Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Wypełnij formularz, a my oddzwonimy do Ciebie!
Trwa wysyłanie formularza...
Dziękujemy!
Formularz został wysłany poprawnie.
Sprawdź swoją zdolność kredytową w innych bankach! Wybierz dodatkowe oferty i zwiększ swoją szansę na kredyt!
Trwa wysyłanie formularza...
Monika Dekrewicz
redaktor Bankier.pl


O kredyt hipoteczny w Banku Pekao mogą się starać nie tylko ci, którzy dysponują minimalnym wkładem własnym, ponieważ bank jest skłonny sfinansować do 85 proc. wartości nieruchomości. Poza szerokim wachlarzem akceptowanych celów oferta wyróżnia się także możliwością obniżenia prowizji oraz marży.

Bank Pekao kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty Bank Pekao kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty (fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl)

Kredyt hipoteczny Pekao: na jaki cel?

Kredytem hipotecznym w Banku Pekao można sfinansować różne cele mieszkaniowe. Środki przyznane przez bank pozwolą m.in. na:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup mieszkania,
 • zakup domu,
 • budowę domu,
 • rozbudowę, remont lub modernizację nieruchomości,
 • zakup garażu lub domu letniskowego,
 • refinansowanie kredytu hipotecznego zaciągniętego w innym banku.

Dla powyższych celów bank przygotował wykaz wymaganych dokumentów, z którymi klient może się zapoznać przed złożeniem wizyty w placówce. Przyznanie środków przez Pekao SA zależy od oceny zdolności kredytowej.

Ile i na jak długo można pożyczyć w Banku Pekao?

Bank Pekao należy do instytucji, które są skłonne przyznać kredyt opiewający na 85 proc. wartości kredytowanej nieruchomości. Warunkiem udzielenia środków na takich warunkach jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia części kwoty kredytu.

Bank nie wyznaczył zarówno kwoty minimalnej kredytu, jak i górnej granicy zobowiązania. Jest to związane z szeroką gamą celów finansowanych kredytem i pozwoli na skorzystanie z produktu licznemu gronu klientów.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao – podstawowe parametry kredytu

Maksymalne LTV*

85 proc.

Minimalna kwota kredytu

Brak

Maksymalna kwota kredytu

Brak

Minimalny okres kredytowania

Brak

Maksymalny okres kredytowania

30 lat

Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu całkowitej spłaty kredytu

70 lat

*Wskaźnik obrazujący stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Klientów, którzy starają się o kredyt w ramach programu rządowego „Mieszkanie dla młodych” obowiązują warunki określone ustawą.

Do dostępnych wariantów spłaty należą raty annuitetowe (równe) lub raty malejące. Kredytobiorca sam określa, która formuła jest dla niego bardziej odpowiednia.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Banku Pekao?

Wysokość prowizji zależy od tego, czy klient skorzysta z dodatkowych produktów banku. Klienci, którzy posiadają lub otworzą Eurokonto, mogą liczyć na niższą stawkę. Prowizja standardowa wynosi 2,49 proc. Obciążenie z tytułu prowizji może być kredytowane lub opłacone przez klienta z góry.

W Banku Pekao można otrzymać kredyt mieszkaniowy ze zmienną stopą procentową. Oprocentowanie stanowi sumę stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Standardowa wysokość marży kredytów w PLN wynosi 3,84 proc, ale może zostać obniżona, jeśli klient otworzy Eurokonto z regularnymi wpływami, zawnioskuje o wydanie karty debetowej do rachunku, podpisze umowę o kartę kredytową oraz skorzysta z ubezpieczenia nieruchomości. Ostateczne warunki zależą od analizy kredytowej konkretnego zobowiązania i klienta.

Kredyt mieszkaniowy w Pekao: dodatkowe koszty

Pozostałe koszty, z którymi klient może się spotkać w trakcie trwania umowy kredytowej, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao – najważniejsze dodatkowe koszty

Czynność

Opłata

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego*

Koszt ponosi bank

Ubezpieczenie pomostowe*

1,00 pp.

Wycena wartości nieruchomości

Kredyt do 300 000 zł:

 • kredyt hipoteczny – 137 zł,
 • kredyt budowlano-hipoteczny – 168 zł.

Kredyt powyżej 300 000 zł:

 • lokal mieszkalny – 479 zł,
 • dom – 832 zł.

Rekompensata z tytułu wcześniejszej spłaty całkowitej lub częściowej

3%**

*Pobierane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej.

**Pobierana w okresie do 3 lat od momentu podpisania umowy. Podstawą naliczenia jest spłacana kwota, o którą pomniejsza się limit. Nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części limitu kredytu w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Kredyt mieszkaniowy w Banku Pekao – usługi dodatkowe

Bank Pekao jest jednym z niewielu banków, w którym dostępny jest mechanizm bilansujący, który funkcjonuje w ramach Eurokonta. Każdą kwotę zgromadzoną na rachunku bank traktuje jako spłacony kapitał, od którego nie nalicza odsetek. Dodatkową zaletą jest swobodny dostęp do środków na koncie.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w Pekao: na jakich warunkach?

Osoby spłacające zobowiązanie z tytułu kredytów mieszkaniowych w Peako mogą dokonać nadpłaty części lub wcześniejszej spłaty całości w dowolnym momencie w okresie kredytowania. Bank wymaga, zgodnie z obowiązującym prawem, opłaty rekompensaty z tego tytułu jedynie w ciągu pierwszych 36 miesięcy: kwota ta wynosi 3% spłacanej sumy, nie może być jednak wyższa od wysokości odsetek, które byłyby naliczone od pozostałej części kredytu w ciągu roku od dnia spłaty. Spłata kredytu po 36 miesiącach nie będzie wiązała się natomiast z dodatkowymi opłatami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w taryfie opłat i prowizji bankowych.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego w Banku Pekao

Ubezpieczeniem, z którego opłacaniem przez cały okres trwania kredytu musi liczyć się klient, jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Konieczne będzie również dokonanie cesji praw z polisy na rzecz banku.

Co do zasady bank nie wymaga od klienta, aby zadłużenie zostało dodatkowo zabezpieczone cesją praw z umowy ubezpieczenia na życie, jednak istnieje taka możliwość w indywidualnych przypadkach. W takiej sytuacji klient nie jest zobligowany do skorzystania z oferty banku i może zdecydować się na konkurencyjne ubezpieczenie dostępne na rynku.

Wyższe raty kredytu będą obowiązywać kredytobiorcę przez kilka pierwszych miesięcy spłaty kredytu. Jest to związane ze stosowanym ubezpieczeniem pomostowym, pobieranym do momentu dokonania prawomocnego wpisu w księdze wieczystej hipoteki na rzecz banku.

Jak złożyć wniosek o kredyt mieszkaniowy w Banku Pekao?

Wnioski dotyczące kredytów mieszkaniowych w Banku Pekao można złożyć w placówce banku. Wypełniając formularz kontaktowy dostępny na stronie banku, klient może umówić się wcześniej na wizytę na wskazaną godzinę w wybranym przez siebie oddziale.

Bank Pekao kredyt hipoteczny – informacje dodatkowe

 • Kredytobiorca może zawiesić spłatę rat na maksymalnie 6 miesięcy. Skorzystanie z tej opcji jest możliwe po roku terminowej spłaty kredytu, raz na 5 lat, maksymalnie dwukrotnie w ciągu całego okresu kredytowania.
 • Zainteresowany kredytem może skorzystać z karencji na start, dzięki której można przesunąć spłatę rat o 3 miesiące.
 • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna udziela również kredytów w pięciu walutach obcych (EUR, USD, GBP, NOK, SEK), jeśli klient osiąga dochody w danej walucie. Zdecydowani na kredyt hipoteczny w innej walucie niż PLN muszą dysponować wkładem własnym na poziomie min. 30 proc. Kredyt w walucie obcej obowiązuje również inne oprocentowanie od jego przyznania.
 • Osoby, które osiągają dochody za granicą, również mogą starać się o kredyt hipoteczny w Banku Pekao, o ile zarobki zostaną odpowiednio udokumentowane.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 4,53% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 255 092 zł (bez kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lat, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 23% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 3,93% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1 379,94 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1 241,54 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 6-miesiecy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 381 854,48 zł, całkowity koszt kredytu 126 762,48 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 109 936,14 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 5 076,76 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 263,36 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastycznej 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 2,99 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, kredytowanej opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 3 188,65 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 22 maja 2020 r., na reprezentatywnym przykładzie.


2020-10-09

Źródła dochodów: jakie akceptuje bank? Źródło dochodu a kredyt

Ubieganie się o kredyt, zwłaszcza mieszkaniowy, nieodłącznie wiąże się z koniecznością oceny jego zdolności kredytowej. Warto dowiedzieć się, jakie źródła dochodu mogą być wzięte pod uwagę przez bank.

2020-08-26

LtV. Czym jest wskaźnik LtV i jak wpływa na kredyt?

W słowniczku pojęć związanych z kredytem hipotecznym znajduje się wiele pozornie trudnych terminów. Jednym z nich jest LtV (Loan to Value). Choć często pomijany, w rzeczywistości ma olbrzymi wpływ na warunki kredytu.

2020-08-26

Rekomendacja S. Jakie zmiany wprowadza rekomendacja S KNF?

Jednym z najważniejszych aspektów rynku bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i działającym na nim instytucjom. Znaczne zmiany w tym zakresie wprowadza sporządzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S.

Marża kredytu: czym jest i od czego zależy marża banku?

Potencjalni kredytobiorcy zwracają przede wszystkim uwagę na koszty kredytu. Im tańsze zobowiązanie, tym lepsze. Znaczny wpływ na wysokość tej stawki ma marża kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Kredyt hipoteczny kojarzy się z długim okresem spłaty, a co za tym idzie również wysokimi kosztami. Nie zawsze musi tak jednak być. Dobrym sposobem na oszczędności jest wcześniejsza spłata.

Kredyt dla pracujących za granicą: jak go dostać i na czym polega?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób pracuje za granicą i osiąga dochody w innej walucie. Choć często jest to korzystne finansowo, może oznaczać pewne problemy z uzyskaniem kredytu w polskich bankach.

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony – na jakich zasadach?

W trakcie procedury udzielania kredytu hipotecznego bank uważnie przygląda się sylwetce kredytobiorcy. Jednym z kryteriów będą daty widniejące na umowie o pracę.