Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


EnveloKonto Firmowe w EnveloBanku – informacje podstawowe

EnveloKonto Firmowe dedykowane jest przede wszystkim osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. W tym celu konieczne jest dysponowanie niezbędnymi dokumentami do otarcia rachunku, tj. dokumentem tożsamości, aktualnym wydrukiem ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz informacjami o posiadanych koncesjach zezwoleniach i licencjach (jeżeli podjęta działalność wymaga jej uzyskania).

Poza EnveloKontem Firmowym dla klientów firmowych, oferta zawiera:

 • EnveloKonto Oszczędnościowe.

Jak założyć EnveloKonto Firmowe w EnveloBanku?

Aby otworzyć EnveloKonto Firmowe w EnveloBanku, należy wypełnić wniosek online znajdujący się na stronie banku. Następnie na podstawie uzupełnionych danych, sporządzana jest umowa konta. Po jej przygotowaniu klient zapraszany jest do oddziału Banku Pocztowego lub poczty w celu podpisania dokumentów. Wymagane jest posiadanie przy sobie oryginału aktualnego wydruku CEIDG oraz dowodu osobistego.

EnveloKonto Firmowe w EnveloBanku – podstawowe opłaty

EnveloKonto Firmowe w EnveloBanku – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata podstawowa/ m-c

Warunek obniżenia

Obniżona opłata/m-c

Prowadzenie konta

0 zł

-

Nie dotyczy

Obsługa karty*

7 zł

Wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą na sumę min. 300 zł miesięcznie.

0 zł

Przelewy internetowe

0 zł

-

Nie dotyczy

Bankomaty krajowe

2 zł

-

Nie dotyczy

* Dotyczy podstawowej karty do rachunku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

EnveloKonto Firmowe w EnveloBanku gwarantuje bezpłatne jego prowadzenie oraz nieograniczone przelewy krajowe w PLN. Jeśli natomiast przedsiębiorca chce uniknąć płacenia za kartę płatniczą musi pamiętać o wykonaniu transakcji bezgotówkowych na sumę 300 zł miesięcznie. Nie ma natomiast możliwości zwolnienia z prowizji za wypłaty z bankomatu. Każdorazowo opłata za transakcję wynosi 2 zł niezależnie od wybranego bankomatu.

Karta debetowa w EnveloKoncie Firmowym w EnveloBanku

EnveloKonto Firmowe w EnveloBanku – dostępne karty debetowe

Karta

Opłata

Szczegółowe informacje o karcie

Za wydanie

Za obsługę/ m-c

EnveloKarta Firmowa

0 zł

7 zł *

Karta w tradycyjnej formie (plastikowa). Umożliwia:

transakcje stykowe,

transakcje internetowe,

wypłatę środków w bankomacie (w Polsce i na świecie),

transakcje typu cashback.

* 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych kartą na sumę min. 300 zł miesięcznie

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Przedsiębiorca w ramach EnveloKaonto Firmowe otrzymuje EnveloKartę Firmową, której wydanie jest darmowe. Jednak za jej użytkowanie poniesie comiesięczny koszt w wysokości 7 zł, chyba że zrealizuje płatności na sumę 300 zł. Bank posiadaczom karty daje możliwość wykupienia abonamentu w wysokości 10 zł, w ramach którego otrzymają bezprowizyjne wypłaty gotówki w całym kraju oraz za granicą.

EnveloKonto Firmowe w EnveloBanku – wypłata środków z konta

Zgromadzone środki na EnveloKoncie Firmowym przedsiębiorca możne podjąć we wszystkich bankomatach krajowych za opłatą 2 zł. Innym sposobem są transakcje gotówkowe w kasie banku:  

 • wypłata gotówkowa w placówce Banku Pocztowego –7 zł,
 • wypłata gotówkowa w placówce pocztowej –7 zł,
 • wpłata gotówkowa w placówce Banku Pocztowego – 0 zł,
 • wypłata gotówkowa w ramach usługi cash back – 0 zł.

Karta debetowa dołączana do EnveloKonta Firmowego pozwala na dokonywanie wypłat również za granicą, tj.:

 • wypłata z bankomatu zagranicznego – 1% min. 7 zł.

Przy czym przedsiębiorca nie ponosi kosztów przewalutowania. Dodatkowo może zdecydować się na opłacanie miesięcznego abonamenty w wysokości 10 zł, który gwarantuje bezpłatne wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w kraju oraz za granicą.

EnveloKonto Firmowe w EnveloBanku – pozostałe opłaty

EnveloKonto Firmowe w EnveloBanku – najważniejsze pozostałe opłaty

Czynności

Opłata

Polecenia zapłaty

5 zł

Zlecenie stałe

0 zł

Przelew walutowy

0,25% min. 25 zł (max.200 zł)

Przelew europejski (SEPA)

7 zł

Sprawdzenie salda w bankomatach

0,5 zł

Zmiana PIN-u

0 zł

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

EnveloKonto Firmowe w EnveloBanku – zalety i wady

Zalety EnveloKonta Firmowego:

 • brak opłat za prowadzenie konta,
 • darmowe przelewy internetowe,
 • dodatkowe usługi: terminal płatniczy, kalendarz firmowy, aplikacja mobilna.

Wady EnveloKonta Firmowego:

 • warunkowa opłata miesięczna za obsługę karty debetowej,
 • płatne wypłaty z bankomatów krajowych,
 • brak możliwości wyboru karty płatniczej,
 • prowizja za transakcje zagraniczne.