Forum Giełda +Dodaj wątek

wyniki słabe

Zgłoś do moderatora
23.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2013 półrocze / 2013 półrocze /2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 132 445 155 561 31 430 36 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 064 5 148 727 1 219
Zysk (strata) brutto 1 193 2 764 283 654
Zysk (strata) netto 737 2 399 175 568
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 519 -1 354 1 072 -321
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 133 -3 040 32 -720
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 880 5 021 -1 395 1 189
Przepływy pieniężne netto, razem -1 228 627 -291 148
Aktywa, razem (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 262 258 287 480 60 579 70 319
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 123 769 149 655 28 589 36 607
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 166 44 033 8 816 10 771
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 603 105 622 19 773 25 836
Kapitał własny (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 138 489 137 825 31 990 33 713
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 127 135 125 703 29 367 30 748
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 748 250 12 748 250 12 748 250 12 748 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,52 0,01 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,52 0,01 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,97 9,86 2,30 2,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,97 9,86 2,30 2,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
--------------------------------------------------------------------------------

Informacje zawarte w Serwisie PAP mogą być wykorzystywane
wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych,
bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie oraz
udostępniania osobom trzecim
  • wyniki słabe Autor: ~adas

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
OTMUCHOW -2,75% 1,06 2020-04-09 14:12:01
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.