Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  82,90 zł , zmiana od tamtej pory: 14,96%

Podpisanie umowy

Zgłoś do moderatora
Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: "Spółka", PCC Rokita ) informuje, że w dniu 11 lipca 2022 r. została zawarta umowa dostawy w zakresie dostaw soli kamiennej pomiędzy Spółką a K+S Minerals & Agriculture GmbH z siedzibą w Kassel, Niemcy ( Umowa ).

Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. do 31 marca 2027 r., z ograniczoną możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron Umowy w przypadku naruszenia podstawowych warunków współpracy.

Wartość Umowy szacowana jest na 102,7 mln euro, stanowiącą równowartość 492,7 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 11 lipca 2022 r. Powyższa wartość Umowy nie uwzględnia indeksacji, bazowa cena soli będzie indeksowana począwszy od kwietnia 2023 r. w oparciu o uzgodnioną formułę zawierającą ogólnodostępne wskaźniki statystyczne.
Sól kamienna należy do surowców kluczowych w produkcji PCC Rokita. Jest głównym surowcem w Kompleksie Chloru, wytwarzającym chlor, alkalia (ług sodowy i soda kaustyczna), produkty chloropochodne (chlorobenzen), tlenek propylenu oraz kwas solny.

Ze względu na znaczenie Umowy i jej przedmiot, tj. zakupy jednego z kluczowych surowców dla PCC Rokita, oraz jej szacowaną wartość na poziomie 492,7 mln zł .
  • Podpisanie umowy Autor: ~Ryszard

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PCCROKITA 0,21% 95,30 2024-02-22 14:08:46
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.