Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,73 zł , zmiana od tamtej pory: -21,92%

Nowe espi !

Zgłoś do moderatora
Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: Oxygen_ informuje, iż w rezultacie przeprowadzanego przeglądu ksiąg rachunkowych w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Oxygen za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Oxygen za rok 2020, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących w łącznej wysokości 8 026 479,67 zł, w tym w szczególności:

- dokonanie odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe Mousetrap Games sp. z o.o. w wysokości 1.689.034,33 zł, związane z likwidacją wyrobu gotowego Run The Beat w wersji F2P. Przyczyną odpisu jest wysokie prawdopodobieństwo braku możliwości pokrycia kosztów wytworzenia produktu przychodami z jego sprzedaży w związku z wysokimi kosztami marketingu i utrzymania licencji oraz przewidywanym istotnym spadkiem popytu na produkt w związku z ich wycofaniem. Koszty prac zostały poniesione przez spółkę w okresie przed przejęciem spółki przez Grupę Oxygen. Odpis ten nie dotyczy Run The Beat w wersji Premium, która obecnie znajduje się na kontach Mousetrap Games sp. z o.o. Run The Beat Premium jest wykonany w technologii umożliwiającej porty na inne platformy oraz nie wymaga zakupu licencji muzycznych. Ponadyto, Zarząd Mousetrap Games sp. z o.o. podjął decyzję o wycofaniu silnika do gier z użytkowania o wartości brutto 1 231 700,00 PLN. Na dzień odpisu niezamortyzowana część wycofanej licencji wyniosła 739 020,04 PLN, na którą dodatkowo został dokonany kolejny odpis aktualizujący. Wycofanie silnika gry z użytkowania podyktowane było względami ekonomicznymi tj. wysokimi kosztami, zarówno utrzymania, jak i dostosowania technologicznego - jako rozwiązania kompleksowego. Silnik był w spółce przed przejęciem jej przez Oxygen S.A. i dotyczył prac, które nie były kontynuowane po przejęciu tej spółki. Zarząd jest przekonany, że brak kontynuacji prac nad ww. projektami, w związku z obraną strategią koncentracji na grach których wskaźniki rokują sukces ekonomiczny, przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania w nowe gry o wysokim potencjale monetyzacyjnym, jest najbardziej korzystny z punktu widzenia Akcjonariuszy. Wyżej wymienione odpisy aktualizujące wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego Emitenta o 2.428.054,37 PLN. Nie będą miały one jednak negatywnego wpływu na wynik jednostkowy Oxygen
  • Nowe espi ! Autor: ~Robo

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
OXYGEN -1,72% 0,57 2021-10-15 12:30:32
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.