Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku

Citi Priority to rachunek w Citi Hadlowym, w którym karta bankowa jest bezwarunkowo bezpłatna. Posiadacz konta może również korzystać ze wszystkich bankomatów na świecie bez prowizji za wypłaty oraz zlecać przelewy za darmo. Citi Priority może przypaść do gustu wymagającym klientom, ponieważ konto pozwala na korzystanie z wielu dodatkowych usług.

Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku
Citi Priority w Citi Handlowym – warunki prowadzenia rachunku (materiały dla mediów)


Jak założyć Citi Priority w Citi Handlowym?

Konto osobiste Citi Priority można otworzyć kilkoma sposobami. Do kanałów umożliwiających otwarcie konta należą:

 • wniosek internetowy o Citi Priority, w którym klient jest zobowiązany do podania danych osobowych oraz adresowych, a także informacji o zatrudnieniu. Wniosek internetowy jest również dostępny na portalu Bankier.pl, 
 • infolinia – po wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, oddzwoni doradca, który przedstawi ofertę i pomoże dopełnić wszystkich formalności, 
 • placówka Citi Handlowego.

Bank prowadzi konto na podstawie umowy indywidualnej lub wspólnej. Klient może posiadać konto z maksymalnie trzema współposiadaczami. Citi Priority nie jest kontem przeznaczonym dla osoby małoletniej, jednak może być ona stroną umowy wspólnej.

W ramach umowy o konto osobiste Citi Priority, klient może otworzyć subkonto walutowe lub konto oszczędnościowe.

Konto Citi Priority – podstawowe opłaty

Citi Priority to rachunek, w którym można znaleźć bezwarunkowo darmową kartę debetową oraz przelewy internetowe za 0 zł. Co więcej, bank umożliwia dokonywanie bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce.  

Citi Priority w Citi Handlowym – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata podstawowa/m-c

Warunek obniżenia opłaty

Obniżona opłata/m-c

Obsługa konta

30 zł

Spełnienie jednego z poniższych warunków w danym miesiącu:

- posiadanie średniego salda na wszystkich rachunkach w wysokości min. 30 000 zł,

- dokonanie wpływu na konto w wysokości min. 5 000 zł oraz posiadanie karty kredytowej lub kredytu w banku

0 zł

Użytkowanie karty*

0 zł

-

nie dotyczy

Przelewy internetowe

0 zł

-

nie dotyczy

Bankomaty krajowe

0 zł

-

nie dotyczy

*Dotyczy podstawowej karty do konta.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Bank pobiera opłatę za prowadzenie konta, jednak możliwe jest jej uniknięcie po spełnieniu dodatkowych warunków. Dla klientów, którzy je zrealizują, Citi Priority stanie się darmowym rachunkiem bankowym.

Karta debetowa w koncie Citi Priority

Klienci Citi Handlowego mogą złożyć wniosek o wydanie karty debetowej Citicard, dzięki której będą mogli dokonywać wypłat środków z bankomatów czy płacić bez użycia gotówki.

Innym instrumentem płatniczym jest naklejka zbliżeniowa, którą można umieścić na dowolnym przedmiocie. Produkt ten jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy karty w tradycyjnej formie.

Citi Priority w Citi Handlowym – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/m-c

MasterCard

0 zł

0 zł

Karta plastikowa. Pozwala na:

transakcje stykowe,

transakcje zbliżeniowe,

transakcje internetowe zabezpieczone kodami 3D-Secure,

wypłatę środków w bankomatach krajowych oraz zagranicznych,

transakcje typu cashback.

Naklejka zbliżeniowa MasterCard

0 zł

5 zł

Karta w postaci naklejki. Pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych.

Google Pay

0 zł

0 zł

Aplikacja zapisuje dane posiadanej karty debetowej lub kredytowej. Pozwala na realizację płatności zbliżeniowych telefonem oraz zakupy w aplikacjach mobilnych.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Karta plastikowa MasterCard posiada również inne funkcje. Posiadacze subkonta walutowego w EUR lub USD mogą nią dokonywać wpłat oraz wypłat w danej walucie w bankomatach Citi Handlowego, który je obsługuje.

Istnieje również możliwość realizowania płatności za pomocą smartfona. Jest to opcja skierowana do korzystających z systemu Android. 

Citi Priority w Citi Handlowym – wypłata środków z konta

Kapitał zgromadzony na koncie można wypłacić nie tylko za pomocą bankomatu. Klienci mogą korzystać również z innych metod, do których należą:

 • bezpłatna wypłata w sklepie (cashback) za pomocą usługi „Płać kartą i wypłacaj”,
 • bezpłatna wypłata w oddziale Citi Handlowego.

Wydaną kartą MasterCard można również dokonywać wypłat poza granicami kraju. Do dyspozycji klienta pozostają:

 • bezpłatne wypłaty i w bankomatach Citi,
 • bezpłatne wypłaty w bankomatach innych banków,
 • wypłaty środków w oddziale Citibank w ramach usługi „Awaryjna wypłata – emergency cash” – opłata zależna od cennika Citibank za granicą.

Usługa pozwalająca na podjęcie gotówki w oddziale Citibank poza terytorium Polski jest dostępna wyłącznie w sytuacji, gdy karta debetowa klienta została skradziona lub zagubiona.

Warto wspomnieć, że klienci, którzy posiadają subkonto walutowe, mogą uniknąć kosztów przewalutowania transakcji w sytuacji, kiedy używają karty debetowej. Taka opcja dotyczy płatności lub wypłat dokonywanych w EUR, USD lub GBP.

Citi Priority w Citi Handlowym – pozostałe opłaty

Citi Priority w Citi Handlowym – pozostałe opłaty

Czynność

Opłata

Internetowy przelew natychmiastowy Express Elixir

10 zł

Zlecenie stałe

 • internetowo –  0 zł,
 • telefonicznie lub w oddziale – 1 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Wyciąg elektroniczny

0 zł

Wyciąg papierowy

 • miesięczny - 5 zł*

Wysłanie jednorazowego kodu aktywacyjnego

0 zł

Sprawdzenie salda w bankomacie

 • bankomat własny – 0 zł,
 • bankomat innego banku – 5 zł

*Dotyczy klientów, którzy posiadają dostęp do bankowości elektronicznej banku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Aplikacja mobilna w Citi Handlowym

Klient banku ma do dyspozycji aplikację na smartfony i tablety Citi Mobile. Do funkcjonalności aplikacji Citi Handlowego należą:

 • sprawdzenie salda posiadanych rachunków, karty kredytowej a także wysokości oszczędności bez konieczności logowania do systemu,
 • podgląd transakcji przeszłych oraz zaplanowanych,
 • zlecanie przelewów własnych, wewnętrznych oraz do odbiorców prowadzących konta w innych bankach,
 • podłączenie posiadanej karty do subkonta walutowego,
 • uruchomienie nowej karty kredytowej,
 • spłata zaciągniętego zadłużenia na karcie kredytowej,
 • rozłożenie zobowiązania na karcie kredytowej na raty,
 • otwieranie oraz likwidacja lokat bankowych,
 • uruchomienie usługi FotoKasa, która pozwoli na szybkie opłacanie rachunków,
 • odszukanie najbliższego oddziału oraz bankomatu Citi Handlowego,
 • sprawdzenie aktualnych kursów walut.

Do aplikacji można się zalogować, korzystając z tego samego loginu i hasła co do tradycyjnego systemu transakcyjnego. Posiadacze telefonów z czytnikiem linii papilarnych mogą weryfikować swoją tożsamość za pomocą odcisku palca.

Konto Citi Priority - promocje 

Citi Priority w Citi Handlowym – promocje

Promocja

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

„Do 400zł premii z kontem Citi Priority – edycja III”

Bank przewiduje możliwość zyskania przez nowych klientów** do 400 zł premii w postaci dwóch bonusów. Pierwszy z nich stanowi zwrot za płatności bezgotówkowe kartą w sklepach stacjonarnych w wysokości 5 proc., który przysługuje każdemu, kto wypełni formularz rejestracyjny, wyrazi zgody marketingowe, zaloguje się choć raz w serwisie bankowości internetowej lub mobilnej, a także zrealizuje w danym miesiącu co najmniej jedną transakcję bezgotówkową. O bonus można się starać przez kolejnych 6 miesięcy, co daje maksymalny zwrot w wysokości 300 zł.

Druga część nagrody (100 zł) przysługuje klientowi, który poza powyższymi warunkami, osiągnie we wskazanym terminie saldo dzienne w wysokości min. 5000 zł.

Oferta dostępna dla 1000 pierwszych osób, które wypełnią dedykowany formularz kontaktowy. 

złożenie wniosku do 31 lipca 2018 r. lub przystąpienia do promocji przez określoną liczbę uczestników

„Pomnażaj swoje oszczędności z kontem Citi Priority”

Oferta dla nowych* oraz obecnych klientów, którzy w dniu 31 marca br. posiadali konto osobiste otwarte przed 1 maja 2016 r.

Do podstawowych wymogów oferty należy otwarcie konta osobistego (lub zmiana pakietu na Konto Citi Priority), wyrażenie zgód marketingowych, osiągnięcie salda dziennego na poziomie 120 000 zł do 25 sierpnia br. oraz zalogowanie się przynajmniej raz do bankowości internetowej lub mobilnej we wskazanym terminie. 

W przypadku obecnych klientów, którzy są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji, istnieje dodatkowy wymóg - posiadanie salda dziennego w marcu 2018 r. na poziomie nie wyższym niż 80 000 zł. 

Klienci, którzy zrealizują powyższe kryteria, mogą otworzyć lokatę kwartalną oprocentowaną na 2,50 proc. rocznie z kwotą maksymalną 100 000 zł (nagroda 1), a także lokatę kwartalną w na 2,70 proc. w z kwotą maksymalną 70 000 zł (nagroda 2), jeśli w kolejnych dwóch miesiącach po założeniu pierwszej lokaty na konto wpłynie wynagrodzenie. 

W przypadku obecnych klientów uprawnionych do wzięcia udziału w promocji kwota maksymalna lokat nie może przekroczyć różnicy między saldem z dnia otwarcia lokaty a saldem z dnia 31 marca br. 

Promocja może zakończyć się przed czasem, jeśli pierwszą lokatę założy 500 uczestników. 

do 31 lipca 2017 r. lub założenia oierwszej lokaty przez określoną liczbę osób

"Poleć Konto Citi Priority znajomemu - edycja V"

Bank nagradza osoby polecające rachunek bonusem w wysokości 100 zł, jeśli zaproszony do programu zrealizuje dodatkowe warunki. Będzie to utrzymanie średniomiesięcznego salda na ustalonym poziomie (30 000 zł) lub przelewanie na konto wynagrodzenia (5 000 zł). Na tym nie kończą się obowiązki nowego klienta, który będzie musiał dodatkowo zrealizować co najmniej 2 płatności bezgotówkowe na kwotę wynoszącą łącznie minimum 300 zł. Bank stosuje także limit w przypadku liczby możliwych poleceń. Przewidziano maksymalnie 1000 nagród, a jeden klient może ubiegać się o 10 bonusów.

do 31 sierpnia 2018 r.

"2,5% na 6 miesięcy z Kontem Oszczędnościowym dla klientów Citi Priority"

Osoby, które nie posiadały konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym we wskazanym okresie**, mogą skorzystać z promocji rachunku Citi Priority, w którym nagrodą jest promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego w wysokości 2,50 proc. w skali roku przyznawane na 6 miesięcy i obejmujące wkład do 100 000 zł. 

Warunki oferty to:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 
 • wyrażenie zgód na działania marketingowe banku, 
 • utrzymanie przez 6 miesięcy średniomiesięcznego salda w wysokości 30 000 zł LUB zasilanie przez 6 miesięcy rachunku comiesięcznym wpływem w wysokości 5000 zł,
 • dokonywanie min. 3 transakcji kartą lub nosnikiem zbliżeniowym miesięcznie przez okres pół roku. 

Liczba nagród jest ograniczona. Do promocji może przystąpić 1000 uczestników.

do 30 września 2018 r.

"Citi Priority - konto internetowe"

Dla tych, którym zależy na lepszych warunkach prowadzenia rachunku, Citi Handlowy przygotował promocję. Nowi klienci***, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy,i otworzą konto nie będą objęci opłatą miesięczną za prowadzenie konta. Uczestnictwo w promocji pociąga za sobą także zastosowanie wyższych stawek niż w standardowej tabeli opłat i prowizji, które obejmują:

 • dostęp do bankowości telefonicznej CitiPhone, 
 • polecenie przelewu u doradcy, 
 • wypłata i wpłata gotówki w oddziale, 
 • wypłata gotówki w bankomatach obcych i u akceptantów. 

Ostatnia opłata nie będzie ponoszona od klientów, którzy wyrażą ponadto wymienione przez bank zgody marketingowe. 

do 31 grudnia 2018 r. 

*Za nowego klienta uważa się osobę, która po 1 stycznia 2016 r. nie posiadała konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym. Warunek dotyczy również współposiadaczy kont. 

**Za nowego klienta uważa się osobę, która po 1 stycznia 2017 r. nie posiadała konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym. Warunek dotyczy również współposiadaczy kont. 

***Za nowego klienta uważa się osobę, która po 31 grudnia 2016 r. nie posiadała konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym. Warunek dotyczy również współposiadaczy kont. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl


Citi Priority w Citi Handlowym – usługi dodatkowe

Konto Citi Priority można połączyć z innymi produktami lub usługami banku, dostosowując je do indywidualnych potrzeb: 

 • Lokata terminowa oraz T-Lokata – posiadacze konta Citi Priority mogą otworzyć depozyt z korzystniejszym oprocentowaniem. 
 • Pożyczka gotówkowa na dowolny cel.
 • Doradztwo inwestycyjne - klienci zainteresowani ofertą funduszy inwestycyjnych, mogą skorzystać z usług doradcy, który pomoże w budowie portfela inwestycyjnego.
 • Szeroka oferta kart kredytowych
 • Osobisty opiekun - klientom utrzymującym saldo w wysokości 100 000 zł zostanie przypisany dedykowany doradca.

Citi Priority – zalety i wady

Zalety:

Wady:

 • wysoka opłata miesięczna za obsługę konta,
 • warunki zwalniające z opłaty za prowadzenie konta mogą być zbyt wygórowane dla części klientów,
 • brak możliwości wyboru karty debetowej,
 • wysoka opłata miesięczna za obsługę nośnika zbliżeniowego. 
Źródło:

Przeczytaj też

Wnioskuj o to konto

Podstawowe informacje

Podstawowe opłaty i prowizje
Prowadzenie rachunku opłata: min. 0 zł, maks. 30 zł
 • 0 zł, jeśli klient nie posiadał od 1 stycznia 2017 roku produktów Citi Handlowego
 • 0 zł, jeśli wpływy na rachunek wynoszą min. 5 000 zł/m-c i klient ma dodatkowo produkt kredytowy lub jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach w banku wynosi min. 30 000 zł
Przelew internetowy zewnętrzny 0 zł
Karty
MasterCard® PayPass
Posiadanie opłata: min. 0 zł, maks. 8 zł

0 zł, jeśli klient nie posiadał żadnych produktów banku Citi Handlowy od 1 stycznia 2018 r.

Wypłaty z bankomatów krajowych bezpłatne bankomaty krajowe
Wypłaty z bankomatów zagranicznych bezpłatne bankomaty zagraniczne
Funkcjonalności
 • Cash back
 • Płatności zbliżeniowe
 • Płatności internetowe

Sprawdź ofertę kont osobistych

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl