Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,22 zł , zmiana od tamtej pory: 44,26%

  • Po III kwartałach 2016r Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży zbliżone do przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego
  • Wzrost zysku netto Grupy w stosunku do osiągniętego wyniku w analogicznym okresie ubiegłego roku
  • Znaczna zmiana struktury sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – wzrost udziału segmentu inżynieryjno-drogowego
  • Wzrost rentowności sprzedaży Grupy o 6,8 p.p.


„Oceniając początek drugiego półrocza, mogę powiedzieć że zauważalna jest poprawa na rynku usług budowlanych w szczególności w segmencie inżynieryjno-drogowym. Pozwala to nam z większym optymizmem patrzeć na kolejne miesiące tego roku” – mówi Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A.
Po III kwartałach 2016r Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży zbliżone do przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego, ale w samym III kwartale o ok. 3,6% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost wyniku w III kwartale wynikał głównie ze zwiększonej sprzedaży w segmencie inżynieryjno - drogowym. W tym segmencie zanotowano wzrost udziału o ponad 34 p.p. względem analogicznego okresu roku ubiegłego i obecnie stanowi on 66% sprzedaży. W Grupie zanotowano spadek udziału w całości sprzedaży o 3 p.p. usług budowlano-montażowych, ale mimo to jest to nadal główny obszar działalności Grupy. W okresie sprawozdawczym spadł udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 3,9 % (III kwartał 2015r.) do 2,2%. Udział przychodów z usług wynajmu, nie uległ znaczącym zmianom.


„Zmiana struktury sprzedaży sektora budowlanego jest odzwierciedleniem tendencji rynkowych, rozwoju sektora drogowo-inżynieryjnego i wyhamowania budownictwa kubaturowego. Na spadek udziału sprzedaży w budownictwie kubaturowym wpływ ma oddanie w ubiegłym roku do użytkowania dużych centrów handlowych, które stanowiły znaczną część naszych przychodów, a w bieżącym roku nie oddaliśmy do użytkowania tak znaczących inwestycji w tym obszarze. Dodatkowo zanotowaliśmy spowolnienie, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, dwóch budów: Galerii Handlowej Aviator w Mielcu z uwagi na zmiany właścicielskie oraz spowolnienie budowy Hali Podium w Gliwicach, gdzie ze względu na zmianę przepisów dotyczących organizacji imprez masowy i ochrony przeciw pożarowej obiektów w trakcie realizacji prac nastąpiła konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę przez Inwestora. Dużo lepsze od zakładanych są wyniki w segmencie inżynieryjno-drogowym. Na ich znaczny wzrost miały wpływ przede wszystkim realizacje inwestycji drogowych - budowa obwodnicy Inowrocławia i fragmentu drogi ekspresowej S-3, fragmentu drogi ekspresowej S-5. Jestem przekonany, że ten segment sprzedaży naszej Grupy będzie w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijał.” – dodaje Jerzy Mirgos Prezes Zarządu MIRBUD S.A.
Rentowność sprzedaży Grupy w III kwartale względem analogicznego okresu 2015r wzrosła o 6,8 p.p., a wynik w tym zakresie dla samej Spółki utrzymał się na zbliżonym poziomie.
Wzrost rentowności Grupy Kapitałowej wynika głównie ze wzrostu o 9,3 p.p. rentowności w segmencie robót inżynieryjno-drogowych i utrzymania wysokiego poziomu rentowności (ponad 43 %) w segmencie usług wynajmu.
„Wynik ten to efekt skoncentrowania się na najbardziej rentownych i prestiżowych projektach, a także wykorzystanie możliwości optymalizacyjnych w inwestycjach realizowanych w systemie zaprojektuj i buduj. Natomiast inwestycje poniesione w rozwój własnego zaplecza wytwórni mas bitumicznych pozwalają nam zagwarantować  rentowność tych inwestycji.” – mówi Jerzy Mirgos, Prezes Zarząd MIRBUD S.A.
Perspektywy dla Grupy
„Z optymizmem patrzę na działalność naszych spółek w kolejnych miesiącach i latach. Na początku listopada rozpoczęliśmy rozbudowę kompleksu handlowego CENTRUM MARYWILSKA 44 w Warszawie i jestem przekonany, że ta długo zapowiadana rozbudowa w niedługim czasie zaowocuje wzrostem sprzedaży i rentowności w sektorze najmu. 
Równie optymistycznie patrzę na perspektywy wyników JHM DEVELOPMENT, który na koniec tego roku i w pierwszej połowie 2017 roku odda aż 4 inwestycje (w Koninie, w Łowiczu, w Katowicach i w Rumii). Cieszą się one już teraz bardzo dużym zainteresowanie, a ich sprzedaż znacząco poprawi wyniki spółki.
Dużą nadzieję pokładam w zespole odpowiadającym za centrum targowo-wystawiennicze EXPO MAZURY Pamiętajcie Państwo jednak, że ta Spółka jest z nami dopiero od roku, a na efekty należy jeszcze poczekać. 
KOBYLARNIA intensywnie się rozwija realizując 3 kluczowe dla Grupy kontrakty w sektorze drogowym: obwodnicę Inowrocławia, odcinek drogi ekspresowej S-3, odcinek drogi S-5. Te inwestycje, a dodatkowo rynkowe perspektywy dla budownictwa inżynieryjno-drogowego oraz „odmrożenie” przetargów są jak najbardziej optymistycznie i wierzę, że przyniosą Spółce i Grupie w najbliższych latach nowe rentowne kontrakty. 
MIRBUD również aktywnie działa w segmencie inżynieryjno-drogowym i we współpracy z Kobylarnią odnotowuje sukcesy, jak chociażby ostatnio wygrany przetarg na budowę obwodnicy Bolkowa o wartości ponad 73 mln brutto. Umacniamy również naszą pozycję w sektorze obiektów magazynowych i centrów logistycznych poprzez dalsze rozszerzanie współpracy z głównymi deweloperami w tym sektorze, a także systematycznie zwiększamy wielkość i wartość realizowanych inwestycji w segmencie obiektów użyteczności publicznej.” – podsumowuje Jerzy Mirgos Prezes Zarządu MIRBUD S.A.
  • wywiad Autor: ~monio
  • Re: wywiad Autor: ~Ciekawy
  • Re: wywiad Autor: ~xxx
  • Re: wywiad Autor: ~tak

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
JHMDEV 0,00% 1,76 2019-12-16 16:23:26
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.