REKLAMA

UNIMA 2000 S.A: Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki

2021-04-27 17:36
publikacja
2021-04-27 17:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki Krzysztofa Knisznera („Zawieszony”) począwszy od dnia 29 kwietnia 2021 r. do czasu ustania przyczyny zawieszenia potwierdzonego stosowną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Ważnym powodem uzasadniającym zawieszenie Krzysztofa Knisznera w czynnościach Prezesa Zarządu jest, zdaniem Rady Nadzorczej, przejściowa utrata zdolności do prowadzenia spraw Spółki wskutek trwającej nieprzerwanie od dnia 9 grudnia 2020 r. do dziś izolacji Zawieszonego od wszelkich spraw Spółki, usprawiedliwionej chorobą oraz związana z tą izolacją nieznajomość bieżących spraw Spółki, które wymagają natychmiast ciągłego i sprawnego zarządzania. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o przywróceniu Zawieszonego w czynnościach Prezesa Zarządu, gdy tylko uzna, że ustały powody zawieszenia, chyba że nastąpi to już po wygaśnięciu mandatu członka Zarządu w rozumieniu przepisu art. 369 § 4 Ksh.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
2021-04-27 Agnieszka Josefsson Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki