Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Monika Dekrewicz
redaktor Bankier.pl


Lokata Online Nowe Środki to jedna z wielu propozycji Santander Consumer Banku dla klientów zainteresowanych ofertą depozytową. Produkt wyróżnia wyższa od standardowej stawka oraz możliwość otwarcia depozytu bez wychodzenia z domu.

Lokata Online Nowe Środki w Santander Consumer Bank – warunki Lokata Online Nowe Środki w Santander Consumer Bank – warunki (Santander)

Lokata Online Nowe Środki – informacje podstawowe

Lokata Online Nowe Środki, to jak sama nazwa wskazuje, oferta skierowana do osób, którym nieobce jest bankowanie przez internet. Podstawowy warunek depozytu Santander Consumer Banku to wpłata nowych środków. Co bank rozumie pod tym pojęciem?

Za nowe środki bank uznaje oszczędności zdeponowane ponad wolumen środków znajdujących się na innych lokatach banku według stanu na podany w tabeli oprocentowania dzień. Klienci, którzy posiadali w niezbyt odległej przeszłości lokaty w Santander Consumer Banku, będą musieli sprawdzić, czy środki z nich pochodzące mogą zostać wpłacone na Lokatę Online Nowe Środki, czy konieczne będzie zachowanie krótkiej przerwy.

Oferta Santander Consumer Banku nie ogranicza się wyłącznie do Lokaty Online Nowe Środki. Dla zainteresowanych produktami banku dostępne są także m.in.:

 • Lokata Online – kolejna lokata dostępna przez internet bez wymogu wpłaty nowych środków,
 • Lokata Zysk+ – oferta dla osób preferujących obsługę w oddziale,
 • Lokata Zysk+ Wzrost – produkt dostępny w tradycyjnej sieci sprzedaży (oddziały); na nowe środki,
 • Lokata Direct+ – oferta, z której można skorzystać, dzwoniąc na infolinię.

Jak założyć Lokatę Online Nowe Środki?

Aby założyć Lokatę Online Nowe Środki, nie trzeba udawać się do placówki czy nawet rozmawiać z konsultantem. Cały proces można zrealizować samodzielnie bez wychodzenia z domu. Lokaty z grupy Online są dostępne przez internet.

Proces założenia lokaty składa się z kilku etapów:

 • pierwszy krok – wybór kwoty lokaty oraz okresu trwania lokaty,
 • drugi krok – podanie danych kontaktowych w tym imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail,
 • trzeci krok – podanie danych osobowych w tym numeru PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego,
 • czwarty krok – potwierdzenie lub nie posiadania obowiązku podatkowego w krajach innych niż Polska,
 • piąty krok ­– podanie danych dotyczących adresu zameldowania oraz adresu zamieszkania a także źródła pochodzenia środków; podanie hasła weryfikacyjnego,
 • szósty krok – potwierdzenie danych, akceptacja zgód,
 • siódmy krok – załączenie zdjęcia bądź skanu dowodu osobistego,
 • ósmy krok – realizacja przelewu na wskazany numer konta.

Po otrzymaniu przelewu od klienta Santander Consumer Bank wyśle do niego potwierdzenie założenia lokaty drogą elektroniczną. Oprocentowanie jest gwarantowane przez dwa dni robocze, licząc od dnia otwarcia lokaty. Może się okazać, że w przypadku zwlekania z wpłatą oszczędności, oprocentowanie ulegnie zmianie.

Kwota minimalna i maksymalna lokaty w Santander Consumer Bank

Dzięki temu, że kwota minimalna Lokaty Online Nowe Środki nie jest zbyt wygórowana, to z depozytu może skorzystać szerokie grono klientów. Wpłaty na lokatę mogą zaczynać się już od 1000 zł. Warto pamiętać, że na Lokatę Online Nowe Środki nie można dokonywać dopłat. Rozwiązaniem dla osób, które mają dodatkowe środki, jest otwarcie kolejnej lokaty.

Lokata Online Nowe Środki ma także ograniczenie kwotowe z góry. Na pojedynczy rachunek lokaty nie można wpłacić więcej niż 400 000 zł.

Lokata Online Nowe Środki – oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty Online Nowe Środki jest stałe. Dzięki temu klient może przewidzieć w momencie zatwierdzania warunków umowy, ile na niej zarobi. Wysokość odsetek zależy od (oczywiście) ulokowanego kapitału oraz oprocentowania.

W przypadku Lokaty Online Nowe Środki stawka jest uzależniona od wybranego okresu zapadalności. Uogólniając, można powiedzieć, że wysokość oprocentowania rośnie wraz z długością tego okresu. Poniższa tabela prezentuje obecne warunki Lokaty Online Nowe Środki. Dla porównania dodano również stawki obowiązujące przy Lokacie Online, której nie towarzyszy warunek wpłaty nowych środków. Warto zauważyć, że spełnienie tego wymogu pozwoli na otrzymanie stawki wyższej o 0,20 pp. Dla najkrótszych lokat bank nie podwyższa oprocentowania w stosunku do obowiązującego na Lokacie Online.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Oprocentowanie Lokaty Online Nowe Środki i Lokaty Online w Santander Consumer Banku

Okres

Oprocentowanie

Lokata Online Nowe Środki

Lokata Online

1 miesiąc

0,10 proc.

0,10 proc.

3 miesiące

0,10 proc.

0,10 proc.

6 miesięcy

0,30 proc.

0,10 proc.

7 miesięcy

0,10 proc.

0,10 proc.

9 miesięcy

0,10 proc.

0,10 proc.

10 miesięcy

0,10 proc.

0,10 proc.

12 miesięcy

0,40 proc.

0,20 proc.

15 miesięcy

0,40 proc.

0,20 proc.

18 miesięcy

-

0,20 proc.

24 miesiące

0,50 proc.

0,30 proc.

36 miesięcy

0,50 proc.

0,30 proc.

Dodatkowe warunki

Konieczność wpłaty nowych środków

TAK

NIE

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez bank

Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu lokaty. Jeśli lokata jest odnawialna, to odsetki dopisywane są do początkowego wkładu i tworzą nowy kapitał od którego naliczane są zyski.

Wypłata środków przed okresem zapadalności oznacza zastosowanie oprocentowania w wysokości 0 proc.

Czy jest możliwość odnowienia Lokaty Online Nowe Środki

Lokata Online Nowe Środki jest automatycznie przedłużana na kolejny okres. Informację o przedłużeniu klient otrzymuje w momencie składania wniosku, wybierając kwotę i okres lokaty (pierwszy krok). Oprocentowanie w nowym okresie może się jednak różnić. Po pierwsze te same środki mogą nie zostać uznane za nowe. Po drugie bank bierze pod uwagę oprocentowanie obowiązujące w dniu odnowienia lokaty.

Klient, który życzy sobie, aby środki po zakończeniu trwania lokaty trafiły na jego konto, może wydać odpowiednią dyspozycję. Istnieje również możliwość wypłaty samych odsetek i przekazania kapitału na nową lokatę terminową.

Lokata Online Nowe Środki – informacje dodatkowe

Bank daje możliwość złożenia dyspozycji do lokaty zarówno przez internet, w oddziale, jak i drogą pocztową. Wyjątek stanowi dyspozycja ustanowienia lub odwołania pełnomocnictwa, którą można złożyć tylko w placówce banku.

Zalety Lokaty Online Nowe Środki:

 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty,
 • niska kwota minimalna,
 • wysoka kwota maksymalna,
 • szeroki wybór okresów lokaty,
 • dostępnych kilka sposobów wydawania dyspozycji do lokaty,
 • oprocentowanie stałe niewrażliwe na zmiany stóp procentowych na rynku,
 • brak konieczności korzystania z produktów dodatkowych banku.

Wady Lokaty Online Nowe Środki:

 • możliwość otwarcia wyłącznie przez internet,
 • oferta tylko dla nowych środków,
 • brak możliwości wypłaty środków przed terminem zapadalności bez utraty odsetek.

2020-05-15

Inflacja: jak inflacja w Polsce wpływa na Twój portfel?

Część terminów używanych przez ekonomistów wydaje nam się obca lub wręcz kompletnie nieprzydatna. Inaczej jest z inflacją, która w znaczącym stopniu wpływa na nasze codzienne życie.

2020-03-02

Jak oszczędzać pieniądze? Sposoby na regularne oszczędzanie

Oszczędzanie to coś, co już dziś może zacząć praktycznie każdy. Dowiedz się, jak zacząć oszczędzać, i poznaj sprawdzone sposoby, które ci to ułatwią!

2020-02-03

BFG. Co daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Wiele osób obawia się o to, co stanie się z ich środkami w przypadku bankructwa banku. Pieniędzy nie należy jednak składować w skarpecie – o bezpieczeństwo dba Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lokaty długoterminowe - rodzaje i oferty banków lokat

Lokaty długoterminowe to depozyty, których okres zapadalności jest dłuższy niż rok. Większość banków oferuje lokaty długoterminowe na okres 12, 24 i 36 miesięcy, ale można spotkać oferty nawet na 48 czy 60 miesięcy.

Lokaty w euro - jakie oprocentowanie? Najlepsze oferty

Lokaty w euro znajdziemy w ofercie niemal każdego banku. Ich oprocentowanie zależy od stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego. Zakładając lokatę walutową należy pamiętać, że oprócz oprocentowania wpływ na zysk mają kursy walut.

Lokaty terminowe - rentierskie, długo- i krótkoterminowe. Informacje

Część banków proponuje swoim klientom lokaty rentierskie. Są to długoterminowe lokaty oszczędnościowe, które różnią się od standardowych depozytów tym, że odsetki wypłacane są w trakcie trwania umowy.

Lokaty krótkoterminowe - rodzaje, oferty banków, ranking

Lokaty krótkoterminowe to depozyty o okresie nieprzekraczającym kilku miesięcy. Najpopularniejsze terminy lokat krótkoterminowych to miesiąc, dwa miesiące i trzy miesiące. Ale banki oferują także lokaty na znacznie krótsze terminy np. 1 dzień.