16,4000 zł
-0,61% -0,1000 zł
Talex SA (TLX)

Akcjonariat - TALEX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 49 201 508,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 3 000 092 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 491 379
Liczba głosów na WZA: 3 408 092 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,04%
Kapitał akcyjny: 3 000 092,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 627 379
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,09%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,96%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gocałek Janusz ZWZ 758 793 (25,29%) 894 793 (26,25%) 2021-05-25 -
Klauziński Jacek ZWZ 758 793 (25,29%) 758 793 (22,26%) 2022-06-07 -
Rózga Andrzej ZWZ 758 793 (25,29%) 758 793 (22,26%) 2022-06-07 -
Integrale It sp. z o.o. ZWZ 215 000 (7,16%) 215 000 (6,30%) 2022-06-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Zachodnie Systemy Informatyczne sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1998-03-02 102 000
1,00 102 000
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
1998-04-09
seria B - kapitał zapasowy na akcyjny 1998-05-08 849 000
849 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1998-06-10
seria C - prawo poboru 1998-05-08 450 000
450 000,00
1,00 1,00 1 401 000
1 401 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1998-06-10
2000-11-20
seria D - kapitał zapasowy na akcyjny 1998-06-16 889 092
889 092,00
1,00 1,00 2 290 092
2 290 092,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
1998-09-21
seria E - subskrypcja publiczna 2000-09-21 710 000
20 590 000,00
1,00 29,00 3 000 092
3 000 092,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-02
2000-10-17
2000-11-20

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Integrale It sp. z o.o. 176 500 5,88 176 500 5,17 2022-01-04
Familiar SA SICAV-SIF 161 027 (-29 795) 5,37 (-0,99) 161 027 (-29 795) 4,72 (-0,89) 2021-05-24
TFI PZU SA portfele 14 535 0,48 14 535 0,43 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 146 042 4,87 146 042 4,29 2018-06-30
Talex SA 0 (-6 711) 0,00 (-0,22) 0 (-6 711) 0,00 2017-12-19
Familiar SA SICAV-SIF WZA 190 822 (12 884) 6,36 (0,43) 190 822 (12 884) 5,61 (0,38) 2016-05-11
Familiar SA SICAV-SIF 177 938 5,93 177 938 5,23 2016-01-14
Talex SA 6 711 (545) 0,22 (0,02) 6 711 (545) 0,00 2014-08-01
Talex SA zakup akcji własnych 6 166 (327) 0,20 (0,01) 6 166 (327) 0,00 2014-07-28
Talex SA zakup akcji własnych 5 839 (424) 0,19 (0,01) 5 839 (424) 0,00 2014-07-21
Talex SA zakup akcji własnych 5 415 (916) 0,18 (0,03) 5 415 (916) 0,00 2014-07-14
Talex SA zakup akcji własnych 4 499 (458) 0,15 (0,02) 4 499 (458) 0,00 2013-10-31
Talex SA zakup akcji własnych 4 041 (1 145) 0,13 (0,04) 4 041 (1 145) 0,00 2013-10-28
Talex SA zakup akcji własnych 2 896 (491) 0,09 (0,01) 2 896 (491) 0,00 2013-10-18
Talex SA zakup akcji własnych 2 405 (458) 0,08 (0,02) 2 405 (458) 0,00 2013-10-14
Talex SA zakup akcji własnych 1 947 (344) 0,06 (0,01) 1 947 (344) 0,00 2013-10-07
Talex SA zakup akcji własnych 1 603 (916) 0,05 (0,03) 1 603 (916) 0,00 2013-09-30
Talex SA zakup akcji własnych 687 0,02 687 0,00 2013-09-23
Rózga Andrzej 756 556 2,52 (-22,69) 892 556 26,19 (0,01) 2011-05-16
Rózga Andrzej 756 556 (1 012) 25,21 (0,03) 892 556 (1 012) 26,18 (0,02) 2011-05-16
Klauziński Jacek 756 556 25,21 892 556 26,18 2011-05-16
Klauziński Jacek 756 556 (1 012) 25,21 (-7,78) 892 556 (1 012) 26,18 (-6,86) 2011-05-16
Gocałek Janusz 756 556 (1 012) 25,22 (0,04) 892 556 (1 012) 26,19 (0,03) 2011-05-16
Szałek Rafał 889 0,02 889 0,02 2007-08-06
Rózga Andrzej 755 544 25,18 (-7,81) 891 544 26,16 (-6,88) 2000-06-30
Rózga Andrzej 755 544 32,99 891 544 33,04 2000-06-30
Klauziński Jacek 755 544 32,99 (7,81) 891 544 33,04 (6,88) 2000-06-30
Klauziński Jacek 755 544 25,18 891 544 26,16 2000-06-30
Gocałek Janusz 755 544 25,18 (-7,81) 891 544 26,16 (-6,88) 2000-06-30
Gocałek Janusz 755 544 32,99 891 544 33,04 2000-06-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2021-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2020-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2020-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2020-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2019-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2019-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2017-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2017-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2017-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2016-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2016-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2016-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2015-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2015-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2015-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2014-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2014-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2013-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2013-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2012-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2011-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2009-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2006-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2005-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2005-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2004-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2003-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2003-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2003-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2002-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2002-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2002-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.