Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku

Citi Priority to rachunek w Citi Hadlowym, w którym karta bankowa jest bezwarunkowo bezpłatna. Posiadacz konta może również korzystać ze wszystkich bankomatów na świecie bez prowizji za wypłaty oraz zlecać przelewy za darmo. Citi Priority może przypaść do gustu wymagającym klientom, ponieważ konto pozwala na korzystanie z wielu dodatkowych usług.

Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku
Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku (materiały dla mediów)


Jak założyć Citi Priority w Citi Handlowym?

Konto osobiste Citi Priority można otworzyć kilkoma sposobami. Do kanałów umożliwiających otwarcie konta należą:

 • wniosek internetowy o Citi Priority, w którym klient jest zobowiązany do podania danych osobowych oraz adresowych, a także informacji o zatrudnieniu. Wniosek internetowy jest również dostępny na portalu Bankier.pl, 
 • infolinia – po wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, oddzwoni doradca, który przedstawi ofertę i pomoże dopełnić wszystkich formalności, 
 • placówka Citi Handlowego.

Bank prowadzi konto na podstawie umowy indywidualnej lub wspólnej. Klient może posiadać konto z maksymalnie trzema współposiadaczami. Citi Priority nie jest kontem przeznaczonym dla osoby małoletniej, jednak może być ona stroną umowy wspólnej.

W ramach umowy o konto osobiste Citi Priority, klient może otworzyć subkonto walutowe lub konto oszczędnościowe.

Konto Citi Priority – podstawowe opłaty

Citi Priority to rachunek, w którym można znaleźć bezwarunkowo darmową kartę debetową oraz przelewy internetowe za 0 zł. Co więcej, bank umożliwia dokonywanie bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce.  

Citi Priority w Citi Handlowym – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata podstawowa/m-c

Warunek obniżenia opłaty

Obniżona opłata/m-c

Obsługa konta

30 zł

Spełnienie jednego z poniższych warunków w danym miesiącu:

- posiadanie średniego salda na wszystkich rachunkach w wysokości min. 30 000 zł,

- dokonanie wpływu na konto w wysokości min. 5 000 zł oraz posiadanie karty kredytowej lub kredytu w banku

0 zł

Użytkowanie karty*

0 zł

-

nie dotyczy

Przelewy internetowe

0 zł

-

nie dotyczy

Bankomaty krajowe

0 zł

-

nie dotyczy

*Dotyczy podstawowej karty do konta.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Bank pobiera opłatę za prowadzenie konta, jednak możliwe jest jej uniknięcie po spełnieniu dodatkowych warunków. Dla klientów, którzy je zrealizują, Citi Priority stanie się darmowym rachunkiem bankowym.

Karta debetowa w koncie Citi Priority

Klienci Citi Handlowego mogą złożyć wniosek o wydanie karty debetowej Citicard, dzięki której będą mogli dokonywać wypłat środków z bankomatów czy płacić bez użycia gotówki.

Innym instrumentem płatniczym jest naklejka zbliżeniowa, którą można umieścić na dowolnym przedmiocie. Produkt ten jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy karty w tradycyjnej formie.

Citi Priority w Citi Handlowym – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/m-c

MasterCard

0 zł

0 zł

Karta plastikowa. Pozwala na:

transakcje stykowe,

transakcje zbliżeniowe,

transakcje internetowe zabezpieczone kodami 3D-Secure,

wypłatę środków w bankomatach krajowych oraz zagranicznych,

transakcje typu cashback.

Naklejka zbliżeniowa MasterCard

0 zł

5 zł

Karta w postaci naklejki. Pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych.

Google Pay

0 zł

0 zł

Aplikacja zapisuje dane posiadanej karty debetowej lub kredytowej. Pozwala na realizację płatności zbliżeniowych telefonem oraz zakupy w aplikacjach mobilnych.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Karta plastikowa MasterCard posiada również inne funkcje. Posiadacze subkonta walutowego w EUR lub USD mogą nią dokonywać wpłat oraz wypłat w danej walucie w bankomatach Citi Handlowego, który je obsługuje.

Istnieje również możliwość realizowania płatności za pomocą smartfona. Jest to opcja skierowana do korzystających z systemu Android. 

Citi Priority w Citi Handlowym – wypłata środków z konta

Kapitał zgromadzony na koncie można wypłacić nie tylko za pomocą bankomatu. Klienci mogą korzystać również z innych metod, do których należą:

 • bezpłatna wypłata w sklepie (cashback) za pomocą usługi „Płać kartą i wypłacaj”,
 • bezpłatna wypłata w oddziale Citi Handlowego.

Wydaną kartą MasterCard można również dokonywać wypłat poza granicami kraju. Do dyspozycji klienta pozostają:

 • bezpłatne wypłaty i w bankomatach Citi,
 • bezpłatne wypłaty w bankomatach innych banków,
 • wypłaty środków w oddziale Citibank w ramach usługi „Awaryjna wypłata – emergency cash” – opłata zależna od cennika Citibank za granicą.

Usługa pozwalająca na podjęcie gotówki w oddziale Citibank poza terytorium Polski jest dostępna wyłącznie w sytuacji, gdy karta debetowa klienta została skradziona lub zagubiona.

Warto wspomnieć, że klienci, którzy posiadają subkonto walutowe, mogą uniknąć kosztów przewalutowania transakcji w sytuacji, kiedy używają karty debetowej. Taka opcja dotyczy płatności lub wypłat dokonywanych w EUR, USD lub GBP.

Citi Priority w Citi Handlowym – pozostałe opłaty

Citi Priority w Citi Handlowym – pozostałe opłaty

Czynność

Opłata

Internetowy przelew natychmiastowy Express Elixir

10 zł

Zlecenie stałe

 • internetowo –  0 zł,
 • telefonicznie lub w oddziale – 1 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Wyciąg elektroniczny

0 zł

Wyciąg papierowy

 • miesięczny - 5 zł*

Wysłanie jednorazowego kodu aktywacyjnego

0 zł

Sprawdzenie salda w bankomacie

 • bankomat własny – 0 zł,
 • bankomat innego banku – 5 zł

*Dotyczy klientów, którzy posiadają dostęp do bankowości elektronicznej banku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Aplikacja mobilna w Citi Handlowym

Klient banku ma do dyspozycji aplikację na smartfony i tablety Citi Mobile. Do funkcjonalności aplikacji Citi Handlowego należą:

 • sprawdzenie salda posiadanych rachunków, karty kredytowej a także wysokości oszczędności bez konieczności logowania do systemu,
 • podgląd transakcji przeszłych oraz zaplanowanych,
 • zlecanie przelewów własnych, wewnętrznych oraz do odbiorców prowadzących konta w innych bankach,
 • podłączenie posiadanej karty do subkonta walutowego,
 • uruchomienie nowej karty kredytowej,
 • spłata zaciągniętego zadłużenia na karcie kredytowej,
 • rozłożenie zobowiązania na karcie kredytowej na raty,
 • otwieranie oraz likwidacja lokat bankowych,
 • uruchomienie usługi FotoKasa, która pozwoli na szybkie opłacanie rachunków,
 • odszukanie najbliższego oddziału oraz bankomatu Citi Handlowego,
 • sprawdzenie aktualnych kursów walut.

Do aplikacji można się zalogować, korzystając z tego samego loginu i hasła co do tradycyjnego systemu transakcyjnego. Posiadacze telefonów z czytnikiem linii papilarnych mogą weryfikować swoją tożsamość za pomocą odcisku palca.

Konto Citi Priority - promocje 

Citi Priority w Citi Handlowym – promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

"Do 600 zł zwrotu wydatków z kontem Citi Priority"

Nowi klienci** banku mogą zawalczyć o premię pieniężną, zakładając konto osobiste Citi Priority. Nagroda stanowi zwrot w wysokości 5 proc. wartości dokonanych transakcji w danym miesiącu. Maksymalny bonus miesięczny wynosi 50 zł, co może przynieść 600 zł w ciagu roku. Bank nalicza bonus przez kolejne 12 miesięcy od założenia ROR-u. Do warunków dodatkowych promocji należy:

 • podpisanie umowy o konto, 
 • zalogowanie się na rachunek przez bankowość internetową lub mobilną we wskazanym okresie, 
 • wyrażenie zgód marketingowych, 
 • zagwarantowanie na rachunku salda w wysokości min. 5000 zł we wskazanym terminie,
 • dokonywanie transacji bezgotówkowych będących podstawą naliczanego zwrotu. 

Pula nagród jest ograniczona do pierwszych 1000 osób, które podpiszą umowę na podstawie której bank otworzy konto Citi Priority.

do 30 kwietnia 2018 r. lub wyczerpania puli nagród

"Lokata na powitanie w Citi Priority"

Zakładając konto Citi Priority, nowy klient* może otrzymać nagrodę w postaci lokaty kwartalnej na specjalnych warunkach oraz premię pieniężną w wysokości do 360 zł. 

Możliwość otwarcia depozytu pojawi się po spełnieniu podstawowych warunków oferty, czyli:

 • wypełnieniu dedykowanego formularza dostępnego na stronie banku, 
 • podpisanie umowy o konto w oddziale lub złożenie wniosku przez infolinię, 
 • wyrażenie odpowiednich zgód marketingowych, 
 • zagwarantowania we wskazanym terminie salda na koncie w wysokości minimum 30 000 zł. 

Oferta obejmuje lokatę 3-miesięczną na 3 proc. w skali roku, z kwotą minimalną 1 000 zł i kwotą maksymalną 20 000 zł. 

Bank oferuje dodatkowo bonus pieniężny w wysokości maks. 30 zł/m-c, o który można się starać przez kolejnych 12 miesięcy. Aby o niego zawalczyć, należy spełnić wymienione wyżej warunki podstawowe oferty, a także dokonać w danym miesiącu min. 3 przelewów na inny rachunek niż własny. Premia nalicza się jako 5 proc. zwrotu dokonanych płatności kartą debetową w sklepach stacjonarnych. 

Liczba nagród jest ograniczona do 2 500 uczestników, którzy podpiszą umowę na podstawie której bank będzie prowadził konto na rzecz klienta. 

do 31 maja 2018 r. lub wyczerpania puli nagród 

"Poleć Konto Citi Priority znajomemu - edycja IV"

Bank nagradza osoby polecające rachunek bonusem w wysokości 150 zł, jeśli zaproszony do programu zrealizuje dodatkowe warunki. Będzie to utrzymanie średniomiesięcznego salda na ustalonym poziomie (30 000 zł) lub przelewanie na konto wynagrodzenia (5 000 zł) przy jednoczesnym posiadaniu produktu kredytowego z oferty banku. Na tym nie kończą się obowiązki nowego klienta, który będzie musiał dodatkowo zrealizować co najmniej 2 płatności bezgotówkowe na kwotę wynoszącą łącznie minimum 300 zł. Bank stosuje także limit w przypadku liczby możliwych poleceń. Przewidziano maksymalnie 1000 nagród, a jeden klient może ubiegać się o 3 bonusy.

do 31 maja 2018 r. 

"Zwrot za zakupy z kontem Citi Priority"

Nowy klient* może otrzymać nagrodę w postaci bonusu pieniężnego do 300 zł. 

Możliwość skorzystania z bonusu pojawi się po spełnieniu podstawowych warunków oferty, czyli:

 • wypełnieniu dedykowanego formularza dostępnego na stronie banku, 
 • podpisanie umowy o konto w oddziale lub złożenie wniosku przez infolinię, 
 • wyrażenie odpowiednich zgód marketingowych, 
 • zapewnienia miesięcznego wpływu w wysokości co najmniej 5 000 zł przez 6 kolejnych miesięcy, 
 • dokonania min. 3 przelewów z konta na rachunek inny niż własny przez 6 kolejnych miesięcy,
 • utworzenia na koncie min. jednego zlecenia stałego we wskazanym terminie.  

Premia nalicza się jako 5 proc. zwrotu dokonanych płatności kartą debetową w sklepach stacjonarnych. Maksymalny bobus miesięczny wynosi 50 zł, a o premię można się starać przez 6 kolejnych miesięcy. 

Liczba nagród jest ograniczona do 2 500 uczestników, którzy podpiszą umowę na podstawie której bank będzie prowadził konto na rzecz klienta.

do 31 maja 2018 r. lub wyczerpania puli nagród

*Za nowego klienta uważa się osobę, która po 1 stycznia 2016 r. nie posiadała konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym. Warunek dotyczy również współposiadaczy kont. 

**Za nowego klienta uważa się osobę, która po 31 października 2016 r. nie posiadała konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym. Warunek dotyczy również współposiadaczy kont. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl


Citi Priority w Citi Handlowym – usługi dodatkowe

Konto Citi Priority można połączyć z innymi produktami lub usługami banku, dostosowując je do indywidualnych potrzeb: 

 • Lokata terminowa oraz T-Lokata – posiadacze konta Citi Priority mogą otworzyć depozyt z korzystniejszym oprocentowaniem. 
 • Pożyczka gotówkowa na dowolny cel.
 • Doradztwo inwestycyjne - klienci zainteresowani ofertą funduszy inwestycyjnych, mogą skorzystać z usług doradcy, który pomoże w budowie portfela inwestycyjnego.
 • Szeroka oferta kart kredytowych
 • Osobisty opiekun - klientom utrzymującym saldo w wysokości 100 000 zł zostanie przypisany dedykowany doradca.

Citi Priority – zalety i wady

Zalety:

Wady:

 • wysoka opłata miesięczna za obsługę konta,
 • warunki zwalniające z opłaty za prowadzenie konta mogą być zbyt wygórowane dla części klientów,
 • brak możliwości wyboru karty debetowej,
 • wysoka opłata miesięczna za obsługę nośnika zbliżeniowego. 
Źródło:
Porównanie kont

Podstawowe informacje

Podstawowe opłaty i prowizje
Prowadzenie rachunku opłata: min. 0 zł, maks. 30 zł
 • 0 zł, jeśli wpływy na rachunek wynoszą min. 5 000 zł/m-c i klient ma dodatkowo produkt kredytowy lub jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach w banku wynosi min. 30 000 zł
Przelew internetowy zewnętrzny 0 zł
Karty
MasterCard® PayPass
Posiadanie 8 zł
Wypłaty z bankomatów krajowych bezpłatne bankomaty krajowe
Wypłaty z bankomatów zagranicznych bezpłatne bankomaty zagraniczne
Funkcjonalności
 • Płatności internetowe
 • Płatności zbliżeniowe
 • Cash back

Sprawdź ofertę kont osobistych

Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl