelacja Ltd. z Maciejem Zientarą 22 690 565 20,38 (-4,47) 22 690 565 24,85 2017-09-04
Superkonstelacja Ltd. z Maciejem Zientarą 22 690 565 (1 918 981) 24,85 (6,19) 22 690 565 (1 918 981) 24,85 (2,10) 2017-09-04
Wandzel Maciej w porozumieniu z Aulos 1 sp. z o.o. 25 610 702 23,00 (-5,05) 25 610 702 28,05 2017-09-01
Wandzel Maciej w porozumieniu z Aulos 1 sp. z o.o. 25 610 702 (4 698 982) 28,05 (9,27) 25 610 702 (4 698 982) 28,05 (7,79) 2017-09-01
Superkonstelacja Ltd. ZWZ 20 771 584 (-1 919 585) 18,66 (-1,72) 20 771 584 (-1 919 585) 22,75 (0,76) 2017-06-22
Soho Development SA 20 031 012 (11 900 000) 17,99 (10,69) 20 031 012 (11 900 000) 0,00 2017-06-09
Altus SA wraz z Progress FIZAN 0 (-11 900 000) 0,00 (-10,69) 0 (-11 900 000) 0,00 (-11,53) 2017-06-09
Wandzel Maciej przez Aulos 1 sp. z o.o., NWZ 20 911 720 (2 320 471) 18,78 (2,08) 20 911 720 (2 320 471) 20,26 (2,25) 2017-04-20
Wandzel Maciej przez Aulos 1 sp. z o.o., porozumienie 18 591 249 (-2 320 471) 16,70 (-2,08) 18 591 249 (-2 320 471) 18,01 (-0,87) 2017-04-12
Soho Development SA 8 131 012 (7 565 789) 7,30 (6,80) 8 131 012 (7 565 789) 0,00 2017-04-12
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 5 179 853 (-478 668) 4,65 (-0,43) 5 179 853 (-478 668) 5,02 (-0,08) 2017-04-12
Wandzel Maciej przez Aulos 1 sp. z o.o. 20 911 720 18,78 (18,78) 20 911 720 18,88 (18,88) 2016-04-29
Superkonstelacja Ltd. 22 691 169 (2 754 084) 20,38 (3,82) 22 691 169 (2 754 084) 21,99 (2,51) 2015-12-29
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 5 658 521 5,08 5 658 521 5,10 2015-11-07
Soho Development SA 565 223 (162) 0,50 565 223 (162) 0,00 2015-09-30
Soho Development SA 565 061 (3 860) 0,50 565 061 (3 860) 0,00 2015-09-29
Soho Development SA 561 201 (11 737) 0,50 (0,01) 561 201 (11 737) 0,00 2015-09-25
Soho Development SA 549 464 (26 998) 0,49 (0,03) 549 464 (26 998) 0,00 2015-09-23
Soho Development SA 522 466 (10 963) 0,46 (0,01) 522 466 (10 963) 0,00 2015-09-21
Soho Development SA 511 503 (31 682) 0,45 (0,02) 511 503 (31 682) 0,00 2015-09-17
Soho Development SA 479 821 (15 800) 0,43 (0,02) 479 821 (15 800) 0,00 2015-09-14
Soho Development SA 464 021 (15 000) 0,41 (0,01) 464 021 (15 000) 0,00 2015-09-10
Soho Development SA 449 021 (15 622) 0,40 (0,02) 449 021 (15 622) 0,00 2015-09-09
Soho Development SA 433 399 (7 208) 0,38 433 399 (7 208) 0,00 2015-09-07
Soho Development SA 426 191 (8 974) 0,38 (0,01) 426 191 (8 974) 0,00 2015-09-03
Soho Development SA 417 217 (8 646) 0,37 (0,01) 417 217 (8 646) 0,00 2015-09-01
Soho Development SA 408 571 (13 467) 0,36 (0,01) 408 571 (13 467) 0,00 2015-08-28
Soho Development SA 395 104 (10 472) 0,35 (0,01) 395 104 (10 472) 0,00 2015-08-26
Soho Development SA 384 632 (25 533) 0,34 (0,02) 384 632 (25 533) 0,00 2015-08-24
Soho Development SA 359 099 (8 426) 0,32 (0,01) 359 099 (8 426) 0,00 2015-08-20
Soho Development SA 350 673 (7 078) 0,31 (0,01) 350 673 (7 078) 0,00 2015-08-17
Soho Development SA 343 595 (149) 0,30 343 595 (149) 0,00 2015-07-30
Soho Development SA 343 446 (2 089) 0,30 343 446 (2 089) 0,00 2015-07-28
Soho Development SA 341 357 (2 000) 0,30 341 357 (2 000) 0,00 2015-07-23
Soho Development SA 339 357 (3 140) 0,30 339 357 (3 140) 0,00 2015-07-22
Soho Development SA 336 217 (926) 0,30 336 217 (926) 0,00 2015-07-20
Soho Development SA 335 291 (2 010) 0,30 (0,01) 335 291 (2 010) 0,00 2015-07-15
Soho Development SA 333 281 (3 846) 0,29 333 281 (3 846) 0,00 2015-07-10
Soho Development SA 329 435 (6 615) 0,29 (0,01) 329 435 (6 615) 0,00 2015-07-08
Soho Development SA 322 820 (2 820) 0,28 322 820 (2 820) 0,00 2015-07-06
Soho Development SA 320 000 (50 883) 0,28 (0,04) 320 000 (50 883) 0,00 2015-07-02
Soho Development SA 269 117 (25 500) 0,24 (0,03) 269 117 (25 500) 0,00 2015-06-30
Soho Development SA 243 617 (58 058) 0,21 (0,05) 243 617 (58 058) 0,00 2015-06-29
Soho Development SA 185 559 (25 559) 0,16 (0,02) 185 559 (25 559) 0,00 2015-06-24
Soho Development SA 160 000 (-32 617) 0,14 (-0,03) 160 000 (-32 617) 0,00 2015-06-22
Soho Development SA 192 617 (66 342) 0,17 (0,06) 192 617 (66 342) 0,00 2015-06-18
Soho Development SA 126 275 (25 500) 0,11 (0,02) 126 275 (25 500) 0,00 2015-06-18
Soho Development SA 100 775 (25 991) 0,09 (0,03) 100 775 (25 991) 0,00 2015-06-17
Soho Development SA 74 784 (22 366) 0,06 (0,02) 74 784 (22 366) 0,00 2015-06-15
Soho Development SA 52 418 (22 817) 0,04 (0,02) 52 418 (22 817) 0,00 2015-06-11
Soho Development SA 29 601 (6 984) 0,02 29 601 (6 984) 0,00 2015-06-10
Soho Development SA 22 617 (5 411) 0,02 (0,01) 22 617 (5 411) 0,00 2015-06-08
Soho Development SA 17 206 (5 615) 0,01 17 206 (5 615) 0,00 2015-06-05
Soho Development SA 11 591 0,01 (0,01) 11 591 0,00 2015-06-03
Knabe Władysław 5 654 162 4,69 (-0,31) 5 654 162 5,52 (0,52) 2015-02-02
Knabe Władysław 5 654 162 5,00 5 654 162 5,00 2015-02-02
Soho Development SA 0 (-8 995 055) 0,00 (-7,00) 0 (-8 995 055) 0,00 2015-01-20
Bauer Rafał wraz z Rangeclass Ltd. 6 503 920 5,40 6 503 920 6,35 (0,51) 2014-07-28
Origin TFI SA 6 199 800 5,15 (0,15) 6 199 800 6,05 (1,05) 2014-07-09
Origin TFI SA 6 199 800 5,00 6 199 800 5,00 2014-07-09
Novakonstelacja Ltd. w porozumieniu 20 911 720 17,37 (-1,41) 20 911 720 20,43 (1,65) 2014-06-25
Novakonstelacja Ltd. w porozumieniu 20 911 720 18,78 (18,78) 20 911 720 18,78 (18,78) 2014-06-25
Novakonstelacja Ltd. w porozumieniu 0 (-24 306 847) 0,00 (-20,20) 0 (-24 306 847) 0,00 (-24,44) 2014-06-25
Bauer Rafał wraz z Rangeclass Ltd. i IB 4 Nieruchomości sp. z o.o. 6 503 920 5,40 (-0,44) 6 503 920 5,84 (-0,46) 2014-06-25
Bauer Rafał wraz z Rangeclass Ltd. 6 503 920 5,84 (-1,28) 6 503 920 6,30 (-0,82) 2014-06-25
Bauer Rafał wraz z Rangeclass Ltd. 6 503 920 (3 367 383) 7,12 (4,52) 6 503 920 (3 367 383) 7,12 (3,89) 2014-06-25
Superkonstelacja Ltd. 19 937 085 16,56 (-1,34) 19 937 085 19,48 (1,58) 2013-04-26
Superkonstelacja Ltd. 19 937 085 (620 000) 17,90 (1,85) 19 937 085 (620 000) 17,90 (0,55) 2013-04-26
Superkonstelacja Ltd. 19 317 085 (2 258 408) 16,05 (1,88) 19 317 085 (2 258 408) 17,35 (0,20) 2013-04-26
Altus SA wraz z Progress FIZAN 11 900 000 (322 553) 10,69 (1,07) 11 900 000 (322 553) 11,53 (1,14) 2013-01-25
Altus SA 11 577 447 (-322 553) 9,62 (-0,26) 11 577 447 (-322 553) 10,39 (-1,23) 2013-01-25
Altus SA wraz z Progress FIZAN 11 900 000 (-2 537 447) 9,88 (-2,11) 11 900 000 (-2 537 447) 11,62 (-1,34) 2013-01-25
Altus SA 14 437 447 (-222 553) 11,99 (-0,19) 14 437 447 (-222 553) 12,96 (-0,20) 2013-01-24
Eustis Company Ltd. 400 000 (-11 500 000) 0,00 (-9,88) 400 000 (-11 500 000) 0,00 (-10,68) 2013-01-09
Altus SA 14 660 000 (8 643 892) 12,18 (7,19) 14 660 000 (8 643 892) 13,16 (7,11) 2013-01-09
Soho Development SA 8 995 055 (-11 900 000) 7,00 (-10,36) 8 995 055 (-11 900 000) 0,00 2012-11-20
Eustis Company Ltd. 11 900 000 9,88 11 900 000 10,68 2012-11-20
Altus SA 6 016 108 4,99 6 016 108 6,05 2012-03-31
Altus SA 6 016 108 (-7 000) 4,99 (-0,01) 6 016 108 (-7 000) 6,05 2011-12-21
Altus SA 6 023 108 (-3 202 996) 5,00 (-2,66) 6 023 108 (-3 202 996) 6,05 (-3,22) 2011-12-20
Superkonstelacja Ltd. 17 058 677 (62 000) 14,17 (0,05) 17 058 677 (62 000) 17,15 (0,06) 2011-10-24
Novakonstelacja Ltd. 24 306 847 (-8 912 918) 20,20 (-7,40) 24 306 847 (-8 912 918) 24,44 (-8,96) 2011-09-09
Altus SA 9 226 104 7,66 9 226 104 9,27 2011-09-09
Superkonstelacja Ltd. 16 996 677 (674 644) 14,12 (0,56) 16 996 677 (674 644) 17,09 (0,68) 2011-09-08
Novakonstelacja Ltd. 33 219 765 (-160 000) 27,60 (-0,14) 33 219 765 (-160 000) 33,40 (-1,03) 2011-05-16
Superkonstelacja Ltd. 16 322 033 (143 710) 13,56 (0,12) 16 322 033 (143 710) 16,41 (-0,28) 2011-04-21
Soho Development SA wraz z Supernova Capital SA, w celu umorzenia 20 895 055 (-2 500 000) 17,36 (-2,08) 20 895 055 (-2 500 000) 0,00 2010-12-23
Bauer Rafał 3 136 537 (2 500 000) 2,60 (2,08) 3 136 537 (2 500 000) 3,23 (2,58) 2010-12-23
Superkonstelacja Ltd. 16 178 323 (-620 000) 13,44 (-0,52) 16 178 323 (-620 000) 16,69 (-0,63) 2010-12-21
Superkonstelacja Ltd. 16 798 323 (-2 968 000) 13,96 (-2,46) 16 798 323 (-2 968 000) 17,32 (-3,07) 2010-12-08
Superkonstelacja Ltd. 19 766 323 16,42 19 766 323 20,39 (-2,88) 2010-05-17
Soho Development SA wraz z Supernova Capital SA, w celu umorzenia 23 395 055 (-12 000 000) 19,44 (-9,97) 23 395 055 (-12 000 000) 0,00 2010-05-17
Novakonstelacja Ltd. 33 379 765 27,74 33 379 765 34,43 (-4,87) 2010-05-17
Bauer Rafał 636 537 (-3 193 753) 0,52 (-5,74) 636 537 (-3 193 753) 0,65 (-5,61) 2010-05-17
Superkonstelacja Ltd. 19 766 323 (8 232 969) 16,42 (1,85) 19 766 323 (8 232 969) 23,27 (-3,08) 2010-02-03
Novakonstelacja Ltd. 33 379 765 27,74 33 379 765 39,30 2010-01-21
Novakonstelacja Ltd. 33 379 765 (9 805 888) 27,74 (-2,25) 33 379 765 (9 805 888) 39,30 (-15,28) 2010-01-21
Soho Development SA wraz z Supernova Capital SA, w celu umorzenia 35 395 055 (1) 29,41 (0,42) 35 395 055 (1) 0,00 2009-12-31
Superkonstelacja Ltd. 11 533 354 14,57 (4,99) 11 533 354 26,35 (12,78) 2009-12-04
Superkonstelacja Ltd. 11 533 354 9,58 (0,59) 11 533 354 13,57 (0,57) 2009-12-04
Superkonstelacja Ltd. 11 533 354 (33 845) 8,99 (-5,53) 11 533 354 (33 845) 13,00 (-13,28) 2009-12-04
Skrodzka-Książek Aneta przez Barmontas Ltd. 0 (-4 759 623) 0,00 (-6,01) 0 (-4 759 623) 0,00 (-10,87) 2009-11-06
Superkonstelacja Ltd. 11 499 509 (4 002 520) 14,52 (5,05) 11 499 509 (4 002 520) 26,28 (9,15) 2009-11-03
Superkonstelacja Ltd. 7 496 989 (-469 830) 9,47 (-0,59) 7 496 989 (-469 830) 17,13 (-1,07) 2009-10-28
Skrodzka-Książek Aneta przez Barmontas Ltd. 4 759 623 (588 193) 6,01 (0,74) 4 759 623 (588 193) 10,87 (1,34) 2009-10-28
Superkonstelacja Ltd. 7 966 819 (539 000) 10,06 (0,61) 7 966 819 (539 000) 18,20 (1,01) 2009-10-21
Skrodzka-Książek Aneta przez Barmontas Ltd. 4 171 430 5,27 (-0,03) 4 171 430 9,53 (-0,12) 2009-05-26
Skrodzka-Książek Aneta przez Barmontas Ltd. 4 171 430 (2 155 660) 5,30 (2,74) 4 171 430 (2 155 660) 9,65 (4,99) 2009-05-26
Skrodzka-Książek Aneta przez Barmontas Ltd. 2 015 770 2,56 2 015 770 4,66 2009-05-25
Superkonstelacja Ltd. 7 427 819 9,45 (0,07) 7 427 819 17,19 (0,22) 2009-04-30
Superkonstelacja Ltd. 7 427 819 9,38 (0,19) 7 427 819 16,97 (0,59) 2009-04-30
Soho Development SA wraz z Supernova Capital SA, w celu umorzenia 35 395 054 28,99 (-16,05) 35 395 054 0,00 2009-04-30
Soho Development SA wraz z Supernova Capital SA, w celu umorzenia 35 395 054 45,04 (0,33) 35 395 054 0,00 2009-04-30
Soho Development SA wraz z Supernova Capital SA, w celu umorzenia 35 395 054 44,71 (15,30) 35 395 054 0,00 2009-04-30
Soho Development SA wraz z Supernova Capital SA, w celu umorzenia 35 395 054 29,41 (-14,42) 35 395 054 0,00 2009-04-30
Novakonstelacja Ltd. 23 573 877 29,99 (0,21) 23 573 877 54,58 (0,71) 2009-04-30
Novakonstelacja Ltd. 23 573 877 29,78 (10,19) 23 573 877 53,87 (26,12) 2009-04-30
Novakonstelacja Ltd. 23 573 877 19,59 (-9,60) 23 573 877 27,75 (-24,24) 2009-04-30
Superkonstelacja Ltd. 7 427 819 9,19 (-0,32) 7 427 819 16,38 (-3,31) 2009-02-27
Novakonstelacja Ltd. 23 573 877 29,19 (-1,00) 23 573 877 51,99 (-10,52) 2009-02-27
Golec Grzegorz wraz z podmiotem zależnym 34 779 0,04 (0,04) 34 779 0,07 (0,07) 2009-02-27
Soho Development SA wraz z Supernova Capital SA, w celu umorzenia 35 395 054 (-4 980 652) 43,83 (-7,87) 35 395 054 (-4 980 652) 0,00 2009-01-22
Superkonstelacja Ltd. 7 427 819 9,51 (0,32) 7 427 819 19,69 (1,29) 2008-09-01
Superkonstelacja Ltd. 7 427 819 (-4 079 365) 9,19 (-5,54) 7 427 819 (-4 079 365) 18,40 (-12,11) 2008-09-01
Novakonstelacja Ltd. 23 573 877 30,19 (1,00) 23 573 877 62,51 (4,11) 2008-09-01
Novakonstelacja Ltd. 23 573 877 (4 079 365) 29,19 (4,23) 23 573 877 (4 079 365) 58,40 (29,89) 2008-09-01
Superkonstelacja Ltd. 11 507 184 (349 948) 14,73 (0,45) 11 507 184 (349 948) 30,51 (14,19) 2008-08-26
Wandzel Maciej wraz z Supernova Capital SA 0 (-30 651 748) 0,00 (-64,62) 0 (-30 651 748) 0,00 (-81,28) 2008-07-21
Soho Development SA wraz z Supernova Capital SA, w celu umorzenia 40 375 706 51,70 (1,70) 40 375 706 0,00 2008-07-21
Soho Development SA z Supernova Capital SA, w celu umorzenia 40 375 706 (30 651 748) 50,00 (29,50) 40 375 706 (30 651 748) 0,00 2008-07-21
Superkonstelacja Ltd. 11 157 236 14,28 11 157 236 16,32 2008-07-17
Novakonstelacja Ltd. 19 494 512 24,96 19 494 512 28,51 2008-07-17
Wandzel Maciej wraz z Supernova Capital SA 30 651 748 64,62 (25,37) 30 651 748 81,28 (36,45) 2008-07-14
Wandzel Maciej wraz z Supernova Capital SA 30 651 748 39,25 30 651 748 44,83 2008-07-14
Golec Grzegorz wraz z podmiotem zależnym 34 779 0,00 (-0,07) 34 779 0,00 (-0,09) 2007-12-21
Golec Grzegorz 34 779 0,07 34 779 0,09 2007-05-15
Soho Development SA w celu umorzenia 9 723 958 20,50 (8,05) 9 723 958 0,00 2006-02-15
Soho Development SA w celu umorzenia 9 723 958 12,45 (-69,55) 9 723 958 0,00 2006-02-15
Soho Development SA w celu umorzenia 9 723 958 (795 692) 82,00 (6,71) 9 723 958 (795 692) 0,00 2006-02-15
Soho Development SA w celu umorzenia 8 928 266 (2 070 000) 75,29 (17,46) 8 928 266 (2 070 000) 0,00 2006-01-12
Soho Development SA w celu umorzenia 6 858 266 (-11 858 265) 57,83 (-21,08) 6 858 266 (-11 858 265) 0,00 2005-11-14
Skarbiec TFI SA zarządzane fundusze 0 (-1 963 445) 0,00 (-8,27) 0 (-1 963 445) 0,00 (-8,27) 2005-08-17
CA IB Investment Management SA 679 353 (-2 172 646) 2,86 (-9,16) 679 353 (-2 172 646) 2,86 (-9,16) 2005-08-12
Soho Development SA w wyniku wezwania do sprzedaży 18 716 531 (6 858 266) 78,91 (28,91) 18 716 531 (6 858 266) 0,00 2005-08-10
Skarbiec TFI SA zarządzane fundusze 1 963 445 8,27 1 963 445 8,27 2005-08-09
CA IB Investment Management SA 2 851 999 (2 244 543) 12,02 (9,46) 2 851 999 (2 244 543) 12,02 (9,46) 2005-08-05
CA IB Investment Management SA 607 456 (-904 650) 2,56 (-2,47) 607 456 (-904 650) 2,56 (-2,47) 2005-06-08
Soho Development SA w wyniku wezwania do sprzedaży 11 858 265 50,00 (50,00) 11 858 265 0,00 2005-06-06
Midas SA 0 (-3 465 422) 0,00 (-11,52) 0 (-3 465 422) 0,00 (-11,52) 2005-05-09
Krezus SA 0 (-1 739 081) 0,00 (-5,78) 0 (-1 739 081) 0,00 (-5,78) 2005-05-09
Skarb Państwa 0 (-591 314) 0,00 (-2,49) 0 (-591 314) 0,00 (-2,49) 2005-05-04
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Ost Invest 0 (-4 436 396) 0,00 (-14,76) 0 (-4 436 396) 0,00 (-14,76) 2005-01-18
Skarb Państwa 591 314 (-1 369 980) 2,49 (-4,03) 591 314 (-1 369 980) 2,49 (-4,03) 2004-12-14
PZU SA z PZU Życie SA 0 (-6 091 868) 0,00 (-25,68) 0 (-6 091 868) 0,00 (-25,68) 2004-11-16
Soho Development SA umorzenie 0 (-6 339 182) 0,00 (-21,09) 0 (-6 339 182) 0,00 2004-03-05
Midas SA 3 465 422 11,52 (-3,09) 3 465 422 11,52 (-3,09) 2004-02-27
Midas SA 3 465 422 (65 360) 14,61 (3,30) 3 465 422 (65 360) 14,61 (3,30) 2004-02-27
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 1 512 106 5,03 (-1,34) 1 512 106 5,03 (-1,34) 2004-02-26
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 1 512 106 6,37 (6,37) 1 512 106 6,37 (6,37) 2004-02-26
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 0 0,00 0 0,00 2004-02-26
Skarb Państwa 1 961 294 6,52 (-1,74) 1 961 294 6,52 (-1,74) 2004-02-20
Skarb Państwa 1 961 294 (-1 512 106) 8,26 (-3,30) 1 961 294 (-1 512 106) 8,26 (-3,30) 2004-02-20
Krezus SA 1 739 081 5,78 (-1,55) 1 739 081 5,78 (-1,55) 2003-10-30
Krezus SA 1 739 081 (66 971) 7,33 (1,77) 1 739 081 (126 220) 7,33 (1,97) 2003-10-30
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Ost Invest 4 436 396 14,76 (-3,94) 4 436 396 14,76 (-3,94) 2003-08-01
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Ost Invest 4 436 396 (60) 18,70 (3,94) 4 436 396 (60) 18,70 (3,94) 2003-08-01
Midas SA 3 400 062 (70 316) 11,31 (0,24) 3 400 062 (70 316) 11,31 (0,24) 2003-03-04
Krezus SA 1 672 110 (59 249) 5,56 (0,20) 1 612 861 5,36 2003-03-04
Midas SA 3 329 746 (80 467) 11,07 (0,26) 3 329 746 (80 467) 11,07 (0,26) 2002-10-25
Krezus SA 1 612 861 (109 586) 5,36 (0,36) 1 612 861 (109 586) 5,36 (0,36) 2002-10-25
Midas SA 3 249 279 (1 000) 10,81 3 249 279 (1 000) 10,81 2002-07-24
Soho Development SA w celu odsprzedaży 6 339 182 (229 000) 21,09 (0,77) 6 339 182 (229 000) 0,00 2002-07-06
Soho Development SA w celu odsprzedaży 6 110 182 (3 045) 20,32 (0,01) 6 110 182 (3 045) 0,00 2002-07-05
Soho Development SA w celu odsprzedaży 6 107 137 (4 325) 20,31 (0,01) 6 107 137 (4 325) 0,00 2002-07-04
Soho Development SA w celu odsprzedaży 6 102 812 (53 554) 20,30 (0,18) 6 102 812 (53 554) 0,00 2002-07-03
Soho Development SA w celu odsprzedaży 6 049 258 (40 000) 20,12 (0,13) 6 049 258 (40 000) 0,00 2002-07-01
Soho Development SA w celu odsprzedaży 6 009 258 (21 000) 19,99 (0,07) 6 009 258 (21 000) 0,00 2002-06-28
Krezus SA 1 503 275 (1 984) 5,00 (0,01) 1 503 275 (1 984) 5,00 (0,01) 2002-04-18
Skarb Państwa 3 473 400 (-578 020) 11,56 (-1,92) 3 473 400 (-578 020) 11,56 (-1,92) 2002-03-28
Midas SA 3 248 279 (320 000) 10,81 (1,07) 3 248 279 (320 000) 10,81 (1,07) 2002-02-12
Soho Development SA w celu odsprzedaży 5 988 258 (3 005 613) 19,92 (10,00) 5 988 258 (3 005 613) 0,00 2001-11-09
Soho Development SA w celu odsprzedaży 2 982 645 (400 000) 9,92 (1,33) 2 982 645 (400 000) 0,00 2001-10-15
PKO BP Bankowy OFE 0 (-2 374 041) 0,00 (-7,90) 0 (-2 374 041) 0,00 (-7,90) 2001-10-10
Soho Development SA 2 582 645 8,59 2 582 645 0,00 2001-10-09
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 1 227 118 (-890 729) 4,08 (-2,97) 1 227 118 (-890 729) 4,08 (-2,97) 2001-08-16
PKO BP Bankowy OFE 2 374 041 (809 098) 7,90 (2,69) 2 374 041 (809 098) 7,90 (2,69) 2001-06-08
Krezus SA 1 501 291 4,99 1 501 291 4,99 2001-06-08
Midas SA 2 928 279 (78 680) 9,74 (0,26) 2 928 279 (78 680) 9,74 (0,26) 2000-09-19
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 2 117 847 (208 847) 7,05 (0,70) 2 117 847 (208 847) 7,05 (0,70) 2000-09-19
PKO BP Bankowy OFE 1 564 943 5,21 1 564 943 5,21 2000-09-07
PZU SA z PZU Życie SA 6 091 868 25,68 (5,41) 6 091 868 25,68 (5,41) 2000-08-31
PZU SA z PZU Życie SA 6 091 868 (-321 000) 20,27 (-1,07) 6 091 868 (-321 000) 20,27 (-1,07) 2000-08-31
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 1 909 000 6,35 1 909 000 6,35 2000-04-27
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Ost Invest 4 436 336 (55 967) 14,76 (0,19) 4 436 336 (55 967) 14,76 (0,19) 2000-02-29
Skarb Państwa 4 051 420 (-456 999) 13,48 (-1,52) 4 051 420 (-456 999) 13,48 (-1,52) 2000-01-20
Skarb Państwa 4 508 419 (55 083) 15,00 (0,38) 4 508 419 (55 083) 15,00 (0,38) 2000-01-20
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Ost Invest 4 380 369 14,57 (0,19) 4 380 369 14,57 (0,19) 1999-06-14
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Ost Invest 4 380 369 (2 818 673) 14,38 (9,30) 4 380 369 (2 818 673) 14,38 (9,30) 1999-06-14
Bank Pekao SA 0 (-1 526 398) 0,00 (-5,01) 0 (-1 526 398) 0,00 (-5,01) 1999-06-07
Skarb Państwa 4 453 336 (-457 000) 14,62 (-1,50) 4 453 336 (-457 000) 14,62 (-1,50) 1999-05-20
PZU SA z PZU Życie SA 6 412 868 21,34 (0,29) 6 412 868 21,34 (0,29) 1999-04-15
PZU SA z PZU Życie SA 6 412 868 (2 910 000) 21,05 (9,55) 6 412 868 (2 910 000) 21,05 (9,55) 1999-04-15
Credit Suisse First Boston 0 (-1 622 002) 0,00 (-5,33) 0 (-1 622 002) 0,00 (-5,33) 1999-04-15
Midas SA 2 849 599 9,48 (0,12) 2 849 599 9,48 (0,12) 1999-04-07
Midas SA 2 849 599 9,36 2 849 599 9,36 1999-04-07
Skarb Państwa 4 910 336 16,12 4 910 336 16,12 1999-02-01
Bank Pekao SA 1 526 398 5,01 1 526 398 5,01 1999-01-07
PZU SA z PZU Życie SA 3 502 868 (868 680) 11,50 (2,85) 3 502 868 (868 680) 11,50 (2,85) 1998-12-31
PZU SA z PZU Życie SA 2 634 188 8,65 (0,09) 2 634 188 8,65 (0,09) 1998-10-27
PZU SA z PZU Życie SA 2 634 188 (1 055 804) 8,56 (3,43) 2 634 188 (1 055 804) 8,56 (3,43) 1998-10-27
Merrill Lynch & Co., Inc. 1 006 266 (-705 943) 3,27 (-2,29) 1 006 266 (-705 943) 3,27 (-2,29) 1998-10-26
Merrill Lynch & Co., Inc. 1 712 209 5,56 1 712 209 5,56 1998-08-10
Credit Suisse First Boston 1 622 002 5,33 (0,06) 1 622 002 5,33 (0,06) 1998-07-27
Credit Suisse First Boston 1 622 002 5,27 1 622 002 5,27 1998-07-27
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Ost Invest 1 561 696 (-980 119) 5,08 (-3,27) 1 561 696 (-980 119) 5,08 (-3,27) 1998-02-24
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Ost Invest 2 541 815 8,35 (0,09) 2 541 815 8,35 (0,09) 1998-02-24
Raiffeisen Centrobank AG przez Raiffeisen Ost Invest 2 541 815 8,26 2 541 815 8,26 1998-02-24
PZU SA z PZU Życie SA 1 578 384 5,13 1 578 384 5,13 1997-12-11
Bauer Rafał bezpośrednio i z Businessweb s.r.o. 3 830 290 6,26 3 830 290 6,26 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-04-20 Prawo poboru 1:3
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.