Lokata Rentierska w Lion’s Banku – jakie warunki?

Lokata Rentierska to oferta skierowana do klientów, którzy nie chcą czekać na zwrot inwestycji z depozytu do końca okresu jego trwania. Skorzystać z oferty mogą wszyscy zainteresowani, którzy mają konto osobiste w Lion’s Banku.

AKTUALIZACJA 06.08.2018 r. 

Lokata Rentierska została wycofana z oferty banku z dniem 2 sierpnia 2018 r. 

Lokata Rentierska w Lion’s Banku – jakie warunki?
Lokata Rentierska w Lion’s Banku – jakie warunki? (Materiały dla mediów)

Lokata Rentierska w Lion’s Banku – informacje podstawowe

Wybierając Lokatę Rentierską, klient otrzymuje co miesiąc odsetki na swoje konto osobiste. Ważne jest, aby rachunek był prowadzony w Lion’s Banku. Aby utrzymać wyższą stawkę, posiadacz konta nie może z niego zrezygnować w trakcie trwania umowy.

Jest to oferta zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów banku. Lion’s Bank nie nałożył także limitu liczbowego – jeden klient może posiadać kilka Lokat Rentierskich.

Jak założyć Lokatę Rentierską w Lion’s Banku?

Istnieje kilka metod założenia Lokaty Rentierskiej. Do sposobów udostępnionych przez bank należą:

 • bankowość internetowa,
 • bankowość telefoniczna,
 • oddział banku.

Aby skorzystać z oferty, należy być posiadaczem konta osobistego w Lion’s Banku. Do oferty banku należy m.in. Konto Lion's Prime. Po złożeniu dyspozycji otwarcia Lokaty Rentierskiej bank pobiera środki z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Ważne jest, aby wcześniej zasilić konto odpowiednią kwotą.

Istnieje również możliwość skorzystania z formularza kontaktowego, który jest dostępny na tej stronie Bankier.pl. 

Kwota minimalna i kwota maksymalna Lokaty Rentierskiej

Podobnie jak w przypadku większości ofert depozytowych Lion’s Banku, Lokata Rentierska wymaga zdeponowania większej sumy. Kwota minimalna Lokaty Rentierskiej wynosi 100 000 zł. Bank określił również maksymalny wkład, który można utrzymywać na depozycie. 20 000 000 zł to największa kwota, którą można przekazać na jeden rachunek. Bank nie określa maksymalnej liczby dostępnych lokat, dlatego w praktyce możliwe jest ulokowanie większych oszczędności.

Lokata Rentierska w Lion’s Banku – oprocentowanie

Stawka na Lokacie Rentierskiej jest stała. Bank uzależnia ją od długości okresu przechowywania środków. Zainteresowany może wybrać spośród sześciu okresów. Najkrótszy okres trwania depozytu to kwartał, najdłuższy – 3 lata.

Lokata Rentierska w Lion’s Banku - oprocentowanie

Długość okresu umownego

Wysokość oprocentowania w skali roku

3 miesiące

2,25 proc.

6 miesięcy

2,30 proc.

9 miesięcy

2,35 proc.

12 miesięcy

2,25 proc.

24 miesiące

2,50 proc.

36 miesięcy

2,75 proc.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Podane stawki dotyczą zarówno lokat z niskim wkładem, jak i depozytów na kwotę maksymalną. Z innym oprocentowaniem można się spotkać, jeśli klient zrezygnuje z ROR-u w trakcie trwania lokaty. W tym przypadku bank obniży je do 0,50 proc. w skali roku.

Lion’s Bank nie przewiduje możliwości dokonywania dopłat oraz zerwania depozytu przed ustalonym okresem jego trwania. Klient, który wypłaci środki przed terminem zapadalności, nie otrzyma kolejnych odsetek, a zwrócony kapitał zostanie pomniejszony o wypłacone do tej pory zyski.

Czy jest możliwość odnowienia Lokaty Rentierskiej?

Lokata Rentierska w Lion’s Banku jest nieodnawialna. Po upływie wyznaczonego okresu trwania lokaty, bank zwraca klientowi ulokowane oszczędności. Zainteresowani ponownym zdeponowaniem środków, mogą znowu wybrać Lokatę Rentierską – oferta nie jest zarezerwowana tylko dla nowych klientów. Nic nie stroi również na przeszkodzie, aby zdecydować się na inny produkt z szerokiej oferty banku.

Lokata Rentierska a inne wybrane lokaty Lion’s Banku

Cechą szczególną Lokaty Rentierskiej jest jej kapitalizacja i wypłata odsetek co miesiąc na rachunek bankowy. Pozostałe produkty depozytowe z oferty banku to propozycje z kapitalizacją następującą na koniec okresu umownego. Wśród nich można znaleźć lokaty zarówno z krótszym, jak i dłuższym okresem deponowania.

Produkty depozytowe Lion’s Bank - porównanie

Parametr

Lokata Rentierska

Lokata FORTUNE

Lokata WELCOME

Lokata WELCOME ONLINE

Lokata MIRACLE

Oprocentowanie

maksymalne

2,75 proc.

2,65 proc.  

3,00 proc.  

2,25 proc. 

2,45 proc. 

Okres trwania

3M, 6M, 9M, 12M, 24M, 36M

1M, 3M, 4M, 6M, 12M 

40D

1M, 3M 

1M-6M, 8M-10M, 12M, 14M, 18M, 24M, 36M, 60M

Kwota minimalna

100 000 zł

100 000 zł 

100 000 zł 

100 000 zł 

10 000 zł 

Kwota maksymalna

20 000 000 zł

1 000 000 zł 

600 000 zł 

350 000 zł 

Brak 

Dostępność (status klienta)

Wszyscy klienci

Wszyscy klienci 

Wyłącznie nowi klienci 

Wyłącznie nowi klienci 

Wszyscy klienci 

Dostępność (kanały)

Bankowość internetowa, telefoniczna, oddział 

Bankowość internetowa, telefoniczna, oddział 

Tylko w oddziale 

Tylko przez internet 

Bankowość internetowa, telefoniczna, oddział 

Wymagane konto osobiste w Lion’s Banku

Tak

Tak 

Nie 

Nie 

Nie 

Odnawialna

Nie

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Oferta banku obejmuje również konto oszczędnościowe Lion’s Excellence. Może to być dobre rozwiązanie dla klientów, którym zależy na stałym dostępie do swoich środków. Konto oszczędnościowe posiada dwa warianty oprocentowania – niższa stawka jest dla osób bez konta osobistego, a korzystniejsza dla właścicieli ROR-ów, którzy spełnią dodatkowe warunki oferty.

Lokata Rentierska w Lion’s Banku – informacje dodatkowe

Zalety Lokaty Rentierskiej:

 • oferta skierowana do wszystkich klientów,  
 • stała stawka procentowa, która jest niewrażliwa na wahania stóp procentowych,  
 • otrzymywanie odsetek na konto w trakcie trwania umowy,  
 • możliwość otwarcia lokaty wieloma kanałami,  
 • możliwość otwarcia kilku lokat, 
 • szeroki wybór okresu trwania lokaty,  
 • wysoka kwota maksymalna.  

Wady Lokaty Rentierskiej:

 • oferta dla posiadaczy konta osobistego,
 • wysoka kwota minimalna,
 • brak możliwości wypłaty częściowej środków,
 • brak odsetek przy przedwczesnej wypłacie środków.
Źródło:
Porównanie lokat

Sprawdź inne oferty lokat

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.