24,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Pragma Faktoring SA (PRF)

Akcjonariat - PRAGMAFA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 111 771 203,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 599 638 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 409 626
Liczba głosów na WZA: 5 302 962 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,87%
Kapitał akcyjny: 4 599 638,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 112 950
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 4,13%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polish Enterprise Funds SCA w porozumieniu z: Pragma Inkaso SA, Jackiem Obrockim oraz Tomaszem Boduszkiem i Anną Trelą-Boduszek 4 409 626 (95,86%) 5 112 950 (96,41%) 2021-06-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B 1 200 000
1,00 2 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-16

2007-09-12
zmiana firmy z Premium SA na Pragma Faktoring SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-10-16 800 000
800 000,00
1,00 1,00 800 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2007-02-05 2 000 000
1,00 4 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-16
2007-08-08
2007-09-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2008-07-08 -200 000
1,00 3 800 000
3 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-11-28
umorzenie akcji seria C 2009-07-22 -300 000
1,00 3 500 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i C 2011-07-05 -934 090
1,00 2 565 910
2 565 910,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-10
połączenie z Pragma Faktoring SA SKA bez podwyższania kapitału 2014-12-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-31
seria D - subskrypcja prywatna 2017-12-11 186 257
3 166 369,00
1,00 17,00 2 752 167
2 752 167,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-16
zmiana firmy z Pragma Faktoring SA na PragmaGO SA 2020-02-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-16
seria E - subskrypcja prywatna 2021-03-03 1 657 459
30 000 007,90
1,00 18,10 4 409 626
4 409 626,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-30
wycofanie akcji z obrotu 2021-07-07

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-09-09
seria F - subskrypcja prywatna 2021-12-15 154 889
1,00 4 564 515
4 564 515,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-25
seria G - subskrypcja prywatna 2021-12-15 35 123
1,00 4 599 638
4 599 638,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Polish Enterprise Funds SCA w porozumieniu z: Pragma Inkaso SA, Jackiem Obrockim oraz Tomaszem Boduszkiem i Anną Trelą-Boduszek 4 409 626 (216 495) 100,00 (4,91) 5 112 950 (216 495) 100,00 (4,23) 2021-06-17
Polish Enterprise Funds SCA w porozumieniu z: Pragma Inkaso SA, Jackiem Obrockim oraz Tomaszem Boduszkiem i Anną Trelą-Boduszek 4 193 131 (479 747) 95,09 (10,88) 4 896 455 (479 747) 95,77 (9,39) 2021-05-27
NPL Nova SA 0 (-446 770) 0,00 (-10,13) 0 (-446 770) 0,00 (-8,74) 2021-05-27
Polish Enterprise Funds SCA 3 713 384 (1 686 048) 84,21 (38,23) 4 416 708 (1 686 048) 86,38 (32,97) 2021-04-30
Polish Enterprise Funds SCA 2 027 336 45,98 (-27,68) 2 730 660 53,41 (-25,61) 2021-02-08
Polish Enterprise Funds SCA 2 027 336 73,66 2 730 660 79,02 2021-02-08
NPL Nova SA w porozumieniu z PEF SCA, Jackiem Obrockim oraz Tomaszem Boduszkiem i Anną Trelą-Boduszek 446 770 10,13 (-6,10) 446 770 8,74 (-4,19) 2021-02-08
NPL Nova SA 446 770 (-1 787 078) 16,23 (-64,77) 446 770 (-2 490 402) 12,93 (-72,07) 2021-02-08
NPL Nova SA 2 233 848 (32 628) 81,00 (-4,79) 2 937 172 85,00 (-4,84) 2018-03-13
NPL Nova SA NWZ 2 201 220 85,79 (5,81) 2 937 172 89,84 (4,84) 2017-12-11
NPL Nova SA NWZ 2 201 220 (-32 628) 79,98 (-1,19) 2 937 172 85,00 2017-12-11
NPL Nova SA 2 233 848 (32 628) 81,17 (-4,62) 2 937 172 (32 628) 85,00 (-3,84) 2017-12-11
NPL Nova SA 2 201 220 (59 069) 85,79 (2,31) 2 904 544 (59 069) 88,84 (1,81) 2017-01-12
NPL Nova SA 2 142 151 (59 559) 83,48 (2,32) 2 845 475 (762 883) 87,03 (23,33) 2014-08-27
NPL Nova SA 2 082 592 (28 758) 81,16 (1,12) 2 082 592 (28 758) 63,70 (0,88) 2014-06-20
NPL Nova SA 2 053 834 (500) 80,04 (0,02) 2 053 834 (500) 62,82 (0,02) 2014-06-09
NPL Nova SA 2 053 334 (849) 80,02 (0,03) 2 053 334 (849) 62,80 (0,02) 2014-06-05
NPL Nova SA 2 052 485 (595) 79,99 (0,03) 2 052 485 (595) 62,78 (0,02) 2014-05-28
NPL Nova SA 2 051 890 (520) 79,96 (0,02) 2 051 890 (-702 804) 62,76 (-21,50) 2014-05-27
NPL Nova SA 2 051 370 (4 150) 79,94 (0,16) 2 754 694 (4 150) 84,26 (0,13) 2014-04-28
NPL Nova SA 2 047 220 (3 021) 79,78 (0,12) 2 750 544 (3 021) 84,13 (0,09) 2014-04-14
NPL Nova SA 2 044 199 (1 725) 79,66 (0,06) 2 747 523 (1 725) 84,04 (0,06) 2014-03-28
NPL Nova SA 2 042 474 (4 474) 79,60 (0,18) 2 745 798 (4 474) 83,98 (0,13) 2014-03-27
Piasecki Dariusz 50 000 1,00 (1,00) 50 000 1,00 (1,00) 2012-03-31
Kowalik Agnieszka 4 415 0,00 4 415 0,00 2012-03-31
Kolmasiak Michał 4 750 0,00 4 750 0,00 2012-03-31
Boduszek Tomasz 12 006 0,00 12 006 0,00 2012-03-31
Piasecki Dariusz 0 (-148 338) 0,00 (-4,23) 0 (-196 676) 0,00 (-4,82) 2011-09-30
NPL Nova SA 2 038 000 79,42 (21,20) 2 741 324 (703 324) 83,85 (33,90) 2011-09-30
Nawrot Michał 0 (-152 338) 0,00 (-4,35) 0 (-200 676) 0,00 (-4,91) 2011-09-30
Maślanka Grzegorz 36 240 1,00 (-0,03) 36 240 1,00 (0,12) 2011-09-30
Bukowski Krzysztof 48 336 1,00 (-0,38) 48 336 1,00 (-0,18) 2011-09-30
Rymaszewski Asset Ltd. 0 (-215 010) 0,00 (-6,14) 0 (-215 010) 0,00 (-5,26) 2011-06-24
PragmaGO SA 934 090 26,68 (26,68) 934 090 0,00 2011-06-24
PragmaGO SA 0 (-316 676) 0,00 (-9,04) 0 (-316 676) 0,00 2011-06-24
PragmaGO SA 316 676 (96 676) 9,04 (2,76) 316 676 (96 676) 0,00 2011-06-20
Rymaszewski Ireneusz 0 0,00 0 0,00 2011-03-10
Rymaszewski Ireneusz 0 (-215 010) 0,00 (-6,14) 0 (-215 010) 0,00 (-5,26) 2011-03-10
Rymaszewski Asset Ltd. 215 010 6,14 215 010 5,26 2011-03-10
Rymaszewski Ireneusz 215 010 (-8 352) 6,14 (-0,24) 215 010 (-8 352) 5,26 (-0,21) 2011-03-09
Skarbiec TFI SA 31 548 (-229 523) 0,90 (-6,55) 31 548 (-229 523) 0,77 (-5,62) 2011-01-25
Skarbiec TFI SA 261 071 (-172 318) 7,45 (-3,95) 261 071 (-172 318) 6,39 (-3,68) 2011-01-24
Piasecki Dariusz 148 338 4,23 (-1,55) 196 676 4,82 (-1,19) 2011-01-21
Piasecki Dariusz 148 338 (-351 662) 5,78 (-19,22) 196 676 (-703 324) 6,01 (-26,13) 2011-01-21
Nawrot Michał 152 338 4,35 (-1,58) 200 676 4,91 (-1,22) 2011-01-21
Nawrot Michał 152 338 (-351 662) 5,93 (-6,67) 200 676 (-703 324) 6,13 (-13,52) 2011-01-21
Bukowski Krzysztof 48 336 1,38 (-0,50) 48 336 1,18 (-0,29) 2011-01-21
Bukowski Krzysztof 48 336 (-351 664) 1,88 (-8,12) 48 336 (-351 664) 1,47 (-7,22) 2011-01-21
NPL Nova SA 2 038 000 58,22 (-21,20) 2 038 000 49,95 (-12,38) 2011-01-20
NPL Nova SA 2 038 000 79,42 2 038 000 62,33 2011-01-20
Maślanka Grzegorz 36 240 1,03 (-0,38) 36 240 0,88 (-0,22) 2011-01-20
Maślanka Grzegorz 36 240 (-263 760) 1,41 (-7,16) 36 240 (-263 760) 1,10 (-6,25) 2011-01-20
Rymaszewski Ireneusz 223 362 6,38 223 362 5,47 2010-09-30
PragmaGO SA 220 000 (70 000) 6,28 (2,00) 220 000 (70 000) 0,00 2010-06-24
Maślanka Grzegorz 300 000 (-70 000) 8,57 (-2,00) 300 000 (-70 000) 7,35 (-1,41) 2010-06-21
PragmaGO SA 150 000 (70 000) 4,28 (2,00) 150 000 (70 000) 0,00 2010-05-19
Maślanka Grzegorz 370 000 (-30 000) 10,57 (0,57) 370 000 (-30 000) 8,76 (0,07) 2010-05-18
PragmaGO SA 80 000 2,28 (2,28) 80 000 0,00 2010-04-21
PragmaGO SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2009-07-22
PragmaGO SA w celu umorzenia 0 (-300 000) 0,00 (-7,89) 0 (-300 000) 0,00 2009-07-22
Ipopema TFI SA 199 143 (-78 041) 5,24 (-2,05) 199 143 (-78 041) 4,63 (-1,39) 2009-05-29
PragmaGO SA w celu umorzenia 300 000 (151 000) 7,89 (3,97) 300 000 (151 000) 0,00 2009-05-28
Skarbiec TFI SA 433 389 11,40 (-0,98) 433 389 10,07 2009-05-27
Skarbiec TFI SA 433 389 (-80 000) 12,38 (-1,13) 433 389 (-80 000) 10,07 (-1,86) 2009-05-27
PragmaGO SA w celu umorzenia 149 000 (-51 000) 3,92 (-1,08) 149 000 (-51 000) 0,00 2009-05-27
Skarbiec TFI SA 513 389 (-20 986) 13,51 (-0,55) 513 389 (-20 986) 11,93 (0,32) 2009-05-26
Ipopema TFI SA 277 184 7,29 277 184 6,02 2009-03-10
Maślanka Dominik 0 (-400 000) 0,00 (-20,00) 0 (-400 000) 0,00 (-14,28) 2008-06-30
PKO BP Bankowy OFE 142 848 (-97 153) 3,57 (-2,42) 142 848 (-97 153) 3,10 (-2,11) 2008-05-21
PKO BP Bankowy OFE 240 001 (-9 999) 5,99 (-0,26) 240 001 (-9 999) 5,21 (0,01) 2008-05-20
PragmaGO SA w celu umorzenia 200 000 5,00 (5,00) 200 000 0,00 2008-05-16
PragmaGO SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2008-05-16
Maślanka Grzegorz 400 000 10,00 (-0,52) 400 000 8,69 2008-05-05
Maślanka Grzegorz 400 000 10,52 (-0,90) 400 000 8,69 (-0,61) 2008-05-05
Maślanka Grzegorz 400 000 11,42 400 000 9,30 2008-05-05
Nawrot Michał 504 000 12,60 (-0,66) 904 000 19,65 2007-12-04
Nawrot Michał 504 000 13,26 (-1,14) 904 000 19,65 (-1,37) 2007-12-04
Nawrot Michał 504 000 (4 000) 14,40 (-10,60) 904 000 (4 000) 21,02 (-11,12) 2007-12-04
Skarbiec TFI SA 534 375 14,06 (0,71) 534 375 11,61 2007-08-08
Skarbiec TFI SA 534 375 13,35 534 375 11,61 (0,48) 2007-08-08
PKO BP Bankowy OFE 250 000 6,25 250 000 5,20 2007-06-13
Skarbiec TFI SA w tym 534375 PDA 534 375 13,35 534 375 11,13 2007-06-12
Piasecki Dariusz 500 000 25,00 (12,50) 900 000 32,14 (12,57) 2007-05-16
Piasecki Dariusz 500 000 12,50 (-0,65) 900 000 19,57 (0,01) 2007-05-16
Piasecki Dariusz 500 000 13,15 (-1,13) 900 000 19,56 (-1,37) 2007-05-16
Piasecki Dariusz 500 000 14,28 900 000 20,93 2007-05-16
Nawrot Michał 500 000 25,00 (12,50) 900 000 32,14 (13,39) 2007-05-16
Nawrot Michał 500 000 12,50 900 000 18,75 2007-05-16
Maślanka Dominik 400 000 20,00 (10,00) 400 000 14,28 (5,59) 2007-05-16
Maślanka Dominik 400 000 10,00 400 000 8,69 2007-05-16
Bukowski Krzysztof 400 000 10,00 (-0,52) 400 000 8,69 2007-05-16
Bukowski Krzysztof 400 000 10,52 (-0,90) 400 000 8,69 (-0,61) 2007-05-16
Bukowski Krzysztof 400 000 11,42 (-8,58) 400 000 9,30 (-4,98) 2007-05-16
Bukowski Krzysztof 400 000 20,00 400 000 14,28 2007-05-16
Błach Michał 178 000 8,90 (4,90) 178 000 6,35 (3,36) 2007-05-16
Błach Michał 178 000 4,00 178 000 2,99 2007-05-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,90 zł
2020-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,90 zł
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,56 zł
2015-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,56 zł
2013-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2013-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2012-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,66 zł
2012-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,66 zł
2011-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,09 zł
2011-09-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,09 zł
2009-06-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2009-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.