Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku

Citi Priority to rachunek w Citi Hadlowym, w którym karta bankowa jest bezwarunkowo bezpłatna. Posiadacz konta może również korzystać ze wszystkich bankomatów na świecie bez prowizji za wypłaty oraz zlecać przelewy za darmo. Citi Priority może przypaść do gustu wymagającym klientom, ponieważ konto pozwala na korzystanie z wielu dodatkowych usług.

Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku
Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku (materiały dla mediów)


Jak założyć Citi Priority w Citi Handlowym?

Konto osobiste Citi Priority można otworzyć kilkoma sposobami. Do kanałów umożliwiających otwarcie konta należą:

 • wniosek internetowy o Citi Priority, w którym klient jest zobowiązany do podania danych osobowych oraz adresowych, a także informacji o zatrudnieniu. Wniosek internetowy jest również dostępny na portalu Bankier.pl, 
 • infolinia – po wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, oddzwoni doradca, który przedstawi ofertę i pomoże dopełnić wszystkich formalności, 
 • placówka Citi Handlowego.

Bank prowadzi konto na podstawie umowy indywidualnej lub wspólnej. Klient może posiadać konto z maksymalnie trzema współposiadaczami. Citi Priority nie jest kontem przeznaczonym dla osoby małoletniej, jednak może być ona stroną umowy wspólnej.

W ramach umowy o konto osobiste Citi Priority, klient może otworzyć subkonto walutowe lub konto oszczędnościowe.

Konto Citi Priority – podstawowe opłaty

Citi Priority to rachunek, w którym można znaleźć bezwarunkowo darmową kartę debetową oraz przelewy internetowe za 0 zł. Co więcej, bank umożliwia dokonywanie bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce.  

Citi Priority w Citi Handlowym – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata podstawowa/m-c

Warunek obniżenia opłaty

Obniżona opłata/m-c

Obsługa konta

30 zł

Spełnienie jednego z poniższych warunków w danym miesiącu:

- posiadanie średniego salda na wszystkich rachunkach w wysokości min. 30 000 zł,

- dokonanie wpływu na konto w wysokości min. 5 000 zł

0 zł

Użytkowanie karty*

0 zł

-

nie dotyczy

Przelewy internetowe

0 zł

-

nie dotyczy

Bankomaty krajowe

0 zł

-

nie dotyczy

*Dotyczy podstawowej karty do konta.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Bank pobiera opłatę za prowadzenie konta, jednak możliwe jest jej uniknięcie po spełnieniu dodatkowych warunków. Dla klientów, którzy je zrealizują, Citi Priority stanie się darmowym rachunkiem bankowym.

Karta debetowa w koncie Citi Priority

Klienci Citi Handlowego mogą złożyć wniosek o wydanie karty debetowej Citicard, dzięki której będą mogli dokonywać wypłat środków z bankomatów czy płacić bez użycia gotówki.

Innym instrumentem płatniczym jest naklejka zbliżeniowa, którą można umieścić na dowolnym przedmiocie. Produkt ten jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy karty w tradycyjnej formie.

Citi Priority w Citi Handlowym – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/m-c

MasterCard

0 zł

0 zł

Karta plastikowa. Pozwala na:

transakcje stykowe,

transakcje zbliżeniowe,

transakcje internetowe zabezpieczone kodami 3D-Secure,

wypłatę środków w bankomatach krajowych oraz zagranicznych,

transakcje typu cashback.

Naklejka zbliżeniowa MasterCard

0 zł

5 zł

Karta w postaci naklejki. Pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych.

Google Pay

0 zł

0 zł

Aplikacja zapisuje dane posiadanej karty debetowej lub kredytowej. Pozwala na realizację płatności zbliżeniowych telefonem oraz zakupy w aplikacjach mobilnych.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Karta plastikowa MasterCard posiada również inne funkcje. Posiadacze subkonta walutowego w EUR lub USD mogą nią dokonywać wpłat oraz wypłat w danej walucie w bankomatach Citi Handlowego, który je obsługuje.

Istnieje również możliwość realizowania płatności za pomocą smartfona. Jest to opcja skierowana do korzystających z systemu Android. 

Citi Priority w Citi Handlowym – wypłata środków z konta

Kapitał zgromadzony na koncie można wypłacić nie tylko za pomocą bankomatu. Klienci mogą korzystać również z innych metod, do których należą:

 • bezpłatna wypłata w sklepie (cashback) za pomocą usługi „Płać kartą i wypłacaj”,
 • bezpłatna wypłata w oddziale Citi Handlowego.

Wydaną kartą MasterCard można również dokonywać wypłat poza granicami kraju. Do dyspozycji klienta pozostają:

 • bezpłatne wypłaty i w bankomatach Citi,
 • bezpłatne wypłaty w bankomatach innych banków,
 • wypłaty środków w oddziale Citibank w ramach usługi „Awaryjna wypłata – emergency cash” – opłata zależna od cennika Citibank za granicą.

Usługa pozwalająca na podjęcie gotówki w oddziale Citibank poza terytorium Polski jest dostępna wyłącznie w sytuacji, gdy karta debetowa klienta została skradziona lub zagubiona.

Warto wspomnieć, że klienci, którzy posiadają subkonto walutowe, mogą uniknąć kosztów przewalutowania transakcji w sytuacji, kiedy używają karty debetowej. Taka opcja dotyczy płatności lub wypłat dokonywanych w EUR, USD lub GBP.

Citi Priority w Citi Handlowym – pozostałe opłaty

Citi Priority w Citi Handlowym – pozostałe opłaty

Czynność

Opłata

Internetowy przelew natychmiastowy Express Elixir

10 zł

Zlecenie stałe

 • internetowo –  0 zł,
 • telefonicznie lub w oddziale – 1 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Wyciąg elektroniczny

0 zł

Wyciąg papierowy

 • miesięczny - 5 zł*

Wysłanie jednorazowego kodu aktywacyjnego

0 zł

Sprawdzenie salda w bankomacie

 • bankomat własny – 0 zł,
 • bankomat innego banku – 5 zł

*Dotyczy klientów, którzy posiadają dostęp do bankowości elektronicznej banku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Aplikacja mobilna w Citi Handlowym

Klient banku ma do dyspozycji aplikację na smartfony i tablety Citi Mobile. Do funkcjonalności aplikacji Citi Handlowego należą:

 • sprawdzenie salda posiadanych rachunków, karty kredytowej a także wysokości oszczędności bez konieczności logowania do systemu,
 • podgląd transakcji przeszłych oraz zaplanowanych,
 • zlecanie przelewów własnych, wewnętrznych oraz do odbiorców prowadzących konta w innych bankach,
 • podłączenie posiadanej karty do subkonta walutowego,
 • uruchomienie nowej karty kredytowej,
 • spłata zaciągniętego zadłużenia na karcie kredytowej,
 • rozłożenie zobowiązania na karcie kredytowej na raty,
 • otwieranie oraz likwidacja lokat bankowych,
 • uruchomienie usługi FotoKasa, która pozwoli na szybkie opłacanie rachunków,
 • odszukanie najbliższego oddziału oraz bankomatu Citi Handlowego,
 • sprawdzenie aktualnych kursów walut.

Do aplikacji można się zalogować, korzystając z tego samego loginu i hasła co do tradycyjnego systemu transakcyjnego. Posiadacze telefonów z czytnikiem linii papilarnych mogą weryfikować swoją tożsamość za pomocą odcisku palca.

Konto Citi Priority - promocje 

Citi Priority w Citi Handlowym – promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

"2,5% na 6 miesięcy z Kontem Oszczędnościowym dla klientów Citi Priority - edycja II"

Osoby, które nie posiadały konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym we wskazanym okresie**, mogą skorzystać z promocji rachunku Citi Priority, w którym nagrodą jest promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego w wysokości 2,50 proc. w skali roku przyznawane na 6 miesięcy i obejmujące wkład do 100 000 zł. Warunki oferty to:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub złożenie wniosku w oddziale lub przez infolinię, 
 • wyrażenie zgód na działania marketingowe banku, 
 • utrzymanie przez 6 miesięcy średniomiesięcznego salda w wysokości 30 000 zł LUB zasilanie przez 6 miesięcy rachunku comiesięcznym wpływem w wysokości 5000 zł,
 • dokonywanie min. 3 transakcji kartą lub nosnikiem zbliżeniowym miesięcznie przez okres pół roku. 
Liczba nagród jest ograniczona. Do promocji może przystąpić 1000 uczestników.

złożenie wniosku do 31 grudnia 2018 r. lub wyczerpania puli nagród. 

"Citi Priority - konto internetowe"

Dla tych, którym zależy na lepszych warunkach prowadzenia rachunku, Citi Handlowy przygotował promocję. Nowi klienci***, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy,i otworzą konto nie będą objęci opłatą miesięczną za prowadzenie konta. Uczestnictwo w promocji pociąga za sobą także zastosowanie wyższych stawek niż w standardowej tabeli opłat i prowizji, które obejmują:

 • dostęp do bankowości telefonicznej CitiPhone, 
 • polecenie przelewu u doradcy, 
 • wypłata i wpłata gotówki w oddziale, 
 • wypłata gotówki w bankomatach obcych i u akceptantów. 

Ostatnia opłata nie będzie ponoszona od klientów, którzy wyrażą ponadto wymienione przez bank zgody marketingowe. 

do 31 grudnia 2018 r. 

"Do 150 zł zwrotu za zakupy z nowym kontem internetowym - Citi Priority"

Nowi klienci****, którzy skorzystają z promocji "Citi Priority - konto internetowe" mogą przystąpić do drugiej akcji specjalnej, w której do zdobycia jest premia pieniężna w wysokości 150 zł. Do warunków promocji należą:

 • dokonanie wpływu wynagrodzenia w wysokości min. 1500 zł, 
 • zalogowanie się do bankowości internetowej przez smartfona z wykorzystaniem przeglądarki internetowej,
 • wykonanie przynajmniej jednej transakcji kartą miesięcznie przez wskazany przez bank okres. 

Klienci, którzy spełnią wskazane wymogi, będą mogli skorzystać z premii w postaci zwrotu w wysokości 5 proc. dokonanych transakcji. Maksymalny łączny zwrot wynosi 150 zł. W pierwszym miesiącu nie może on przekroczyć 50 zł, w kolejnych pięciu - 20 zł. 

Promocja zakończy się przed czasem, kiedy pierwszych 3000 uczestników otrzyma pierwszą premię. 

do 31 grudnia 2018 r. lub przystąpienia do promocji przez określoną liczbę uczestników

"Konto internetowe Citi Priority z premią walutową i zwrotem 150 zł za zakupy"

Nowi klienci**, którzy otworzą konto Citi Priority, mogą zgarnąć do 150 zł, preferencyjne warunki prowadzenia konta oraz premię walutową. Warunki uczestnictwa w ofercie to: 

 • wypełnienie formularza promocyjnego, 
 • otwarcie rachunku, 
 • wyrażenie zgód marketingowych. 

Spełnienie wyżej wymienionych warunków pozwoli na otrzymanie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku oraz na skorzystanie z trzech darmowych przelewów natychmiastowych Express Elixir w miesiącu. Zmienione warunki obowiązują co najmniej do 31 grudnia 2020 r. Uczestnictwo w promocji pociąga za sobą także zastosowanie wyższych stawek dla niektórych operacji. 

Kolejna nagroda w promocji to premia pieniężna w wysokości maks. 150 zł. O premię można się starać przez 5 miesięcy. Przelew miesięczny od banku wynosi 30 zł. Aby otrzymać bonus, należy przez 5 kolejnych miesięcy:

 • otrzymywać na konto wpłatę z tytułu wynagrodzenia w wysokości min. 2000 zł, 
 • dokonać w danym miesiącu min. 1 transakcję bezgotówkową  kartą lub nośnikiem zbliżeniowym. 

Do zdobycia jest także premia walutowa w wysokości 4 proc. (w dni robocze) 3 proc. (w weekendy) lub 0,80 proc. (dotyczy tylko CHF) wartości transakcji. Premia stanowi równowartość marży banku na transakcjach wymiany walut. Zwolnienie z marży obowiązuje przez 12 kolejnych miesięcy. Maksymalna kwota, dla której nalicza się premia to 20 000 zł miesięcznie. 

do 31 grudnia 2018 r. 

"Poleć Konto Citi Priority znajomemu - edycja VI"

Bank nagradza osoby polecające rachunek bonusem w wysokości 100 zł, jeśli zaproszony do programu zrealizuje dodatkowe warunki. Będzie to utrzymanie średniomiesięcznego salda na ustalonym poziomie (30 000 zł) lub przelewanie na konto wynagrodzenia (5 000 zł). Na tym nie kończą się obowiązki nowego klienta, który będzie musiał dodatkowo zrealizować co najmniej 2 płatności bezgotówkowe na kwotę wynoszącą łącznie minimum 300 zł. Bank stosuje także limit w przypadku liczby możliwych poleceń. Przewidziano maksymalnie 1000 nagród, a jeden klient może ubiegać się o 10 bonusów.

do 31 grudnia 2018 r.

*Za nowego klienta uważa się osobę, która po 1 stycznia 2016 r. nie posiadała konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym. Warunek dotyczy również współposiadaczy kont. 

**Za nowego klienta uważa się osobę, która po 1 stycznia 2017 r. nie posiadała konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym. Warunek dotyczy również współposiadaczy kont. 

***Za nowego klienta uważa się osobę, która po 31 grudnia 2016 r. nie posiadała konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym. Warunek dotyczy również współposiadaczy kont. 

**** Za nowego klienta uznaje się osobę, która po 1 stycznia 2017 r. nie posiadała w banku żadnego produktu. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl


Citi Priority w Citi Handlowym – usługi dodatkowe

Konto Citi Priority można połączyć z innymi produktami lub usługami banku, dostosowując je do indywidualnych potrzeb: 

 • Lokata terminowa oraz T-Lokata – posiadacze konta Citi Priority mogą otworzyć depozyt z korzystniejszym oprocentowaniem. 
 • Pożyczka gotówkowa na dowolny cel.
 • Doradztwo inwestycyjne - klienci zainteresowani ofertą funduszy inwestycyjnych, mogą skorzystać z usług doradcy, który pomoże w budowie portfela inwestycyjnego.
 • Szeroka oferta kart kredytowych
 • Osobisty opiekun - klientom utrzymującym saldo w wysokości 100 000 zł zostanie przypisany dedykowany doradca.

Citi Priority – zalety i wady

Zalety:

Wady:

 • wysoka opłata miesięczna za obsługę konta,
 • warunki zwalniające z opłaty za prowadzenie konta mogą być zbyt wygórowane dla części klientów,
 • brak możliwości wyboru karty debetowej,
 • wysoka opłata miesięczna za obsługę nośnika zbliżeniowego. 

Bank nagradza osoby polecające rachunek bonusem w wysokości 100 zł, jeśli zaproszony do programu zrealizuje dodatkowe warunki. Będzie to utrzymanie średniomiesięcznego salda na ustalonym poziomie (30 000 zł) lub przelewanie na konto wynagrodzenia (5 000 zł). Na tym nie kończą się obowiązki nowego klienta, który będzie musiał dodatkowo zrealizować co najmniej 2 płatności bezgotówkowe na kwotę wynoszącą łącznie minimum 300 zł. Bank stosuje także limit w przypadku liczby możliwych poleceń. Przewidziano maksymalnie 1000 nagród, a jeden klient może ubiegać się o 10 bonusów.

Źródło:
Porównanie kont

Podstawowe informacje

Podstawowe opłaty i prowizje
Prowadzenie rachunku opłata: min. 0 zł, maks. 30 zł
 • 0 zł, jeśli wpływy na rachunek wynoszą min. 5 000 zł/m-c lub jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach w banku wynosi min. 30 000 zł
Przelew internetowy zewnętrzny 0 zł
Karty
MasterCard® PayPass
Posiadanie opłata: min. 0 zł, maks. 8 zł

0 zł, jeśli klient nie posiadał żadnych produktów banku Citi Handlowy od 1 stycznia 2018 r.

Wypłaty z bankomatów krajowych bezpłatne bankomaty krajowe
Wypłaty z bankomatów zagranicznych bezpłatne bankomaty zagraniczne
Funkcjonalności
 • Cash back
 • Płatności zbliżeniowe
 • Płatności internetowe

Sprawdź ofertę kont osobistych