Forum Giełda +Dodaj wątek

FAQ do M. Jakubowskiego z 24.06.2010, polecam

Zgłoś do moderatora
http://czat.ipo.pl/archiwum/michal_jakubowski/easycall_pl_w_drodze_na_newconnect/24.html

Moderator: Dziś naszym gościem jest Pan Michał Jakubowski - Prezes Zarządu planującej debiut na NewConnect Spółki easyCALL S.A., który odpowiadać będzie na pytania dotyczące strategii spółki na najbliższe lata. Zachęcam wszystkich do zadawania pytań. Czat rozpocznie się o godz. 12:00

Michal_Jakubowski: Witam Państwa na czacie i zapraszam do zadawania pytań.

pytania_internetowe: Na czym konkretnie polega Państwa biznes? Na czym zarabiacie?
Michal_Jakubowski: Biznes spółki opiera się o kilka aktywności - przede wszystkim są to usługi głosowe (telefonia stacjonarna) oraz dostęp do Internetu. W przyszłości planujemy rozszerzyć te usługi o usługi telefonii stacjonarnej w modelu MVNO.

pytania_internetowe: Jakie są cele strategiczne spółki? Na czym się opierają?
Michal_Jakubowski: Cele strategiczne to zwiększenie ilości Klientów telefonii stacjonarnej, których obecnie jest ok. 4 tys. Nasze plany zakładają pozyskanie ok. 10 tys. nowych Klientów w pierwszym roku po pozyskaniu kapitału.

pytania_internetowe: Jakie jest Pan w stanie wymienić główne ryzyka związane z działalnością spółki?
Michal_Jakubowski: Nie ma ;) A zupełnie poważnie - działamy na rynku regulowanym, a obecne regulacje są korzystne dla operatorów alternatywnych. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić natomiast, czy będzie tak zawsze. Kolejne ryzyko to ryzyko konkurencji - na rynku działa wiele firm, więc jest to na pewno istotny element ryzyka.

pytania_internetowe: Co powoduje, że są Państwo lepsi od konkurencji? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
Michal_Jakubowski: Naszą podstawową przewagą jest oferowanie usług, które w ramach jednego "pakietu" mogą być wykorzystywane wieloma kanałami, np. w przypadku telefonii internetowej Klient może korzystać z usług przez komputer (specjalny program na nim instalowany), ale również przez numer dostępowy czy też dedykowane urządzenia. W przypadku usług telefonii stacjonarnej - staramy się przyciągać Klientów atrakcyjnymi cenami, natomiast w przypadku dostępu do Internetu - atrakcyjnymi pakietami dodatkowymi (np. w tej chwili Klient otrzymuje od nas gratis program zabezpieczający jego komputer - antywirus/antyspam/firewall itd. zupełnie za darmo - w sklepie zapłaciłby za to prawie 200 zł.

Manek: Nie boją się Państwo, że będą występowały liczne opóźnienia w płatnościach? Co się dzieje z dłużnikami i ich kontami?
Michal_Jakubowski: Jest to na pewno istotny problem, jednak w związku z tym, że kierujemy nasze usługi głównie do Klientów indywidualnych, to ryzyko to jest rozłożone na wielu Klientów. Ponadto prowadzimy stały monitoring płatności oraz - dosyć skuteczne - działania windykacyjne.

pytania_internetowe: Ile mają Państwo obecnie abonentów indywidualnych, a ile instytucjonalnych? Czy liczba ta rośnie?
Michal_Jakubowski: Musimy podzielić to na grupy: jeśli chodzi o telefonię internetową to jest to grupa ok. 250 tys. Klientów, jeśli chodzi o telefonię stacjonarną - tutaj ich liczba wynosi ok. 4 tys. Klientów. Oczywiście obie grupy stale rosną. Obecnie nie mamy osobnych ofert dla Klientów indywidualnych oraz biznesowych, stąd też nie rozbijamy tych grup, natomiast obserwując dane tych Klientów można stwierdzić, iż w większości są to Klienci indywidualni.

pytania_internetowe: Ile osób jest zatrudnionych w spółce?
Michal_Jakubowski: Etatowych pracowników - 6; natomiast wiele prac zlecamy zewnętrznym firmom bądź też zleceniobiorcom.

pytania_internetowe: Jak kształtuje się pozycja Państwa spółki na tle krajowych i zagranicznych konkurentów?
Michal_Jakubowski: Ponownie pozwolę sobie podzielić odpowiedź na grupy produktowe. Jeśli chodzi o telefonię stacjonarną - jesteśmy małym podmiotem; jeśli chodzi o telefonie internetową - liderem tego rynku w Polsce.

interesant: Liderem pod jakim względem?
Michal_Jakubowski: Liderem - pod względem ilości Klientów (mówimy o podmiotach polskich)

Michal: Jak się ma Państwa pozycja na rynku (jeśli chodzi o VoIP), względem połączonych firm FreecoNet i Tlenofon?
Michal_Jakubowski: To bardzo poważny konkurent, którego szanujemy, jednak silny głównie PRem, nie biznesem. Tlenofon jako działalność grupy o2 nigdy nie przedstawiał wydzielonych wyników finansowych. Freeconet nie przedstawiał jeszcze nigdy sprawozdań finansowych (zbyt młoda Spółka) - stąd trudno o szczegółowe porównanie.

pytania_internetowe: Z jakimi dostawcami państwo pracują?
Michal_Jakubowski: Współpracujemy z większością operatorów telekomunikacyjnych na naszym rynku - w tym takimi potentatami jak np. Exatel czy też giełdowe Spółki Mediatel czy MNI.

Santiago: Jaki jest poziom retencji klientów?
Michal_Jakubowski: Jeśli chodzi o telefonię internetową w modelu pre-paid, rotacja Klientów jest bardzo duża - Klienci testują różne usługi, sprawdzają dostawców. Jednak staramy się przywiązywać ich do naszych usług oferując np. numerację telefoniczną, czy też obsługując przenaszalność numeracji. W przyszłości planujemy również modele abonamentowe usług z dzierżawionym przez nas sprzętem, co powinno zwiększyć lojalność. Jeśli zaś chodzi o telefonię stacjonarną - Klienci w większości podpisuj umowy terminowe na okres 24 miesięcy, podobnie w przypadku Internetu.

pytania_internetowe: Czy korzystanie z Państwa usług wiąże się z wykupieniem miesięcznego abonamentu, czy opiera się na opłatach pre-paid?
Michal_Jakubowski: W przypadku telefonii internetowej oferujemy zarówno model pre-paid jak i post-paid (abonamentowy). W przypadku telefonii stacjonarnej i Internetu - wyłącznie model abonamentowy.

lata: Wiadomo, że większość operatorów VoIP bazuje na oprogramowaniu OpenSource. Czy, i w jakim stopniu EasyCall opiera się na tego typu oprogramowaniu, a jeżeli są to rozwiązania firmowe, to jakich producentów?
Michal_Jakubowski: W dużej mierze wykorzystujemy systemy open Skurce. Część rozwiązań których używamy to oprogramowanie autorskie. Znacząca część funkcjonalności realizowana jest również "sprzętowo" - główni dostawcy to Cisco, Digium, Linksys.

Karol: Czy dostają Państwo płatności w obcej walucie, jeśli tak w jaki sposób zabezpieczają się Państwo przed ryzykiem walutowym?
Michal_Jakubowski: Z naszych usług korzysta kilku Klientów międzynarodowych (np. MIO Technologies), jednak skala operacji z nimi jest stosunkowo niewielka. Podobnie przy transakcjach zakupu, które realizowane są w obcych walutach (bądź też wyliczane na podstawie kursów walut) ich skala nie jest znacząca, stąd też nie stosujemy dodatkowych mechanizmów zabezpieczających Spółkę przed ryzykiem kursowym.

pytania_internetowe: Czy, a jeśli tak to kiedy, planują państwo ekspansję zagraniczną?
Michal_Jakubowski: W chwili obecnej nasza strategia nie zakłada ekspansji międzynarodowej.

pytania_internetowe: Czy mają Państwo plany przejęcia innych podmiotów na rynku?
Michal_Jakubowski: Tak - zdecydowanie jesteśmy zainteresowani akwizycją innych podmiotów. Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma firmami o podobnym do naszego profilu. W niektórych przypadkach posiadamy podpisane listy intencyjne, które dają nam wyłączność na takie rozmowy.

pytania_internetowe: Jaki jest Państwa udział w rynku? W jaki sposób zamierzają go Państwo powiększyć?
Michal_Jakubowski: Co do udziałów - wyjaśniałem to już wcześniej. Jeśli chodzi o zwiększenie go - w przypadku telefonii stacjonarnej - przede wszystkim bezpośrednie pozyskiwanie Klientów, jeśli chodzi o telefonię internetową - głównie akwizycje oraz rozwój produktów skierowanych do rynku resellerskiego, telefonia komórkowa oraz internet - przede wszystkim upselling.

jamicque: Ostatnio wyczytałem informację odnośnie liczby Państwa abonentów, publikują Państwo liczbę 200.000 klientów, według UKE posiadają Państwo jedynie 70.000 numerów, mógłby Pan to wytłumaczyć?
Michal_Jakubowski: Nie każdy Klient telefonii internetowej posiada własny numer telefonu - znacząca część Klientów korzysta z telefonii internetowej tylko do wykonywania połączeń wychodzących stąd różnica w posiadanych zasobach numeracyjnych oraz ilości Klientów.

interesant: Jakie są udziały w rynku w liczbach lub %?
Michal_Jakubowski: Nie ma twardych badań a nie chciałbym podawać szacunków.

pytania_internetowe: Czy planujecie pozyskać dotacje z UE? Jeśli tak, to na co zostaną one przeznaczone? Jeśli nie to dlaczego?
Michal_Jakubowski: Tak - chociażby sam projekt pozyskania kapitału przez NewConnect jest wspierany ze środków unijnych (podpisaliśmy już odpowiednią umowę z PARP). W przyszłości również planujemy korzystanie z tych pieniędzy.

Patrycjusz: Mają Państwo w swej ofercie telefonię stacjonarną i komórkową, Internet, komunikator Google, czy planują Państwo zainwestować w telewizję internetową?
Michal_Jakubowski: Google nie jest jeszcze naszą własnością ;) Co do telewizji internetowej (IPTV) - tak, leży to w zakresie naszych zainteresowań, jednak nie jest to projekt priorytetowy.

kab: Nie boją się Państwo konkurencji ze strony nowych mediów, telefonii komórkowej? Co stanowi Państwa przewagę?
Michal_Jakubowski: Na pewno nie możemy lekceważyć żadnej konkurencji - w tym tej ze strony telefonii komórkowej. Jednak w niedalekiej przyszłości te ryzyka mogą się odwrócić - wzrost popularności mobilnych technologii internetowych powoduje coraz większe szanse dla usług głosowych w technologii VoIP. Liczymy, że popularyzacja dostępu do Internetu w technologii WiMax zmieni bardzo dużo na rynku.

pytania_internetowe: Nad czym Państwo obecnie pracujecie?
Michal_Jakubowski: Obecnie skupiamy się nad rozwojem sprzedaży - to jest priorytet. Natomiast nieustannie rozwijamy nasze usługi - najbardziej zaawansowane prace to telefonia komórkowa (MVNO). Co do prac koncepcyjnych - tutaj wolałbym nie zdradzać szczegółów, jednak gwarantuje, że mamy sporo ciekawych projektów.

pytania_internetowe: Czy trudna sytuacja ekonomiczna w 2009 roku spowodowała jakieś problemy Spółki?
Michal_Jakubowski: EasyCALL.pl oferuje usługi, które pozwalają na zmniejszenie kosztów, które Klient już ponosi, zatem trudna sytuacja rynkowa sprzyja pozyskiwaniu nowych Klientów, którzy są bardziej wrażliwi na wszelakie oferty, które pozwalają im oszczędzać. Dla nas był to dobry rok.

GaryW: Jakie spółka osiągnęła wyniki finansowe za rok 2009 (przychody i zysk bądź strata netto)?
Michal_Jakubowski: Przychody - ok. 2,6 mln zł. Zysk netto - ok. 120 tys. zł.

Michal: FreecoNet podał w KRS przychód za 2009 około 3 mln, jak to się ma do Państwa pozycji lidera (podane przychody to 2,7mln)?
Michal_Jakubowski: Freeconet oferuje również inne usługi (np. outsourcing platformy) - u nas jest to czysty biznes telekomunikacyjny. Dane te zatem potwierdzają, iż jesteśmy liderem tego rynku.

Zofia: Na jakim poziomie prognozowane są wyniki finansowe na 2010 rok? Jak kształtują się prognozy na przyszłe lata?
Michal_Jakubowski: Wynik w dużej mierze zależy od sukcesu emisji prywatnej, którą właśnie realizujemy. Zakładając, że pozyskamy środki na dalszy rozwój powinniśmy osiągnąć wynik sprzedaży na poziomie ok. 4,5 mln zł., przy zysku netto ok. 200 tys. zł. (rok 2010).

pytania_internetowe: Gdzie można znaleźć sprawozdania firmy?
Michal_Jakubowski: Sprawozdania są oczywiście dostępne w KRS, natomiast w chwili obecnej nie publikujemy ich w Internecie - jednak jeśli są Państwo nimi zainteresowani, zapraszam do kontaktu mailowego pod adresem inwestorzy@easycall.pl.

Michal: Jak Państwo tłumaczą zaprezentowana wartość przychodu: 2,7 mln za 2009 rok i zestawienie jej z liczbą klientów. Z tego wynika, że przychód z klienta to niecała złotówka [mc], czy jest to w takim razie opłacalny interes?
Michal_Jakubowski: Proszę pamiętać, iż biznes pre-paid nie wiąże się z koniecznością dokonywania transakcji w każdym miesiącu. Rentowność sprzedaży wynosi ok. 40%, więc jest to na pewno biznes opłacalny.

pytania_internetowe: Kiedy nastąpi debiut spółki na NC? Czy została już zaplanowana konkretna data?
Michal_Jakubowski: Liczymy na to, że będzie to miało miejsce w III kw. tego roku

pytania_internetowe: Czy oferta prywatna już się rozpoczęła? Jaki będzie minimalny poziom inwestycji w ramach emisji prywatnej?
Michal_Jakubowski: Tak - oferta prywatna już się rozpoczęła - zbieramy inwestorów, prowadzimy rozmowy. minimalny poziom inwestycji - 50 tys. zł.

pytania_internetowe: Czy znana jest cena akcji w ofercie prywatnej?
Michal_Jakubowski: Jako, że jest to oferta prywatna, nie możemy podać takiej informacji do wiadomości publicznej. Jeśli byliby Państwo jednak zainteresowani inwestycją, to zapraszam do kontaktu z naszym autoryzowanym doradcą. Oferta prywatna obsługiwana jest przez Kancelarię Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i wspólnicy - dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć na stronie www.czarny-budny.pl oraz ew. kontakt mailowy z easyCALL.pl - inwestorzy@easycall.pl

pytania_internetowe: Jakie biura maklerskie będą prowadziły sprzedaż akcji easyCall?
Michal_Jakubowski: Emisja realizowana jest w ramach oferty prywatnej, w której nie musi uczestniczyć biuro maklerskie. Oferta prywatna obsługiwana jest przez Kancelarię Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i wspólnicy

Zygi: Jakie widełki cenowe planuje WZA?
Michal_Jakubowski: Podobnie jak w przypadku ceny akcji - zapraszamy do indywidualnych rozmów; nie możemy podać tej informacji do publicznej wiadomości.

pytania_internetowe: Jaką kwotę planujecie pozyskać w ramach emisji, a jaka jest minimalna kwota, która jest spółce niezbędna?
Michal_Jakubowski: Planujemy pozyskać ok. 1,5-2 mln zł.

pytania_internetowe: Na co zamierzacie Państwo przeznaczyć środki pozyskane z emisji?
Michal_Jakubowski: Pozyskiwanie nowych Klientów, pozyskiwanie nowych Klientów i pozyskiwanie nowych Klientów. Ponadto rozwój oferty resellerskiej, rozwój oferty post-paid dla telefonii internetowej + telefonia komórkowa (MVNO).

pytania_internetowe: Ile akcji spółki będzie znajdować się w obrocie? Jak będzie przewidywana kapitalizacja spółki?
Michal_Jakubowski: W sumie w obrocie znajdować się będzie do 1,2 mln akcji. Kapitalizacja spółki - znowu ocieramy się o cenę emisyjną, której publicznie nie możemy udostępnić. Wycena spółki na obecny moment (przed inwestycją) to ok. 8 mln zł.

Fix: Czym przekonałby mnie Pan do kupna akcji easyCALL? Proszę podać co najmniej 3 argumenty.
Michal_Jakubowski: 1. Bardzo szybki wzrost wartości Spółki w przestrzeni ostatnich 3 lat. 2. Dobry produkt, bardzo szeroka grupa docelowa. 3. Sprawdzony model biznesowy.

zainteresowany: Kiedy planowana jest kolejna emisja akcji?
Michal_Jakubowski: Poza obecną - nie jest planowana

interesant: Czym spowodowana jest decyzja o wejściu na NewConnect?
Michal_Jakubowski: Przede wszystkim zależy nam na pozyskaniu kapitału na dalszy rozwój, ponadto względy prestiżowe i przejrzystości działania Spółki.

Michal: Bardzo proszę o przedstawienie jak liczona jest liczba użytkowników VoIP. 250tys ogólnie zarejestrowanych? 250tys aktywnie korzystających? Posługują się Państwo liczbą klientów, ale nigdy nie zdefiniowali co to tak naprawdę znaczy.
Michal_Jakubowski: Jest to liczba aktywnych kont.

Michal: Aktywne konto oznacza wykonane połączenie w ciągu ostatniego miesiąca?
Michal_Jakubowski: Aktywność (bądź nie) danego konta określamy na podstawie czasu jego ważności - analogicznie do telefonii komórkowej. Q zależności od wartości doładowania Klient przedłuża ważność swojego konta o określony czas - np. 50 zł. to przedłużenei ważności konta o 180 dni.

Michal: Przy zachowaniu Pana założeń 40% marży, wynika, iż marża I z klienta to 0,45pln / mc. Jak planują Państwo w tych liczbach zapewnić obsługę klienta?
Michal_Jakubowski: Jak już wspominałem, Klient nie musi dokonywać wpłaty każdego miesiąca (w przypadku telefonii Internetowej), więc sposób podziału marży na Klienta jest błędny. Ponadto proszę pamiętać, iż istotnym celem naszej działalności jest oferowanie usług telefonii stacjonarnej gdzie ARPU z jednego Klienta to ok. 50 zł.

Santiago: Z artykułów prasowych wynika, że między majem a czerwcem przybyło Państwu 50 000 klientów (z 250k do blisko 300k). Czy to prawda?
Michal_Jakubowski: Proszę o podanie źródła.

undefine: Czy 250tys to łączna liczba klientów założonych od początku istnienia platformy? Czy też liczba klientów którzy np. byli zalogowani do platformy w ostatnim okresie "jednocześnie"?
Michal_Jakubowski: Być może dane, które podawaliśmy dotyczyły wcześniejszego okresu, a publikacja nastąpiła później. Taki przyrost odnotowaliśmy mniej-więcej od początku roku. Co do sposobu liczenia ilości Klientów - podałem go powyżej.

interesant: Czy możecie podać jakiś klientów referencyjnych?
Michal_Jakubowski: Tak jak wspomniałem, z naszych usług korzystają głównie Klienci indywidualni, jednak z naszych usług korzystają np. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, MIO Technologies, Bank BZ WBK.

pytania_internetowe: Jaka jest obecnie struktura akcjonariatu, a jaka będzie po emisji?
Michal_Jakubowski: Obecne struktura akcjonariatu - dwóch akcjonariuszy (osoby prywatne) - 66,7% oraz 33,3%. Po emisji - ok. 17% udziałów znajdzie się w rękach nowych inwestorów.

jatutu: Z czego jest Pan najbardziej dumny jeśli chodzi o platformę ?
Michal_Jakubowski: Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy na prawdę innowacyjną zintegrowaną usługę, z której można korzystać na wiele sposobów, która codziennie pozwala tysiącom osób prowadzić rozmowy głosowe z całym światem za niewielkie pieniądze.

Michal_Jakubowski: Bardzo dziękuję za poświęcony czas i ciekawe pytania - było mi niezmiernie miło móc na nie odpowiedzieć. Jeśli mieliby Państwo dodatkowe pytania, wątpliwości - zachęcam do kontaktu pod adresem mailowym inwestorzy@easycall.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu 22 883 57 00.

Moderator: Dziękujemy wszystkim za zadawanie pytań. Dziś naszym gościem był Pan Michał Jakubowski - Prezes Zarządu Spółki easyCALL S.A.. Już niedługo pojawi się cały zapis czata na naszym portalu. Zapraszamy Państwa na kolejne czaty organizowane przez Grupę IPO.pl
  • FAQ do M. Jakubowskiego z 24.06.2010, polecam Autor: ~Jamman

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
EASYCALL 0,00% 2,48 2020-05-26 10:55:48
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.