Forum Giełda +Dodaj wątek

ENAP- jest umowa na 24M !!!!!!!!!!

Zgłoś do moderatora
Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 16.09.2014r. została podpisana umowa z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach na realizację zadania "Budowa SE 110kV Zabrze, SE 110/20/6kV Płaskowicka" (PSP: I-99/SR/13512- SE Zabrze; I-99/SI/60201- SE Płaskowicka)
obejmujące:
1) Wybudowanie SE 110kV Zabrze.
2) Wybudowanie SE 110/20/6kV Płaskowicka
3) Wybudowanie wyprowadzeń liniowych zgodnie z dokumentacją projektową.
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo- finansowym w terminie nie dłuższym niż do 20.11.2016r. Wartość przedmiotu umowy wynosi 24.470.000,00 netto (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych netto). Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i podpisanych przez przedstawicieli Stron protokołów odbioru finansowego na poszczególne etapy prac. Spółka Energoaparatura S.A. wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, co stanowi 10% wynagrodzenia całkowitego w formie gwarancji ubezpieczeniowej
  • ENAP- jest umowa na 24M !!!!!!!!!! Autor: ~xxx

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ENAP 16,88% 1,87 2023-06-02 15:19:15
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.