Forum Forex +Dodaj wątek
Rząd może podnieść stopy procentowe, aby ograniczyć inflację, ale nie byłoby to dobre dla wzrostu gospodarczego kraju.