Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!

Warunkowo darmowe konto firmowe

Prowadzenie
rachunku
opłata: min. 15 zł, maks. 15 zł
Przelew
internetowy
zewnętrzny
opłata: min. 0 zł, maks. 1 zł
Posiadanie 0 zł
Bankomaty
krajowe
opłata: min. 5 zł , max. 5 zł
Bankomaty
zagraniczne
3.0%
opłata: min. 10 zł
Funkcjonalności Płatności internetowe, Płatności zbliżeniowe
Ikona trofeum
Aplikacja mobilnaRachunek Firmowy w Toyota Banku – informacje podstawowe

Rachunek Firmowy w Toyota Banku skierowany jest do każdego przedsiębiorcy. Może go założyć osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą czy wspólnicy spółek. Należy jednak pamiętać o konieczności dysponowania wymaganymi dokumentami, tj. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będą to dokument tożsamości oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do CEIDG, przy spółkach cywilnych – dokument tożsamości, wpis do CEIDG każdego ze wspólników oraz kopia umowy spółki, w przypadku spółki jawnej czy partnerskiej – dokument tożsamości, zaświadczenie o wpisie do KRS, natomiast przy spółkach z o.o. – dokument tożsamości oraz zaświadczenie o wpisie do KRS.

Jak założyć Rachunek Firmowy w Toyota Banku?

Na przedsiębiorców, którzy zdecydują się na otwarcie Rachunku Firmowego w Toyota Banku czeka wniosek w formie online na stronie banku. Po jego uzupełnieniu z klinem kontaktuje się doradca, który potwierdza bądź uzupełnia niezbędne dane. Następnym krokiem jest oczekiwanie na kuriera, który dostarczy przygotowane dokumenty celem ich podpisania.  

Rachunek Firmowy w Toyota Banku – podstawowe opłaty

Rachunek Firmowy w Toyota Banku – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata podstawowa/ m-c

Warunek obniżenia

Obniżona opłata/m-c

Prowadzenie konta

15 zł

Utrzymanie średniomiesięcznego salda min. 25 000 zł

0 zł

Obsługa karty*

0 zł

-

Nie dotyczy

Przelewy internetowe

1 zł

Darmowy pakiet 1000 przelewów krajowych.

0 zł

Bankomaty krajowe

5 zł

-

Nie dotyczy

* Dotyczy podstawowej karty do rachunku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Rachunek Firmowy w Toyota Banku jest kontem warunkowo darmowym co oznacza, że przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania śrdniomiesięcznego salda we wskazanej przez bank wysokości. W przeciwnym wypadku zamiast 0 zł za jego prowadzenie zapłaci 15 zł. W ramach rachunku otrzymuje 1000 bezpłatnych przelewów miesięcznych oraz darmowe użytkowanie karty płatniczej. Natomiast wypłaty z bankomatów to koszt 5 zł.

Karta debetowa w Rachunku Firmowym w Toyota Banku

Rachunek Firmowy w Toyota Banku – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/ m-c

Karta debetowa Toyota Quick Silver

40 zł

0 zł

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Do Konta Firmowego w Toyota Banku wydawana jest karta debetowa Toyota Quick Silver. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z jej miesięcznym użytkowaniem, jednak jej wydanie wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 40 zł.

Rachunek Firmowy w Toyota Banku – wypłata środków z konta

Zgromadzone środki na Rachunku Firmowym w Toyota Banku przedsiębiorca możne podjąć bezpłatnie wskazanych bankomatach krajowych ponosząc opłatę 5 zł za każdą transakcję. Natomiast inne transakcje gotówkowe to koszt:

 • wypłata oraz wpłata gotówkowa w placówce Toyota Banku – 3% od kwoty transakcji, nie mniej niż 10 zł,
 • wypłata gotówki w oddziale obcego banku krajowego – 3% min. 5 zł,
 • wypłata Blikiem - 0 zł.

Karta debetowa dołączana do Rachunku Firmowego w Toyota banku pozwoli na dokonywanie wypłat również za granicą. Wiąże się to z kosztem:

 • wypłata z bankomatu zagranicznego – 3% min. 10 zł,
 • wypłata gotówki w oddziale banku zagranicznego – 3% min. 10 zł.

Rachunek Firmowy w Toyota Banku – zalety i wady

Zalety Rachunku Firmowego:

 • warunkowa opłata za prowadzenie konta,
 • 1000 darmowych przelewów internetowych,
 • bezpłatne użytkowanie karty płatniczej,

Wady Rachunku Firmowego:

 • opłata za wydanie karty debetowej,
 • płatne wypłaty z bankomatów krajowych,
 • brak możliwości wyboru karty płatniczej,
 • bank nie obsługuje przelewów zagranicznych przychodzących oraz wychodzących.