Forum Giełda +Dodaj wątek
Skrócona nazwa emitenta
W INVESTMENTS
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd W Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 3 grudnia 2013 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od White Brinando Limited z siedzibą w Larnace ("Zawiadamiająca") w sprawie zwiększenia w dniu 3 grudnia 2013 roku udziału procentowego
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%.
Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem:
1) przekroczenie progu 5% nastąpiło w dniu 29 listopada 2013 roku, w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, akcji serii R Spółki, objętych przez Zawiadamiającą na podstawie umowy objęcia akcji zawartej w dniu 28 października 2013 roku;
2) przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zawiadamiająca nie posiadała akcji Spółki, jak również prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
3) po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na dzień 3 grudnia 2013 roku,
4) Zawiadamiająca posiada 105.585.300 akcji Spółki, stanowiących 6,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 105.585.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,02% ogólnej liczby głosów w Spółce;
5) nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającej, które posiadają akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
  • Info Autor: ~tede

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
WINVEST -1,59% 0,06 2020-05-29 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.