Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  4,17 zł , zmiana od tamtej pory: 7,91%

1 październik 2020 to sądny dzień dla ATM Studio Sp.z o.o.

Zgłoś do moderatora
Str. 29 śródrocznego sprawozdania na 30 czerwca 2020r.
Przedmiotową umową ATM Studio. Sp. z o.o. zleciło Mirbud S.A., a Mirbud S.A. zlecenie przyjął, wykonanie robót budowlanych na zasadzie generalnego wykonawstwa, dotyczących obiektu budowlanego w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 384, obejmującego obiekt budowlany, parking, trasy dojazdowe oraz tereny zielone. Zakończenie prac i ich odbiór nastąpiło jednak po terminie umownym. Za okres opóźnienia ATM Studio Sp. z o.o. należą się kary umowne, naliczone zgodnie z umową z dnia 31 maja 2010 roku (§ 13 umowy). Generalny wykonawca nie pokrył odszkodowania w postaci kar umownych, które zostało ustalone zgodnie z przyjętym w umowie systemem ich naliczania i wynosi 10.574.000,00 zł. Wobec braku realizacji przez dłużnika należnego świadczenia, w dniu 8 kwietnia 2014roku spółka ATM Studio Sp. z o.o. złożyła pozew przeciwko Mirbud S.A. w niniejszej sprawie. Spółka naliczyła odsetki w wysokości ustawowej od kwoty, stanowiącej wartość dochodzonej kary umownej, od dnia 19 lipca 2012 roku (data upływu terminu zapłaty kary umownej) do dnia wniesienia pozwu. Skumulowana zatem wartość odszkodowania (wartość przedmiotu sporu) to 13.051.310,13 zł. Od tej wartości, na podstawie art. 482 kc, spółka zażądała zapłaty odsetek w wysokości ustawowej od dnia wniesienia pozwu. Pozwany nie zgodził się ze stanowiskiem powoda, wnioskując o oddalenie pozwu w całości. Postępowanie dowodowe zostało zakończone w dniu 18 czerwca 2019 roku przesłuchaniem stron. Wyrokiem z 25 lipca 2018 roku, Sąd Okręgowy zasądził od Mirbud S.A z siedzibą w Skierniewicach na rzecz ATM Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 874 073,00 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od 8 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty; w pozostałej części powództwo oddalił. Powód dokonał analizy orzeczenia sądu I instancji i zdecydował o złożeniu apelacji. Pozwany także złożył apelację od wyroku sądu I instancji, żądając zmiany wyroku i oddalenia żądań powoda w pełni.Rozprawa w sądzie apelacyjnym odbędzie się 1 października 2020 roku.

Dziś, tj. 1 października 2020 roku Sąd Apelacyjny definitywnie oddalił apelację ATM Studio Sp. z o.o. o zasądzenie kar umownych w kwocie 13.051.310,13 zł z odsetkami od dnia 8 kwietnia 2014 roku a tym samym w pełni uwzględnił żądanie Mirbud S.A. o uchylenie orzeczenia sądu I instancji (wyrok Sądu Okręgowego z dnia 25 lipca 2018r.).
  • 1 październik 2020 to sądny dzień dla ATM Studio Sp.z o.o. Autor: ~Lexawy

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ATMGRUPA -0,22% 4,50 2022-01-21 15:21:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.