Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  7,30 zł , zmiana od tamtej pory: -1,37%

sprzedaj po pkc

Zgłoś do moderatora
Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach ("Spółka?, "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 marca 2019 r. otrzymał pismo, w którym Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej poinformował o skierowaniu w dniu 15 marca 2019 r. do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych oświadczenia, o wyrażeniu zgody na wykreślenie wpisów hipotek przymusowych ustanowionych na nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Oświęcimiu, będącej własnością Spółki, które ustanowione zostały celem zabezpieczenia zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za okres od czerwca do listopada 2014 r. Zarząd zaznacza, iż ustanowienie hipotek przymusowych na tej nieruchomości zostało dokonane na podstawie decyzji Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie z dnia 05 września 2018 r., o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 12/2018 z dnia 19 września 2018 r. (o ustanowieniu zabezpieczeń Spółka przekazywała informacje raportami ESPI nr 15/2018 z dnia 23 listopada 2018 r., 16/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. oraz 17/2018 z dnia 07 grudnia 2018 r.). 

Zwolnienie hipotek przymusowych ustanowionych na majątku Spółki jest wynikiem złożenia korekt deklaracji VAT?7 za odpowiednie miesiące oraz dokonania zapłaty zaległości wynikających z wyniku kontroli. Zapłata ta zostałam uiszczona przez Emitenta, ze względu na ostrożność procesową oraz zapobieżenie dalszemu powstawaniu odsetek od zaległości podatkowych, dążąc do uniknięcia potencjalnych kosztów postępowania egzekucyjnego. Emitent nie zgadza się jednak z ustaleniami kontroli celno-skarbowej i skorygował deklaracje VAT ? 7. Spółka skorzystała z prawa żądania stwierdzenia nadpłaty i złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług oraz deklaracje korygujące za okres od czerwca do listopada 2014 r. W deklaracjach tych Spółka skorzystała z możliwości odliczenia podatku naliczonego poprzez korektę rozliczenia za okres, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego. 

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż uiszczenie zapłaty zobowiązania podatkowego będącego wynikiem kontroli wraz z odsetkami nie zaburzyło kondycji finansowej Spółki. 
  • sprzedaj po pkc Autor: ~komornik

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PRYMUS -0,69% 7,20 2021-07-28 10:02:30
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.