Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  6,30 zł , zmiana od tamtej pory: -21,59%
Arteria spodziewa się w '20 utrzymania dynamiki wzrostu przychodów (wywiad)
Arteria spodziewa się w drugim półroczu 2019 roku poprawy rentowności i podwojenia
przychodów z pierwszego półrocza, a w 2020 utrzymania dynamiki wzrostu przychodów na
poziomie minimum kilkunastu procent - poinformował PAP Biznes prezes zarządu Marcin
Marzec. W jego ocenie wyzwaniem dla rynku outsourcingowego, na którym działa Arteria, będą
koszty pracy, dostępność pracowników i automatyzacja.
"Przychodowo udało nam się
urosnąć w pierwszym półroczu rdr ponad 15 proc., koncentrując się na dwóch obszarach
działalności - contact center i wsparcia sprzedaży. Spodziewamy się, że uda nam się w
przyszłym roku zachować dynamikę wzrostu przychodów. Na koniec roku spodziewamy się
podwojenia przychodów pierwszego półrocza, a w przyszłym chcielibyśmy je zwiększyć o
kolejne, co najmniej kilkanaście procent" - powiedział prezes. 

W pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży Arterii osiągnęły poziom 100 mln zł i były
o blisko 17 proc. wyższe w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 r. Marża EBITDA spadła
do 5,33 proc. z 6,87 proc. rok wcześniej, a marża EBIT do 2,17 proc. z 2,91 proc. 

"Pracujemy nad rentownością, która jest niższa niż dwa, trzy lata temu, ale na koniec
roku powinno to wyglądać lepiej niż w poprzednich latach. Niższe wyniki rentowności
wynikały z kontraktów długoterminowych realizowanych dla spółek Skarbu Państwa. W drugim
półroczu kontrakty te już nie obciążą nam wyników. Dodatkowo czwarty kwartał jest zwykle
lepszy w branży" - powiedział prezes Marzec.

Poinformował, że pod koniec września spółka przedłużyła na pół roku kontrakt z
Tauronem, dotyczący dostawy usług contact center. Obecnie Arteria czeka na przetarg na
usługi dla energetycznej spółki. 

"W przyszłym roku zakładamy wzrosty przychodowe na poziomie minimum kilkunastu procent,
niezależnie od tego, jak się potoczy temat tego przetargu. Jesteśmy też w kilku dużych
przetargach na rynku prywatnym" - powiedział prezes.

"Koncentrujemy się na rynku firm prywatnych i szukamy klientów regionalnych, dla
których możemy świadczyć usługi w szerszej skali, nie tylko w Polsce. Obsługujemy w tej
chwili trzynaście rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki Północnej. Pracujemy w
oparciu o kontrakty długoterminowe. W tej chwili wszystkie istotne kontrakty mamy już
zabezpieczone co najmniej indeksem wzrostu płacy minimalnej" - dodał prezes.

Jego zdaniem większość kosztów spółki to koszty pracy, które przez ostatnie lata
wzrosły i będą stanowić wyzwanie dla całego rynku outsourcingowego także w kolejnych
kwartałach.

"Rynek przez ostatnie dwa, trzy lata był trudny dla outsourcerów - presja płacowa była
istotna. Naszą odpowiedzią na wzrost płac i presję płacową jest sięganie po trudniejsze
projekty realizowane w międzynarodowej skali - z wykorzystaniem narzędzi automatyzujących
obsługę klienta" - powiedział prezes.

"Dużym problemem jest dostępność pracowników. Polska jest zapleczem usług wspólnych dla
całego regionu i perspektywy wydają się dobre. Kierunek, który przyjęliśmy, czyli wyjście
z usługami poza granice Polski wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Innym ważnym
tematem jest automatyzacja - łączenie pracy ludzkiej i automatów, ale nie w rozumieniu
zastępowania pracowników, tylko wpierania ich efektywności. Obsługa klienta ma bardzo
dobre perspektywy - coraz więcej firm zabiega, aby dotychczasowi klienci zostawali z nimi
jak najdłużej" - dodał.

Zarząd spodziewa się, że w 2020 r. utrzymana zostanie struktura przychodów w podziale
na segmenty, z dominującą rolą segmentu contact center.

W pierwszym półroczu sprzedaż prowadzona w pionie contact center stanowiła 58,2 proc.
łącznej sprzedaży grupy, podczas gdy przychody z pionu wsparcia sprzedaży stanowiły 39
proc.

Prezes powiedział, że w przyszłym roku spółka chciałaby wejść na kolejne rynki Europy
Zachodniej i rosnąć, szczególnie na rynku niemieckim. 

"Obecnie ok. 15 proc. naszych przychodów pochodzi z rynków zagranicznych. Z Europy
Zachodniej mamy niewielkie przychody, ale liczę, że w przyszłym roku zanotujemy istotne
wzrosty. Niemcy są perspektywicznym rynkiem. Jesteśmy tam już obecni i spodziewamy się, że
w przyszłym roku będziemy na tym rynku rośli w tempie dwucyfrowym" - powiedział prezes.

Dodał, że spółka jest otwarta na ewentualne, dalsze przejęcia w segmencie call center,
w którym w 2015 r. przejęła spółki BPO Management oraz Contact Center, ale obecnie nie
prowadzi rozmów na tak zaawansowanym etapie, aby informować o tym rynek. Obecnie
priorytetem dla spółki jest zmniejszenie zadłużenia.

"W tej chwili mamy zadłużenie w okolicach 2x EBITDA i chcemy je jeszcze zmniejszyć" -
dodał prezes. 

Powiedział, że jeśli pojawiłaby się atrakcyjna okazja rynkowa spółka nie wyklucza
przeprowadzenia emisji. Dodał, że obligacje z terminem spłaty przypadającym na 17 stycznia
2020 r. Arteria może spłacić już w tym roku. 

"W tej chwili nie ma potrzeby kolejnej emisji, ale jeśli przymierzalibyśmy się do
jakichś akwizycji nie zamykamy się na temat nowych obligacji" - dodał prezes.

W ramach przyjętego w 2010 r. programu emisji obligacji na łączną kwotę 50 mln zł w
2016 r. wyemitowano obligacje serii G o łącznej wartości 7 mln zł. Środki pozyskane z
emisji zostały przeznaczone głównie na optymalizację struktury finansowania działalności
spółki poprzez spłatę wcześniejszych zobowiązań o wyższym oprocentowaniu.

Jak poinformował prezes, Arteria chce być spółką dywidendową i wrócić do dzielenia się
zyskiem z akcjonariuszami.

"Na półrocze mamy jednostkowo dodatni wynik i zakładam, że na koniec roku będzie on
jeszcze lepszy. Natomiast decyzję, co do ewentualnej wypłaty dywidendy, podejmiemy po
rachunkowym zamknięciu roku w okolicy terminu walnego zgromadzenia. Będziemy myśleć, żeby
wrócić do wypłaty dywidendy. Chcielibyśmy być spółką dywidendową, ale nie wiadomo, czy
stanie się to już w przyszłym roku" - powiedział prezes. 

Ostatnio spółka wypłaciła dywidendę za 2016 r. w wysokości 0,23 zł. Łącznie na ten cel
trafiło prawie 982 tys. zł. W pierwszym półroczu 2019 r. jednostkowy zysk netto spółki
wyniósł 827 tys. zł.
  • wywiad Autor: ~toon

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ARTERIA -7,66% 4,94 2020-02-20 13:07:50
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.