Forum Giełda +Dodaj wątek

raport miesieczny - jest dobrze

Zgłoś do moderatora
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
W ocenie Zarządu Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Korbank S.A. mające mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
Raporty bieżące publikowane w lutym w systemie EBI:
1. RB nr 1/2011 z dn. 01.02.2011 r. - Uzyskanie dostępu do systemu EBI,
2. RB nr 2/2011 z dn. 10.02.2011 r. - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 r.,
3. RB nr 3/2011 z dn. 10.02.2011 r. - Wprowadzenie akcji serii B, C i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect,
4. RB nr 4/2011 z dn. 14.02.2011 r. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii D na dzień 15 lutego 2011 r.,
5. RB nr 6/2011 z dn. 23.02.2011 r. - Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk.

Raporty bieżące publikowane w lutym w systemie ESPI:
1. RB nr 1/2011 z dn. 22.02.2011 r. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:
a) Ekspansja terytorialna nowych sieci:
W okresie objętym niniejszym raportem Emitent podejmował intensywne działania zmierzające do zwiększania zasięgu posiadanych sieci telekomunikacyjnych. Wśród najistotniejszych działań należy wymienić końcowy etap prac instalacyjnych związanych z podłączeniem do sieci Emitenta osiedla mieszkaniowego Michałów w Radomiu, które swym zasięgiem obejmuje kilka tysięcy mieszkań. Uruchomienie niniejszej lokalizacji planowane jest na miesiąc czerwiec br. Spółka prowadzi również zaawansowane rozmowy z kilkoma deweloperami, których finalizacja umożliwi znaczące zwiększenie zasięgu posiadanych sieci. W opinii Zarządu Emitenta podjęte działania pozytywnie wpłyną na liczbę odbiorców usług, a także wyniki finansowe Spółki.

b) Wzmocnienie działań marketingowo-sprzedażowych:
Emitent rozpoczął rekrutację osób do działu marketingu Spółki, które będą odpowiedzialne za intensyfikację działań marketingowo-sprzedażowych.

c) Sprzedaż usług platformy telewizyjnej Avios:
W okresie objętym raportem Emitent podpisał dwie umowy z dostawcami Internetu na świadczenie usług cyfrowej telewizji kablowej HD w ramach platformy telewizyjnej Avios. Prowadzone są także zintensyfikowane działania sprzedażowe oraz negocjacje z dostawcami kanałów telewizyjnych, co wzbogaci ofertę platformy telewizyjnej Avios dla operatorów internetowych.

d) Realizacja planowanych projektów:
Emitent jest na końcowym etapie negocjacji z jedną ze spółdzielni mieszkaniowych we Wrocławiu, w celu pierwszego wdrożenia usługi monitoringu miejskiego na terenie osiedla mieszkaniowego. Emitent nie podejmował innych działań w zakresie realizacji pozostałych projektów.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W opinii Zarządu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2011 r. miały mieć miejsce wydarzenia korporacyjne, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.
  • raport miesieczny - jest dobrze Autor: ~zygfryd

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KORBANK -1,89% 5,20 2021-01-22 12:17:59
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.