Forum Giełda +Dodaj wątek

Krynicki Recykling rośnie w siłę !!!

Zgłoś do moderatora
Krynicki Recykling rośnie w siłę !!!
Olsztyński producent stłuczki szklanej udowadnia, że nie bez powodu był jednym z liderów zeszłorocznej hossy na warszawskiej giełdzie. Spółce udało się bowiem przekroczyć 46 mln zł przychodów, co było ambitnym planem motywacyjnym na 2013 r.
Przychody ze sprzedaży produktów oferowanych przez Krynicki Recykling wyniosły w ubiegłym roku 47 607 tys. zł wobec 34 437 tys. zł w 2012 r. Wynik wzrósł zatem o 38 proc w ujęciu rocznym. Jeszcze lepiej wypadł EBIT, czyli zysk operacyjny, który 31 grudnia 2013 ukształtował się na poziomie 7 249 tys. zł wobec 4 834 tys. zł rok wcześniej (wzrost o 49 proc.) Jednak największą, bo aż 56-proc. poprawę widać pod względem osiągniętego zysku netto, który był równy 4 157 tys. zł wobec 2 660 zł w 2012 r.
Gdyby spojrzeć na rachunek przepływów pieniężnych, wówczas okaże się, że znaczna część kapitału spółki została spożytkowana na działalność inwestycyjną. Spółka zanotowała ujemny cashflow w wysokości 37 863 tys. zł wobec 25 704 tys. zł w 2012 r. Pozostałe rodzaje działalności – operacyjna i finansowa wykazały istotną dwucyfrową (liczoną w procentach) poprawę. Olsztyński producent może się również pochwalić wyższą sumą bilansową, która w ciągu roku urosła o blisko 32 mln zł (ze 120 507 tys. zł w 2012 r. do 152 387 tys. zł w raportowanym okresie).
Co istotne, w ubiegłym roku grupa kierowana przez Adama Krynickiego powiększyła się o zagraniczne spółki zależne: UAB Lithuanian Glass Recykling (Litwa), UAB Krynicki Glass Recykling (Litwa), Krynicki Glass Recykling OU (Estonia). Jak zapewniał na łamach „Parkietu" Adam Krynicki, prezes spółki w ten sposób grupa zamierza wejść na bałtyckie rynki i znacząco poprawiać swoje wyniki finansowe. Ale to nie wszystko. Również na polskim rynku nie brakuje przesłanek do dalszego wzmacniania swojej pozycji.
„Wejście w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyczyniło się do znacznego ograniczenia jednej z głównych bolączek naszej branży, czyli braku stłuczki szklanej" – piszą w liście do akcjonariuszy przedstawiciele zarządu spółki. - „Wyższe opłaty za nieposortowane odpady skłoniły mieszkańców do selektywnej zbiórki surowców wtórnych u źródła, dzięki czemu znacząco zwiększył się wolumen szklanego surowca".
Władze olsztyńskiego przedsiębiorstwa istotną rolę w kształtowaniu zeszłorocznych wyników finansowych przypisują również ustawie o gospodarce opakowaniami, która nałożyła coroczny obowiązek audytu przedsiębiorców wystawiających Dokumenty Potwierdzające Recykling, czyli tzw. DPR-y. „Audyt ten, w połączeniu z dotkliwymi karami za wystawianie nierzetelnych dokumentów, powinna przyczynić się do znaczącego ograniczenia szarej strefy i wyeliminowaniu praktyk, w wyniku których dopłaty do recyklingu nie odpowiadają jakimkolwiek faktycznym kosztom przetwarzania odpadów, ponoszonym przez rzetelne firmy" – przekonują władze Krynicki Recykling.
To co może w przyszłości istotnie zmienić wyniki finansowe grupy to uruchomienie kolejnego zakładu uzdatniania stłuczki szklanej w Lublińcu w województwie śląskim. Zakład ten, jako jedyny na całym świecie, będzie wykorzystywał technologię uzdatniania stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10 mm. Jak podkreśla Adam Krynicki, dotychczas ten rodzaj tworzywa stanowił odpad, który teraz może stać się pełnowartościowym surowcem.
„Choć do uruchomienia zakładu w Lublińcu pozostało jeszcze kilka miesięcy, już dziś mamy wstępnie zakontraktowaną całą jego przyszłoroczną produkcję. Obecnie grupa jest liderem w swojej branży na rynku polskim, za rok będzie już liderem w skali międzynarodowej" – optymistycznie kończy swój list do akcjonariuszy zarząd Krynicki Recykling.
  • Krynicki Recykling rośnie w siłę !!! Autor: ~Patrol

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KREC 0,00% 6,85 2020-01-28 09:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.