SMART > Poradniki > Firma > Kredyt firmowy w Alior Banku na działalność bieżącą – warunki oferty

Kredyt firmowy w Alior Banku na działalność bieżącą – warunki oferty

Kredyt firmowy w Alior Banku na działalność bieżącą pomoże sfinansować aktualne wydatki przedsiębiorcy lub realizować plany wymagające większego nakładu finansowego. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać sporę sumę kredytu i rozłożyć jej spłatę na długi okres czasu.

Kredyt firmowy w Alior Banku na działalność bieżącą – warunki oferty
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Kredyt firmowy na działalność bieżącą w Alior Banku – ile można pożyczyć?

Oferta Alior Banku charakteryzuje się wysoką maksymalną kwota pożyczki, choć na rynku można znaleźć produkty, które pozwolą na zaciągnięcie większej sumy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać kredyt firmowy na bieżącą działalność do 1 mln zł. 

Kredyt firmowy w Alior Banku na działalność bieżącą – podstawowe parametry oferty

Parametr

Wartość parametru

Kwota minimalna pożyczki

5000 zł

Kwota maksymalna pożyczki

1 000 000 zł

Minimalny okres kredytowania

10 miesięcy

Maksymalny okres kredytowania

120 miesięcy

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Alior Bank przewiduje wyższą kwotę maksymalną kredytu firmowego dla małych firm. Przedsiębiorcy z tej grupy mogą otrzymać pożyczkę nawet do 3 mln zł. 

Dla kogo kredyt firmowy w Alior Banku?

Z oferty kredytu firmowego w Alior Banku mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący firmę w formie: jednoosobowej działalność gospodarcza (JDG), spółki akcyjnej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki z o.o., spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Warunkiem otrzymania kredytu na działalność bieżącą jest prowadzenie przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 12 miesięcy w zamkniętym roku podatkowym.

Ile kosztuje kredyt firmowy na działalność bieżącą w Alior Banku?

Oprocentowanie i prowizja stanowią podstawowe koszty, z którymi musi liczyć klient biznesowy decydujący się na kredyt firmowy w Alior Banku. Ich wysokość jest zależna od różnych czynników.
W przypadku pożyczki na działalność bieżącą wysokość oprocentowania uzależniona jest od wskaźnika WIBOR 3M powiększonego o marżę banku. 

Kredyt firmowy na działalność bieżącą w Alior Banku – informacje dodatkowe

Alior Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu w wysokości 0,50 proc. w skali roku. Prowizja kredytowa jest naliczana w przypadku kredytów odnawialnych od kwoty przyznanego kredytu lub limitu. Bank pobiera prowizję ostatniego dnia kwartału (jeżeli data zapadalności lub rozliczenia kredytu przypada w czasie trwania kwartału, wówczas prowizja pobierana jest w dacie zapadalności lub dniu rozliczenia kredytu).

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wcześniejszą spłatę zobowiązania musi liczyć się z prowizją w wysokości 3 proc. od wpłacanej kwoty.