254,0000 zł
0,20% 0,5000 zł
DataWalk SA (DAT)

Komunikaty spółki - DATAWALK

Sprzedaż do GrabTaxi Holdings. Sale to GrabTaxi Holdings.
Wyniki finansowe
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2021 r. Correction of the periodic report for the first half of 2021.
Kolejna sprzedaż do zastosowań wywiadowczych w Ameryce Północnej. Follow on sale for Intelligence application in North America.
Wyniki finansowe
Kolejna sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Follow on purchase from US Department of Labor.
Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za I półrocze 2021 roku i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the first half of 2021 and (ii) the results of the tests for impairment of assets.
Kolejna sprzedaż do Departamentu Obrony USA. Follow on purchase from US Department of Defense.
Rozszerzenie kontraktu w zastosowaniach związanych z analityką epidemiologiczną i inspekcją sanitarną. Extension of the contract regarding epidemiological analytics and sanitary inspection.
DATA WALK Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Sprzedaż do Hamilton County Sheriff’s Office. Sale to the Hamilton County Sheriff’s Office.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2021.
Sprzedaż do Motion Picture Association. Sale to the Motion Picture Association.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 30 czerwca 2021r. Resolutions adopted at the Annual General Meeting of DataWalk S.A. held on 30th June 2021.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Appointment of Members of the Supervisory Board for a new term of office.
DATAWALK 0,20% 254,00
2021-10-21 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.