Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


W związku z niewypłacalnością Neckermann Polska marszałek województwa mazowieckiego uruchomił procedurę wynikającą z gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 25 mln zł - napisali w środę w oświadczeniu przedstawiciele Allianz Partners.

Allianz Partners: udzielimy gwarancji ubezpieczeniowej klientom Neckermann na kwotę 25 mln zł (Reuters)

"W związku z ogłoszoną w dniu 25.09.2019 roku niewypłacalnością Neckermann Polska Sp. z o.o., Marszałek Województwa Mazowieckiego uruchomił procedurę wynikającą z gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki udzielonej przez Allianz Partners (AWP P&C S.A. Oddział w Polsce). Gwarancja opiewa na kwotę 25 mln zł" - poinformowało Allianz Partners.

Jak powiedział Piotr Ruszowski, dyrektor pionu Sprzedaży i Marketingu w Allianz Partners, część kwoty zostanie przyznana Marszałkowi Województwa Mazowieckiego na pomoc klientom, którzy wyjechali na wakacje z Neckermann i zostały one przerwane. Druga część przypadnie klientom, których wyjazd został odwołany. Zostanie im przyznany zwrot kosztów.

Klienci, którzy dokonali już wpłaty za imprezę, która nie została, bądź nie zostanie zrealizowana - lub która została przerwana i nastąpił wcześniejszy powrót do kraju - powinni się zgłaszać do ubezpieczyciela, czyli AWP P&C S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji poszkodowanego podróżnego; kopię umowy o udział w imprezie; kopię dowodów wpłat za imprezę oraz udokumentowanie innych kosztów poniesionych podczas imprezy związanych z niewypłacalnością; oświadczenie stwierdzające niewykonanie umowy przez Neckermann Polska i określenie wysokości roszczenia oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia i następnie 30 dni od momentu rozpatrzeniu na wypłatę roszczenia.

Allianz poinformowało, że ich Centrum Operacyjne uruchomiło dodatkowe numery telefonów dla klientów biura podróży Neckermann. Osoby przebywające za granicą mogą skontaktować się z Centrum Operacyjnym pod czynnym całą dobę numerem telefonu: +48 22 522 29 00. Osobom, których wyjazd został odwołany, dedykowano czynny w dni powszednie między 8 a 16, numer telefonu: +48 22 563 11 00 oraz adres e-mail: nm.odwolania@allianz.com.

"Jako ubezpieczyciel deklarujemy pełną współpracę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz z podległymi mu urzędnikami. Wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań wynikających z udzielonej przez nas gwarancji ubezpieczeniowej" - podało Allianz Partners.


2019-03-27

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego - co musisz wiedzieć?

Niektóre banki wymagają wykupienia do kredytu gotówkowego dodatkowego ubezpieczenia. W innych jest to opcjonalne. Co warto wiedzieć o tym zabezpieczeniu?

Ikona informacji
poradniki