24,6000 zł
0,41% 0,1000 zł
APATOR SA (APT)

Akcjonariat - APATOR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 807 035 668,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 32 806 328 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 037 696
Liczba głosów na WZA: 54 817 331 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33,65%
Kapitał akcyjny: 3 280 632,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 005 130
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,85%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 66,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 (10,97%) 3 600 000 (6,57%) 2012-05-15 -
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 338 888 (10,18%) 3 338 888 (6,09%) 2021-06-30 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, PKO, KTY, AML, KRU, AMC, FMF, MIL, ARH, DVL, ENE, BFT, WPL
Lewicki Mariusz ZWZ 2 300 000 (7,01%) 5 862 128 (10,70%) 2021-06-30 HDR
Sosgórnik Tadeusz 1 798 808 (5,48%) 5 204 114 (9,50%) 2020-11-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1992-12-03 30 770
2 200 055,00
71,50 71,50 30 770
2 200 055,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-05
1993-01-14
1997-04-24
split 1:65 1996-04-20
1,10 2 000 050
2 200 055,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-04-24
seria B - subskrypcja publiczna 1996-04-20 800 000
16 000 000,00
1,10 20,00 2 800 050
3 080 055,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-05
1997-02-17
1997-04-24
umorzenie akcji średnia cena 11,44 2000-01-14 -300 000
1,10 2 500 050
2 750 055,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-12-20
renominacja akcji 2002-11-25
6,00 2 500 050
15 000 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - prawo poboru 2:1 zawiadomienie 2003-06-16 869 500
956 450,00
1,10 1,10 3 369 550
3 706 505,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-09-30
2003-10-13
umorzenie akcji 2004-03-29 -161 050
1,10 3 208 500
3 529 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-09-07
split 1:11 2006-06-12
0,10 35 293 500
3 529 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-27
2006-08-21
umorzenie akcji seria A, B, C 2009-06-08 -186 472
0,10 35 107 028
3 510 702,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2012-06-18 -2 000 000
0,10 33 107 028
3 310 702,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-05-27 -246 100
0,10 32 860 928
3 286 092,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-07-02 -54 600
0,10 32 806 328
3 280 632,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2021-06-29 -29 100
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Marzygliński Janusz 699 960 (-50 000) 2,13 (-0,15) 2 548 236 (-200 000) 4,65 (-0,36) 2021-05-20
Apator SA 27 400 (1 600) 0,08 27 400 (1 600) 0,00 2021-04-29
Apator SA 25 800 (1 700) 0,08 (0,01) 25 800 (1 700) 0,00 2021-04-16
Apator SA 24 100 (1 600) 0,07 24 100 (1 600) 0,00 2021-03-30
Apator SA 22 500 (3 200) 0,07 (0,01) 22 500 (3 200) 0,00 2021-03-15
Apator SA 19 300 (1 600) 0,06 (0,01) 19 300 (1 600) 0,00 2021-02-11
Apator SA 17 700 (1 700) 0,05 17 700 (1 700) 0,00 2021-01-29
Apator SA 16 000 (1 700) 0,05 (0,01) 16 000 (1 700) 0,00 2021-01-12
Apator SA 14 300 (900) 0,04 14 300 (900) 0,00 2020-12-24
Apator SA 13 400 (1 700) 0,04 13 400 (1 700) 0,00 2020-12-10
Apator SA 11 700 (1 900) 0,04 (0,01) 11 700 (1 900) 0,00 2020-11-30
Sosgórnik Tadeusz 1 798 808 5,48 5 204 114 9,50 2020-11-16
Sosgórnik Tadeusz 1 798 808 5,48 5 204 114 9,50 2020-11-16
Sosgórnik Tadeusz 1 798 808 5,48 5 204 114 9,50 2020-11-16
Sosgórnik Tadeusz 1 798 808 5,48 (0,01) 5 204 114 9,50 (0,01) 2020-11-16
Sosgórnik Tadeusz 1 798 808 5,47 (-0,01) 5 204 114 9,49 (-0,01) 2020-11-16
Sosgórnik Tadeusz 1 798 808 (-101 695) 5,48 (0,10) 5 204 114 (324 305) 9,50 (1,25) 2020-11-16
Marzygliński Janusz 749 960 2,28 (-0,01) 2 748 236 5,01 2020-11-16
Marzygliński Janusz 749 960 (-54 787) 2,29 (-0,16) 2 748 236 (-204 787) 5,01 (-0,38) 2020-11-16
Lewicki Mariusz 2 270 000 6,91 (-0,01) 5 832 128 10,63 (-0,01) 2020-11-16
Lewicki Mariusz 2 270 000 6,92 5 832 128 10,64 2020-11-16
Lewicki Mariusz 2 270 000 6,92 5 832 128 10,64 2020-11-16
Lewicki Mariusz 2 270 000 6,92 5 832 128 10,64 2020-11-16
Lewicki Mariusz 2 270 000 6,92 5 832 128 10,64 2020-11-16
Lewicki Mariusz 2 270 000 6,92 5 832 128 10,64 2020-11-16
Lewicki Mariusz 2 270 000 (82 000) 6,92 (0,31) 5 832 128 (82 000) 10,64 (0,22) 2020-11-16
Jaworski Zbigniew 1 401 678 4,27 3 684 222 6,72 2020-11-16
Jaworski Zbigniew 1 401 678 (30 678) 4,27 (0,13) 3 684 222 (27 678) 6,72 (0,12) 2020-11-16
Apator SA 9 800 (2 000) 0,03 (0,01) 9 800 (2 000) 0,00 2020-11-12
Apator SA 7 800 (2 000) 0,02 7 800 (2 000) 0,00 2020-10-27
Apator SA 5 800 (2 000) 0,02 (0,01) 5 800 (2 000) 0,00 2020-10-15
Apator SA 3 800 (-52 700) 0,01 (-0,16) 3 800 (-52 700) 0,00 2020-10-01
Apator SA 56 500 (1 900) 0,17 56 500 (1 900) 0,00 2020-09-18
Marzygliński Janusz ZWZ 804 747 (-163 222) 2,45 (-0,47) 2 953 023 (-469 222) 5,39 (-0,81) 2020-07-02
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 224 000 9,81 (-0,02) 3 224 000 5,88 2020-07-02
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 224 000 9,83 3 224 000 5,88 2020-07-02
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 224 000 9,83 3 224 000 5,88 2020-07-02
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 224 000 9,83 3 224 000 5,88 2020-07-02
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 224 000 9,83 3 224 000 5,88 2020-07-02
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 224 000 9,83 3 224 000 5,88 2020-07-02
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 224 000 9,83 3 224 000 5,88 2020-07-02
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 224 000 (129 705) 9,83 (0,41) 3 224 000 (129 705) 5,88 (0,24) 2020-07-02
Apator SA 54 600 (1 900) 0,17 (0,01) 54 600 (1 900) 0,00 2020-03-26
Apator SA 52 700 (1 500) 0,16 52 700 (1 500) 0,00 2020-03-12
Apator SA 51 200 (1 000) 0,16 (0,01) 51 200 (1 000) 0,00 2020-03-02
Apator SA 50 200 (900) 0,15 50 200 (900) 0,00 2020-02-19
Apator SA 49 300 (1 500) 0,15 49 300 (1 500) 0,00 2020-02-06
Apator SA 47 800 (900) 0,15 (0,01) 47 800 (900) 0,00 2020-01-23
Aviva OFE Aviva Santander 3 094 295 (500 000) 9,42 (1,59) 3 094 295 (500 000) 5,64 (0,96) 2020-01-15
Apator SA 46 900 (1 400) 0,14 46 900 (1 400) 0,00 2020-01-14
Apator SA 45 500 (1 500) 0,14 (0,01) 45 500 (1 500) 0,00 2019-12-20
Apator SA 44 000 (900) 0,13 44 000 (900) 0,00 2019-12-04
Apator SA 43 100 (400) 0,13 43 100 (400) 0,00 2019-10-30
Apator SA 42 700 (5 000) 0,13 (0,02) 42 700 (5 000) 0,00 2019-10-23
Apator SA 37 700 0,11 (0,11) 37 700 0,00 2019-10-14
Apator SA 0 (-31 895) 0,00 (-0,10) 0 (-31 895) 0,00 2019-10-10
Apator SA 31 895 (1 650) 0,10 (0,01) 31 895 (1 650) 0,00 2019-10-02
Apator SA 30 245 (2 045) 0,09 30 245 (2 045) 0,00 2019-09-23
Apator SA 28 200 (1 800) 0,09 (0,01) 28 200 (1 800) 0,00 2019-09-12
Apator SA 26 400 (4 500) 0,08 (0,01) 26 400 (4 500) 0,00 2019-09-02
Apator SA 21 900 (4 200) 0,07 (0,02) 21 900 (4 200) 0,00 2019-08-22
Apator SA 17 700 (4 200) 0,05 (0,01) 17 700 (4 200) 0,00 2019-08-13
Apator SA 13 500 (4 500) 0,04 (0,01) 13 500 (4 500) 0,00 2019-08-01
Apator SA 9 000 (4 400) 0,03 (0,02) 9 000 (4 400) 0,00 2019-07-24
Apator SA 4 600 (-243 300) 0,01 (-0,74) 4 600 (-243 300) 0,00 2019-07-15
Apator SA 247 900 (1 800) 0,75 (0,01) 247 900 (1 800) 0,00 2019-07-04
Lewicki Mariusz ZWZ 2 188 000 6,61 5 750 128 10,42 (0,04) 2019-05-27
Lewicki Mariusz ZWZ 2 188 000 6,61 (-0,05) 5 750 128 10,38 (-0,10) 2019-05-27
Lewicki Mariusz ZWZ 2 188 000 6,66 5 750 128 10,48 (-0,01) 2019-05-27
Lewicki Mariusz ZWZ 2 188 000 6,66 5 750 128 10,49 2019-05-27
Lewicki Mariusz ZWZ 2 188 000 (-30 888) 6,66 (-0,09) 5 750 128 (-30 888) 10,49 (-0,06) 2019-05-27
Lewicki Mariusz 2 218 888 (95 888) 6,75 (0,34) 5 781 016 (95 888) 10,55 (0,25) 2019-05-27
Apator SA 246 100 (3 800) 0,74 (0,01) 246 100 (3 800) 0,00 2019-04-18
Apator SA 242 300 (3 800) 0,73 (0,01) 242 300 (3 800) 0,00 2019-04-12
Apator SA 238 500 (5 700) 0,72 (0,02) 238 500 (5 700) 0,00 2019-03-27
Apator SA 232 800 (5 800) 0,70 (0,01) 232 800 (5 800) 0,00 2019-03-20
Apator SA 227 000 (5 100) 0,69 (0,02) 227 000 (5 100) 0,00 2019-03-11
Apator SA 221 900 (4 400) 0,67 (0,01) 221 900 (4 400) 0,00 2019-02-28
Apator SA 217 500 (5 800) 0,66 (0,02) 217 500 (5 800) 0,00 2019-02-19
Apator SA 211 700 (5 800) 0,64 (0,02) 211 700 (5 800) 0,00 2019-02-06
Apator SA 205 900 (7 500) 0,62 (0,02) 205 900 (7 500) 0,00 2019-01-25
Apator SA 198 400 (6 800) 0,60 (0,02) 198 400 (6 800) 0,00 2019-01-16
Apator SA 191 600 (5 900) 0,58 (0,02) 191 600 (5 900) 0,00 2019-01-07
Uniqa OFE portfel 1 671 002 (539 002) 5,04 (1,62) 1 671 002 (539 002) 3,01 (0,97) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 827 433 (387 433) 2,49 (1,16) 827 433 (387 433) 1,49 (0,70) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 467 875 (-4 125) 1,41 (-0,02) 467 875 (-4 125) 0,84 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 688 834 (-6 166) 2,08 (-0,02) 688 834 (-6 166) 1,24 (-0,01) 2018-12-31
Generali OFE portfel 981 712 (-9 288) 2,96 (-0,03) 981 712 (-9 288) 1,77 (-0,02) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 594 295 (-24 705) 7,83 (-0,08) 2 594 295 (-24 705) 4,68 (-0,05) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 200 885 (-11 115) 3,62 (-0,04) 1 200 885 (-11 115) 2,16 (-0,03) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 608 498 (-5 502) 1,84 (-0,02) 608 498 (-5 502) 1,10 (-0,01) 2018-12-31
Apator SA 185 700 (5 700) 0,56 (0,02) 185 700 (5 700) 0,00 2018-12-21
Apator SA 180 000 (10 400) 0,54 (0,03) 180 000 (10 400) 0,00 2018-12-11
Apator SA 169 600 (16 700) 0,51 (0,05) 169 600 (16 700) 0,00 2018-11-30
Apator SA 152 900 (14 200) 0,46 (0,04) 152 900 (14 200) 0,00 2018-11-21
Apator SA 138 700 (3 700) 0,42 (0,01) 138 700 (3 700) 0,00 2018-11-09
Apator SA 135 000 (5 500) 0,41 (0,02) 135 000 (5 500) 0,00 2018-10-30
Apator SA 129 500 (5 200) 0,39 (0,01) 129 500 (5 200) 0,00 2018-10-19
Apator SA 124 300 (4 700) 0,38 (0,02) 124 300 (4 700) 0,00 2018-10-10
Apator SA 119 600 (5 800) 0,36 (0,02) 119 600 (5 800) 0,00 2018-10-01
Apator SA 113 800 (4 241) 0,34 (0,01) 113 800 (4 241) 0,00 2018-09-20
Apator SA 109 559 (9 459) 0,33 (0,03) 109 559 (9 459) 0,00 2018-09-11
Apator SA 100 100 (14 700) 0,30 (0,04) 100 100 (14 700) 0,00 2018-08-29
Apator SA 85 400 (17 400) 0,26 (0,05) 85 400 (17 400) 0,00 2018-08-20
Apator SA 68 000 (25 000) 0,21 (0,08) 68 000 (25 000) 0,00 2018-08-07
Apator SA 43 000 (17 000) 0,13 (0,05) 43 000 (17 000) 0,00 2018-07-27
Apator SA 26 000 (10 887) 0,08 (0,03) 26 000 (10 887) 0,00 2018-07-18
Apator SA 15 113 (5 513) 0,05 (0,02) 15 113 (5 513) 0,00 2018-07-09
TFI PZU SA portfele 50 0,00 50 0,00 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 301 463 (-88 653) 0,91 (-0,27) 301 463 (-88 653) 0,54 (-0,16) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 15 295 (-97 505) 0,05 (-0,29) 15 295 (-97 505) 0,03 (-0,17) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 90 126 (-811 134) 0,27 (-2,45) 90 126 (-811 134) 0,16 (-1,47) 2018-06-30
Altus SA portfele 195 214 (19 437) 0,59 (0,06) 195 214 (19 437) 0,35 (0,03) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 33 0,00 33 0,00 2018-06-30
Apator SA 9 600 (4 967) 0,03 (0,02) 9 600 (4 967) 0,00 2018-06-25
Apator SA 4 633 (-1 995 367) 0,01 (-5,68) 4 633 (-1 995 367) 0,00 2018-06-14
Lewicki Mariusz ZWZ 2 123 000 6,41 5 685 128 10,30 2018-05-28
Lewicki Mariusz ZWZ 2 123 000 6,41 5 685 128 10,30 (0,04) 2018-05-28
Lewicki Mariusz ZWZ 2 123 000 6,41 5 685 128 10,26 (-0,02) 2018-05-28
Lewicki Mariusz ZWZ 2 123 000 6,41 5 685 128 10,28 (-0,01) 2018-05-28
Lewicki Mariusz ZWZ 2 123 000 (22 000) 6,41 (0,06) 5 685 128 (22 000) 10,29 (0,07) 2018-05-28
Jaworski Zbigniew ZWZ 1 371 000 4,14 (-0,03) 3 656 544 6,60 (-0,06) 2018-05-28
Jaworski Zbigniew ZWZ 1 371 000 4,17 3 656 544 6,66 (-0,01) 2018-05-28
Jaworski Zbigniew ZWZ 1 371 000 4,17 (0,03) 3 656 544 6,67 (0,07) 2018-05-28
Jaworski Zbigniew ZWZ 1 371 000 4,14 (-0,03) 3 656 544 6,60 (-0,07) 2018-05-28
Jaworski Zbigniew ZWZ 1 371 000 4,17 (0,03) 3 656 544 6,67 (0,06) 2018-05-28
Jaworski Zbigniew ZWZ 1 371 000 (-14 000) 4,14 (-0,07) 3 656 544 (-11 000) 6,61 (-0,08) 2018-05-28
Jaworski Zbigniew 1 385 000 (14 000) 4,21 (0,07) 3 667 544 (11 000) 6,69 (0,07) 2018-05-28
Jaworski Zbigniew ZWZ 1 371 000 4,14 3 656 544 6,62 2018-05-28
Jaworski Zbigniew ZWZ 1 371 000 4,14 3 656 544 6,62 (-0,01) 2018-05-28
Jaworski Zbigniew ZWZ 1 371 000 (4 105) 4,14 (0,01) 3 656 544 (7 105) 6,63 (0,08) 2018-05-28
Uniqa OFE portfel 1 132 000 3,42 1 132 000 2,04 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 390 116 1,18 390 116 0,70 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 112 800 0,34 112 800 0,20 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 440 000 1,33 440 000 0,79 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 901 260 2,72 901 260 1,63 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 79 000 0,24 79 000 0,14 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 472 000 1,43 472 000 0,85 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 2 550 0,01 2 550 0,01 2017-12-31
NN OFE portfel 695 000 2,10 695 000 1,25 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 516 163 1,49 516 163 0,89 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 371 0,00 371 0,00 2017-12-31
Generali OFE portfel 991 000 2,99 991 000 1,79 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 11 508 0,04 11 508 0,02 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 619 000 (-84 307) 7,91 (-0,25) 2 619 000 (-84 307) 4,73 (-0,06) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 31 479 0,10 31 479 0,06 2017-12-31
Altus SA portfele 175 777 0,53 175 777 0,32 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 212 000 3,66 1 212 000 2,19 2017-12-31
Aegon OFE portfel 614 000 1,86 614 000 1,11 2017-12-31
Piotrowski Kazimierz wraz ze Zdzisławą Piotrowską 833 955 2,52 2 858 277 5,18 (0,02) 2017-11-08
Piotrowski Kazimierz wraz ze Zdzisławą Piotrowską 833 955 2,52 (-0,02) 2 858 277 5,16 (-0,05) 2017-11-08
Piotrowski Kazimierz wraz ze Zdzisławą Piotrowską 833 955 2,54 (0,02) 2 858 277 5,21 (0,05) 2017-11-08
Piotrowski Kazimierz wraz ze Zdzisławą Piotrowską 833 955 2,52 (-0,02) 2 858 277 5,16 (-0,05) 2017-11-08
Piotrowski Kazimierz wraz ze Zdzisławą Piotrowską 833 955 2,54 (0,02) 2 858 277 5,21 (0,05) 2017-11-08
Piotrowski Kazimierz wraz ze Zdzisławą Piotrowską 833 955 2,52 (-0,02) 2 858 277 5,16 (-0,05) 2017-11-08
Piotrowski Kazimierz wraz ze Zdzisławą Piotrowską 833 955 2,54 (0,02) 2 858 277 5,21 (0,04) 2017-11-08
Piotrowski Kazimierz wraz ze Zdzisławą Piotrowską 833 955 2,52 (-0,02) 2 858 277 5,17 (-0,05) 2017-11-08
Piotrowski Kazimierz wraz ze Zdzisławą Piotrowską 833 955 2,54 (0,02) 2 858 277 5,22 (0,05) 2017-11-08
Piotrowski Kazimierz wraz ze Zdzisławą Piotrowską 833 955 2,52 2 858 277 5,17 (-0,01) 2017-11-08
Piotrowski Kazimierz wraz ze Zdzisławą Piotrowską 833 955 (787 873) 2,52 (1,09) 2 858 277 (2 673 949) 5,18 (1,77) 2017-11-08
Lewicki Mariusz ZWZ 2 101 000 6,35 5 663 128 10,22 2017-06-12
Lewicki Mariusz ZWZ 2 101 000 (23 800) 6,35 (0,08) 5 663 128 (23 800) 10,22 (0,10) 2017-06-12
Marzygliński Janusz 967 969 2,92 3 422 245 6,20 2017-05-15
Marzygliński Janusz 967 969 2,92 3 422 245 6,20 (0,02) 2017-05-15
Marzygliński Janusz 967 969 2,92 (-0,03) 3 422 245 6,18 (-0,06) 2017-05-15
Marzygliński Janusz 967 969 2,95 (0,03) 3 422 245 6,24 (0,07) 2017-05-15
Marzygliński Janusz 967 969 2,92 (-0,03) 3 422 245 6,17 (-0,07) 2017-05-15
Marzygliński Janusz 967 969 2,95 (0,03) 3 422 245 6,24 (0,06) 2017-05-15
Marzygliński Janusz 967 969 2,92 (-0,03) 3 422 245 6,18 (-0,06) 2017-05-15
Marzygliński Janusz 967 969 2,95 (0,03) 3 422 245 6,24 (0,05) 2017-05-15
Marzygliński Janusz 967 969 (168 009) 2,92 (0,49) 3 422 245 (474 009) 6,19 (0,81) 2017-05-15
Marzygliński Janusz 799 960 (-168 009) 2,43 (-0,49) 2 948 236 (-474 009) 5,38 (-0,81) 2017-05-15
Marzygliński Janusz 967 969 (-22 682) 2,92 (-0,07) 3 422 245 (-22 682) 6,19 (0,01) 2017-05-15
Marzygliński Janusz 990 651 2,99 3 444 927 6,18 (-0,04) 2016-11-10
Marzygliński Janusz 990 651 (-44 053) 2,99 (-0,14) 3 444 927 (-44 053) 6,22 (-0,04) 2016-11-10
Lewicki Mariusz 2 077 200 6,27 5 639 328 10,12 2016-11-10
Lewicki Mariusz 2 077 200 6,27 5 639 328 10,12 (-0,06) 2016-11-10
Lewicki Mariusz 2 077 200 6,27 5 639 328 10,18 (0,06) 2016-11-10
Lewicki Mariusz 2 077 200 (23 200) 6,27 (0,07) 5 639 328 (91 321) 10,12 (0,16) 2016-11-10
Jaworski Zbigniew 1 366 895 4,13 3 649 439 6,55 (-0,03) 2016-11-10
Jaworski Zbigniew 1 366 895 4,13 3 649 439 6,58 (-0,01) 2016-11-10
Jaworski Zbigniew 1 366 895 4,13 (0,04) 3 649 439 6,59 (0,06) 2016-11-10
Jaworski Zbigniew ZWZ 1 366 895 4,09 (0,09) 3 649 439 6,53 (0,53) 2016-11-10
Jaworski Zbigniew 1 366 895 (35 463) 4,00 (-0,02) 3 649 439 (35 463) 6,00 (-0,47) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,59 (-0,04) 4 382 921 7,87 (-0,12) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,63 (0,04) 4 382 921 7,99 (0,08) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,59 (-0,04) 4 382 921 7,91 (-0,08) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,63 (0,04) 4 382 921 7,99 (0,08) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,59 (-0,04) 4 382 921 7,91 (-0,08) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,63 (0,04) 4 382 921 7,99 (0,06) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,59 (-0,04) 4 382 921 7,93 (-0,07) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,63 (0,04) 4 382 921 8,00 (0,07) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,59 4 382 921 7,93 (-0,01) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,59 (0,03) 4 382 921 7,94 (0,10) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,56 (-0,03) 4 382 921 7,84 (-0,10) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 4,59 4 382 921 7,94 (0,03) 2016-11-10
Guzowska Danuta 1 520 279 (7 968) 4,59 (0,02) 4 382 921 (7 968) 7,91 (0,06) 2016-11-10
Marzygliński Janusz ZWZ 1 034 704 (-8 027) 3,13 (-0,02) 3 488 980 (-8 027) 6,26 (-0,02) 2016-06-13
Lewicki Mariusz ZWZ 2 054 000 (5 000) 6,20 (0,02) 5 548 007 (5 000) 9,96 (0,03) 2016-06-13
Lewicki Mariusz 2 049 000 6,18 (-0,01) 5 543 007 9,93 (-0,02) 2015-06-23
Lewicki Mariusz 2 049 000 (1 000) 6,19 (0,01) 5 543 007 (1 000) 9,95 (0,11) 2015-06-23
Jaworski Zbigniew 1 331 432 4,02 3 613 976 6,47 (-0,02) 2015-06-23
Jaworski Zbigniew 1 331 432 (8 386) 4,02 (0,03) 3 613 976 (8 386) 6,49 (0,09) 2015-06-23
Guzowska Danuta 1 512 311 (-7 968) 4,57 (0,24) 4 374 953 (-7 968) 7,85 (0,36) 2015-06-23
Marzygliński Janusz 1 042 731 3,15 (0,01) 3 497 007 6,28 (0,07) 2014-11-14
Marzygliński Janusz 1 042 731 3,14 3 497 007 6,21 (-0,05) 2014-11-14
Marzygliński Janusz 1 042 731 (-4 926) 3,14 (0,16) 3 497 007 (-4 926) 6,26 (0,06) 2014-11-14
Lewicki Mariusz 2 048 000 6,18 5 542 007 9,84 (-0,09) 2014-11-14
Lewicki Mariusz 2 048 000 (11 000) 6,18 (0,03) 5 542 007 (11 000) 9,93 (0,12) 2014-11-14
Jaworski Zbigniew 1 323 046 3,99 3 605 590 6,40 (-0,06) 2014-11-14
Jaworski Zbigniew 1 323 046 (-10 823) 3,99 (-0,03) 3 605 590 (-10 823) 6,46 (0,05) 2014-11-14
Aviva OFE Aviva Santander 2 703 307 (-202 321) 8,16 (-0,61) 2 703 307 (-202 321) 4,79 (-0,54) 2013-12-30
Lewicki Mariusz 2 037 000 6,15 5 531 007 9,81 (-0,01) 2013-02-21
Lewicki Mariusz 2 037 000 (2 000) 6,15 (0,01) 5 531 007 (4 000) 9,82 (0,03) 2013-02-21
Wojnowski Ryszard 889 334 2,68 (0,68) 889 334 1,58 (0,58) 2012-11-14
Wojnowski Ryszard 889 334 2,00 (-0,68) 889 334 1,00 (-0,57) 2012-11-14
Wojnowski Ryszard 889 334 (-6 000) 2,68 (0,13) 889 334 (-6 000) 1,57 (-0,01) 2012-11-14
Lewicki Mariusz 2 035 000 (2 000) 6,14 5 527 007 9,79 (-0,35) 2012-11-14
Lewicki Mariusz 2 033 000 6,14 5 527 007 10,14 (0,35) 2012-08-31
Lewicki Mariusz 2 033 000 6,14 5 527 007 9,79 2012-08-31
Lewicki Mariusz 2 033 000 (3 000) 6,14 (0,36) 5 527 007 (3 000) 9,79 (0,01) 2012-08-31
Aviva OFE Aviva Santander 2 905 628 8,77 2 905 628 5,33 (0,19) 2012-07-18
Aviva OFE Aviva Santander 2 905 628 8,77 2 905 628 5,14 2012-07-18
Wojnowski Ryszard 895 334 2,55 (-0,15) 895 334 1,58 (-0,06) 2012-05-15
Wojnowski Ryszard 895 334 2,70 895 334 1,64 (0,06) 2012-05-15
Wojnowski Ryszard 895 334 (-60 000) 2,70 (-0,02) 895 334 (-60 000) 1,58 (-0,05) 2012-05-15
Marzygliński Janusz 1 047 657 2,98 (-0,18) 3 501 933 6,20 (-0,22) 2012-05-15
Marzygliński Janusz 1 047 657 3,16 3 501 933 6,42 (0,22) 2012-05-15
Marzygliński Janusz 1 047 657 3,16 3 501 933 6,20 (-0,02) 2012-05-15
Marzygliński Janusz 1 047 657 (-3 411) 3,16 (0,17) 3 501 933 (-3 411) 6,22 (0,23) 2012-05-15
Lewicki Mariusz 2 030 000 5,78 (-0,35) 5 524 007 9,78 (-0,35) 2012-05-15
Lewicki Mariusz 2 030 000 (-500) 6,13 (0,35) 5 524 007 10,13 (0,68) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. zależna, wykonuje prawo głosu 3 600 000 10,25 (-0,62) 3 600 000 6,37 (-0,13) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,87 (-0,09) 3 600 000 6,50 (-0,07) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,96 (0,09) 3 600 000 6,57 (-0,03) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. zależna, wykonuje prawo głosu 3 600 000 10,87 3 600 000 6,60 (0,10) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,87 (-0,09) 3 600 000 6,50 (-0,07) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,96 (0,09) 3 600 000 6,57 (0,20) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. zależna, wykonuje prawo głosu 3 600 000 10,87 3 600 000 6,37 (-0,14) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,87 (-0,10) 3 600 000 6,51 (-0,06) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,97 (0,10) 3 600 000 6,57 (0,18) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. zależna, wykonuje prawo głosu 3 600 000 10,87 3 600 000 6,39 (-0,12) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,87 (-0,10) 3 600 000 6,51 (-0,06) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,97 (0,10) 3 600 000 6,57 (0,12) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. zależna, wykonuje prawo głosu 3 600 000 10,87 3 600 000 6,45 (-0,07) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,87 (-0,10) 3 600 000 6,52 (-0,05) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,97 (0,10) 3 600 000 6,57 (0,11) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,87 3 600 000 6,46 (-0,06) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,87 (-0,10) 3 600 000 6,52 (-0,05) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,97 (0,10) 3 600 000 6,57 (0,11) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,87 3 600 000 6,46 (-0,04) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,87 (-0,10) 3 600 000 6,50 (-0,07) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,97 (0,10) 3 600 000 6,57 (0,11) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 10,87 (-0,09) 3 600 000 6,46 (-0,10) 2012-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 (-2 000 000) 10,96 (-4,99) 3 600 000 (-2 000 000) 6,56 (-3,01) 2012-05-15
Apator SA 2 000 000 5,69 (-0,35) 2 000 000 0,00 2012-04-13
Apator SA 2 000 000 6,04 (6,04) 2 000 000 0,00 2012-04-13
Apator SA 0 0,00 0 0,00 2012-04-13
Wojnowski Ryszard 955 334 (-20 000) 2,72 (-0,05) 955 334 (-20 000) 1,63 (-0,03) 2011-11-14
Lewicki Mariusz 2 030 500 (5 000) 5,78 (0,02) 5 524 007 (4 500) 9,45 (0,01) 2011-11-14
Niedźwiecki Janusz 436 518 1,24 (-0,07) 1 734 639 2,96 (-0,22) 2011-09-05
Niedźwiecki Janusz 436 518 1,31 1 734 639 3,18 (0,11) 2011-09-05
Niedźwiecki Janusz 436 518 1,31 1 734 639 3,07 (-0,01) 2011-09-05
Niedźwiecki Janusz 436 518 1,31 (0,31) 1 734 639 3,08 (0,09) 2011-09-05
Niedźwiecki Janusz 436 518 (1 948) 1,00 (-0,23) 1 734 639 (1 948) 2,99 (0,04) 2011-09-05
Wojnowski Ryszard 975 334 (-30 000) 2,77 (-0,09) 975 334 (-30 000) 1,66 (-0,06) 2011-08-31
Lewicki Mariusz 2 025 500 (2 500) 5,76 5 519 507 (2 500) 9,44 2011-08-31
Lewicki Mariusz 2 023 000 (3 000) 5,76 (0,01) 5 517 007 (3 000) 9,44 (0,02) 2011-05-16
Wojnowski Ryszard 1 005 334 (-100 000) 2,86 (-0,28) 1 005 334 (-100 000) 1,72 (-0,17) 2011-02-24
Lewicki Mariusz 2 020 000 5,75 5 514 007 9,42 (-0,01) 2010-11-25
Lewicki Mariusz 2 020 000 (1 500) 5,75 (0,01) 5 514 007 (1 500) 9,43 (0,01) 2010-11-25
Lewicki Mariusz 2 018 500 (1 423) 5,74 5 512 507 (1 423) 9,42 2010-11-15
Lewicki Mariusz 2 017 077 (1 577) 5,74 5 511 084 (1 808) 9,42 (0,01) 2010-08-24
Apator-Mining sp. z o.o. zależna, wykonuje prawo głosu 5 600 000 15,95 5 600 000 9,57 (-0,01) 2010-06-25
Apator-Mining sp. z o.o. zależna, wykonuje prawo głosu 5 600 000 (-1 000 000) 15,95 (-2,75) 5 600 000 (-1 000 000) 9,58 (-1,66) 2010-06-25
Lewicki Mariusz 2 015 500 (1 500) 5,74 (0,01) 5 509 276 (1 500) 9,41 2010-05-23
Jaworski Zbigniew 1 333 869 4,02 3 616 413 6,41 (-0,01) 2010-05-17
Jaworski Zbigniew 1 333 869 (6 562) 4,02 (0,24) 3 616 413 (6 562) 6,42 (0,25) 2010-05-17
Jaworski Zbigniew 1 327 307 3,78 3 609 851 6,17 2010-05-17
Jaworski Zbigniew 1 327 307 3,78 (-0,22) 3 609 851 6,17 (-0,45) 2010-05-17
Jaworski Zbigniew 1 327 307 4,00 3 609 851 6,62 (0,23) 2010-05-17
Jaworski Zbigniew 1 327 307 (200) 4,00 (0,24) 3 609 851 (200) 6,39 (0,23) 2010-05-17
Wojnowski Ryszard 1 105 334 3,14 1 105 334 1,89 (0,01) 2010-02-25
Wojnowski Ryszard 1 105 334 (-40 000) 3,14 (-0,10) 1 105 334 (-40 000) 1,88 (-0,07) 2010-02-25
Marzygliński Janusz 1 051 068 2,99 3 505 344 5,99 2010-02-25
Marzygliński Janusz 1 051 068 (-9 500) 2,99 (-0,01) 3 505 344 (-9 500) 5,99 2010-02-25
Lewicki Mariusz 2 014 000 (2 900) 5,73 (0,01) 5 507 776 (2 900) 9,41 2010-02-25
Guzowska Danuta 1 520 279 4,33 4 382 921 7,49 (-0,01) 2010-02-25
Guzowska Danuta 1 520 279 4,33 (-0,26) 4 382 921 7,50 (-0,54) 2010-02-25
Guzowska Danuta 1 520 279 4,59 4 382 921 8,04 (0,28) 2010-02-25
Guzowska Danuta 1 520 279 4,59 4 382 921 7,76 (-0,02) 2010-02-25
Guzowska Danuta 1 520 279 4,59 4 382 921 7,78 (-0,07) 2010-02-25
Guzowska Danuta 1 520 279 (7 968) 4,59 (0,31) 4 382 921 (16 968) 7,85 (0,42) 2010-02-25
Pioneer Pekao IM SA 2 741 166 (-275 171) 7,80 (-0,74) 2 741 166 (-275 171) 4,68 (-0,46) 2009-12-16
Lewicki Mariusz 2 011 100 (2 900) 5,72 (0,03) 5 504 876 (2 900) 9,41 (0,03) 2009-11-16
Kuś Jerzy 200 0,00 200 0,00 2009-11-16
Kuś Jerzy 200 0,00 200 0,00 2009-11-16
Kuś Jerzy 200 0,00 200 0,00 2009-11-16
Kuś Jerzy 200 0,00 200 0,00 2009-11-16
Kuś Jerzy 200 0,00 200 0,00 2009-11-16
Kuś Jerzy 200 0,00 200 0,00 2009-11-16
Apator SA w celu umorzenia 0 (-186 472) 0,00 (-0,52) 0 (-186 472) 0,00 2009-06-08
Apator SA w celu umorzenia 186 472 (800) 0,52 186 472 (800) 0,00 2009-03-18
Apator SA w celu umorzenia 185 672 (1 200) 0,52 185 672 (1 200) 0,00 2009-03-17
Apator SA w celu umorzenia 184 472 (998) 0,52 (0,01) 184 472 (998) 0,00 2009-03-16
Apator SA w celu umorzenia 183 474 (1 200) 0,51 183 474 (1 200) 0,00 2009-03-13
Apator SA w celu umorzenia 182 274 (1 200) 0,51 182 274 (1 200) 0,00 2009-03-12
Apator SA w celu umorzenia 181 074 (1 200) 0,51 (0,01) 181 074 (1 200) 0,00 2009-03-11
Apator SA w celu umorzenia 179 874 (1 200) 0,50 179 874 (1 200) 0,00 2009-03-10
Apator SA w celu umorzenia 178 674 (1 200) 0,50 178 674 (1 200) 0,00 2009-03-09
Apator SA w celu umorzenia 177 474 (620) 0,50 177 474 (620) 0,00 2009-03-06
Apator SA w celu umorzenia 176 854 (1 050) 0,50 (0,01) 176 854 (1 050) 0,00 2009-03-05
Apator SA w celu umorzenia 175 804 (1 200) 0,49 175 804 (1 200) 0,00 2009-03-04
Apator SA w celu umorzenia 174 604 (1 200) 0,49 174 604 (1 200) 0,00 2009-03-03
Apator SA w celu umorzenia 173 404 (1 200) 0,49 (0,01) 173 404 (1 200) 0,00 2009-03-02
Jaworski Zbigniew 1 327 107 3,76 (-0,02) 3 609 651 6,16 (-0,01) 2009-02-27
Jaworski Zbigniew 1 327 107 (1 253) 3,78 (0,03) 3 609 651 (1 253) 6,17 (0,02) 2009-02-27
Apator SA w celu umorzenia 172 204 (1 200) 0,48 172 204 (1 200) 0,00 2009-02-27
Apator SA w celu umorzenia 171 004 (1 200) 0,48 171 004 (1 200) 0,00 2009-02-26
Apator SA w celu umorzenia 169 804 (1 200) 0,48 (0,01) 169 804 (1 200) 0,00 2009-02-25
Apator SA w celu umorzenia 168 604 (1 200) 0,47 168 604 (1 200) 0,00 2009-02-24
Apator SA w celu umorzenia 167 404 (1 200) 0,47 167 404 (1 200) 0,00 2009-02-23
Apator SA w celu umorzenia 166 204 (1 600) 0,47 (0,01) 166 204 (1 600) 0,00 2009-02-20
Apator SA w celu umorzenia 164 604 (1 200) 0,46 164 604 (1 200) 0,00 2009-02-19
Apator SA w celu umorzenia 163 404 (2 250) 0,46 (0,01) 163 404 (2 250) 0,00 2009-02-18
Apator SA w celu umorzenia 161 154 (1 200) 0,45 161 154 (1 200) 0,00 2009-02-17
Apator SA w celu umorzenia 159 954 (1 200) 0,45 (0,01) 159 954 (1 200) 0,00 2009-02-16
Apator SA w celu umorzenia 158 754 (551) 0,44 158 754 (551) 0,00 2009-02-13
Apator SA w celu umorzenia 158 203 (730) 0,44 158 203 (730) 0,00 2009-02-12
Apator SA w celu umorzenia 157 473 (1 200) 0,44 157 473 (1 200) 0,00 2009-02-11
Apator SA w celu umorzenia 156 273 (550) 0,44 156 273 (550) 0,00 2009-02-10
Apator SA w celu umorzenia 155 723 (1 050) 0,44 (0,01) 155 723 (1 050) 0,00 2009-02-06
Apator SA w celu umorzenia 154 673 (1 200) 0,43 154 673 (1 200) 0,00 2009-02-05
Apator SA w celu umorzenia 153 473 (1 200) 0,43 153 473 (1 200) 0,00 2009-02-04
Apator SA w celu umorzenia 152 273 (1 050) 0,43 (0,01) 152 273 (1 050) 0,00 2009-02-03
Apator SA w celu umorzenia 151 223 (1 183) 0,42 151 223 (1 183) 0,00 2009-02-02
Apator SA w celu umorzenia 150 040 (1 200) 0,42 150 040 (1 200) 0,00 2009-01-30
Apator SA w celu umorzenia 148 840 (1 200) 0,42 (0,01) 148 840 (1 200) 0,00 2009-01-29
Apator SA w celu umorzenia 147 640 (1 200) 0,41 147 640 (1 200) 0,00 2009-01-28
Apator SA w celu umorzenia 146 440 (877) 0,41 146 440 (877) 0,00 2009-01-27
Apator SA w celu umorzenia 145 563 (1 200) 0,41 (0,01) 145 563 (1 200) 0,00 2009-01-26
Apator SA w celu umorzenia 144 363 (1 000) 0,40 144 363 (1 000) 0,00 2009-01-23
Apator SA w celu umorzenia 143 363 (1 200) 0,40 143 363 (1 200) 0,00 2009-01-22
Apator SA w celu umorzenia 142 163 (980) 0,40 142 163 (980) 0,00 2009-01-21
Apator SA w celu umorzenia 141 183 (1 200) 0,40 (0,01) 141 183 (1 200) 0,00 2009-01-20
Apator SA w celu umorzenia 139 983 (850) 0,39 139 983 (850) 0,00 2009-01-19
Apator SA w celu umorzenia 139 133 (1 200) 0,39 139 133 (1 200) 0,00 2009-01-16
Apator SA w celu umorzenia 137 933 (1 200) 0,39 (0,01) 137 933 (1 200) 0,00 2009-01-15
Apator SA w celu umorzenia 136 733 (1 100) 0,38 136 733 (1 100) 0,00 2009-01-14
Apator SA w celu umorzenia 135 633 (1 200) 0,38 135 633 (1 200) 0,00 2009-01-13
Apator SA w celu umorzenia 134 433 (1 118) 0,38 (0,01) 134 433 (1 118) 0,00 2009-01-12
Apator SA w celu umorzenia 133 315 (1 200) 0,37 133 315 (1 200) 0,00 2009-01-09
Apator SA w celu umorzenia 132 115 (1 200) 0,37 132 115 (1 200) 0,00 2009-01-08
Apator SA w celu umorzenia 130 915 (1 186) 0,37 (0,01) 130 915 (1 186) 0,00 2009-01-07
Apator SA w celu umorzenia 129 729 (1 200) 0,36 129 729 (1 200) 0,00 2009-01-06
Apator SA w celu umorzenia 128 529 (14 259) 0,36 (0,04) 128 529 (14 259) 0,00 2009-01-05
Apator SA w celu umorzenia 114 270 (-9 788) 0,32 (-0,03) 114 270 (-9 788) 0,00 2008-12-30
Apator SA w celu umorzenia 124 058 (2 400) 0,35 (0,01) 124 058 (2 400) 0,00 2008-12-29
Apator SA w celu umorzenia 121 658 (2 400) 0,34 (0,01) 121 658 (2 400) 0,00 2008-12-23
Apator SA w celu umorzenia 119 258 (2 400) 0,33 119 258 (2 400) 0,00 2008-12-22
Apator SA w celu umorzenia 116 858 (2 400) 0,33 (0,01) 116 858 (2 400) 0,00 2008-12-19
Apator SA w celu umorzenia 114 458 (2 400) 0,32 (0,01) 114 458 (2 400) 0,00 2008-12-18
Apator SA w celu umorzenia 112 058 (2 400) 0,31 112 058 (2 400) 0,00 2008-12-17
Apator SA w celu umorzenia 109 658 (1 200) 0,31 (0,01) 109 658 (1 200) 0,00 2008-12-16
Apator SA w celu umorzenia 108 458 (1 200) 0,30 108 458 (1 200) 0,00 2008-12-15
Apator SA w celu umorzenia 107 258 (1 200) 0,30 107 258 (1 200) 0,00 2008-12-12
Apator SA w celu umorzenia 106 058 (1 200) 0,30 (0,01) 106 058 (1 200) 0,00 2008-12-11
Apator SA w celu umorzenia 104 858 (912) 0,29 104 858 (912) 0,00 2008-12-10
Apator SA w celu umorzenia 103 946 (1 200) 0,29 103 946 (1 200) 0,00 2008-12-09
Apator SA w celu umorzenia 102 746 (1 200) 0,29 (0,01) 102 746 (1 200) 0,00 2008-12-08
Apator SA w celu umorzenia 101 546 (1 200) 0,28 101 546 (1 200) 0,00 2008-12-05
Apator SA w celu umorzenia 100 346 (1 200) 0,28 100 346 (1 200) 0,00 2008-12-04
Apator SA w celu umorzenia 99 146 (1 125) 0,28 (0,01) 99 146 (1 125) 0,00 2008-12-03
Apator SA w celu umorzenia 98 021 (800) 0,27 98 021 (800) 0,00 2008-11-18
Apator SA w celu umorzenia 97 221 (1 100) 0,27 97 221 (1 100) 0,00 2008-11-17
Pioneer Pekao IM SA 3 016 337 8,54 (-0,05) 3 016 337 5,14 (-0,01) 2008-11-14
Pioneer Pekao IM SA 3 016 337 8,59 (0,05) 3 016 337 5,15 (-0,59) 2008-11-14
Apator SA w celu umorzenia 96 121 (1 200) 0,27 (0,01) 96 121 (1 200) 0,00 2008-11-14
Wojnowski Ryszard 1 145 334 3,24 (-0,02) 1 145 334 1,95 2008-11-13
Wojnowski Ryszard 1 145 334 3,26 (0,02) 1 145 334 1,95 (-0,24) 2008-11-13
Marzygliński Janusz 1 060 568 3,00 (-0,02) 3 514 844 5,99 (-0,01) 2008-11-13
Marzygliński Janusz 1 060 568 (2 500) 3,02 (0,03) 3 514 844 (2 500) 6,00 (-0,68) 2008-11-13
Lewicki Mariusz 2 008 200 5,69 (-0,03) 5 501 976 9,38 (-0,02) 2008-11-13
Lewicki Mariusz 2 008 200 (3 555) 5,72 (0,05) 5 501 976 (3 555) 9,40 (0,03) 2008-11-13
Jaworski Zbigniew 1 325 854 (12 254) 3,75 (0,03) 3 608 398 (12 254) 6,15 (0,02) 2008-11-13
Apator SA w celu umorzenia 94 921 (1 200) 0,26 94 921 (1 200) 0,00 2008-11-13
Apator SA w celu umorzenia 93 721 (1 200) 0,26 93 721 (1 200) 0,00 2008-11-12
Apator SA w celu umorzenia 92 521 (1 200) 0,26 (0,01) 92 521 (1 200) 0,00 2008-11-10
Apator SA w celu umorzenia 91 321 (400) 0,25 91 321 (400) 0,00 2008-11-07
Apator SA w celu umorzenia 90 921 (780) 0,25 90 921 (780) 0,00 2008-11-06
Apator SA w celu umorzenia 90 141 (1 200) 0,25 90 141 (1 200) 0,00 2008-11-05
Apator SA w celu umorzenia 88 941 (1 200) 0,25 (0,01) 88 941 (1 200) 0,00 2008-11-04
Apator SA w celu umorzenia 87 741 (1 200) 0,24 87 741 (1 200) 0,00 2008-11-03
Apator SA w celu umorzenia 86 541 (1 200) 0,24 86 541 (1 200) 0,00 2008-10-31
Apator SA w celu umorzenia 85 341 (1 200) 0,24 (0,01) 85 341 (1 200) 0,00 2008-10-30
Apator SA w celu umorzenia 84 141 (1 200) 0,23 84 141 (1 200) 0,00 2008-10-29
Apator SA w celu umorzenia 82 941 (1 200) 0,23 82 941 (1 200) 0,00 2008-10-28
Apator SA w celu umorzenia 81 741 (1 200) 0,23 (0,01) 81 741 (1 200) 0,00 2008-10-27
Apator SA w celu umorzenia 80 541 (1 200) 0,22 80 541 (1 200) 0,00 2008-10-24
Apator SA w celu umorzenia 79 341 (1 200) 0,22 79 341 (1 200) 0,00 2008-10-23
Apator SA w celu umorzenia 78 141 (1 200) 0,22 (0,01) 78 141 (1 200) 0,00 2008-10-22
Apator SA w celu umorzenia 76 941 (1 200) 0,21 76 941 (1 200) 0,00 2008-10-21
Apator SA w celu umorzenia 75 741 (1 200) 0,21 75 741 (1 200) 0,00 2008-10-20
Apator SA w celu umorzenia 74 541 (1 200) 0,21 (0,01) 74 541 (1 200) 0,00 2008-10-17
Apator SA w celu umorzenia 73 341 (792) 0,20 73 341 (792) 0,00 2008-10-16
Apator SA w celu umorzenia 72 549 (784) 0,20 72 549 (784) 0,00 2008-10-15
Apator SA w celu umorzenia 71 765 (14 332) 0,20 (0,04) 71 765 (14 332) 0,00 2008-10-14
Apator SA w celu umorzenia 57 433 (-12 188) 0,16 (-0,03) 57 433 (-12 188) 0,00 2008-10-13
Apator SA w celu umorzenia 69 621 (1 150) 0,19 69 621 (1 150) 0,00 2008-10-10
Apator SA w celu umorzenia 68 471 (440) 0,19 68 471 (440) 0,00 2008-10-09
Apator SA w celu umorzenia 68 031 (1 200) 0,19 (0,01) 68 031 (1 200) 0,00 2008-10-08
Apator SA w celu umorzenia 66 831 (860) 0,18 66 831 (860) 0,00 2008-10-07
Apator SA w celu umorzenia 65 971 (760) 0,18 65 971 (760) 0,00 2008-10-06
Apator SA w celu umorzenia 65 211 (500) 0,18 65 211 (500) 0,00 2008-10-03
Apator SA w celu umorzenia 64 711 (480) 0,18 64 711 (480) 0,00 2008-10-02
Apator SA w celu umorzenia 64 231 (530) 0,18 64 231 (530) 0,00 2008-10-01
Apator SA w celu umorzenia 63 701 (880) 0,18 (0,01) 63 701 (880) 0,00 2008-09-30
Apator SA w celu umorzenia 62 821 (300) 0,17 62 821 (300) 0,00 2008-09-29
Apator SA w celu umorzenia 62 521 (500) 0,17 62 521 (500) 0,00 2008-09-26
Apator SA w celu umorzenia 62 021 (360) 0,17 62 021 (360) 0,00 2008-09-25
Apator SA w celu umorzenia 61 661 (350) 0,17 61 661 (350) 0,00 2008-09-24
Apator SA w celu umorzenia 61 311 (340) 0,17 61 311 (340) 0,00 2008-09-23
Apator SA w celu umorzenia 60 971 (435) 0,17 60 971 (435) 0,00 2008-09-22
Apator SA w celu umorzenia 60 536 (689) 0,17 (0,01) 60 536 (689) 0,00 2008-09-19
Apator SA w celu umorzenia 59 847 (730) 0,16 59 847 (730) 0,00 2008-09-18
Apator SA w celu umorzenia 59 117 (520) 0,16 59 117 (520) 0,00 2008-09-17
Apator SA w celu umorzenia 58 597 (550) 0,16 58 597 (550) 0,00 2008-09-16
Apator SA w celu umorzenia 58 047 (350) 0,16 58 047 (350) 0,00 2008-09-15
Apator SA w celu umorzenia 57 697 (169) 0,16 57 697 (169) 0,00 2008-09-12
Apator SA w celu umorzenia 57 528 (1 200) 0,16 (0,01) 57 528 (1 200) 0,00 2008-09-11
Apator SA w celu umorzenia 56 328 (1 200) 0,15 56 328 (1 200) 0,00 2008-09-10
Apator SA w celu umorzenia 55 128 (1 000) 0,15 55 128 (1 000) 0,00 2008-09-09
Apator SA w celu umorzenia 54 128 (311) 0,15 54 128 (311) 0,00 2008-09-08
Apator SA w celu umorzenia 53 817 (964) 0,15 (0,01) 53 817 (964) 0,00 2008-09-05
Apator SA w celu umorzenia 52 853 (1 200) 0,14 52 853 (1 200) 0,00 2008-09-04
Apator SA w celu umorzenia 51 653 (1 200) 0,14 51 653 (1 200) 0,00 2008-09-03
Apator SA w celu umorzenia 50 453 (1 200) 0,14 (0,01) 50 453 (1 200) 0,00 2008-09-02
Apator SA w celu umorzenia 49 253 (700) 0,13 49 253 (700) 0,00 2008-09-01
Guzowska Danuta 1 512 311 4,28 (-0,02) 4 365 953 7,43 (-0,03) 2008-08-31
Guzowska Danuta 1 512 311 (3 000) 4,30 (0,03) 4 365 953 (3 000) 7,46 (0,03) 2008-08-31
Apator SA w celu umorzenia 48 553 (1 200) 0,13 48 553 (1 200) 0,00 2008-08-29
Apator SA w celu umorzenia 47 353 (520) 0,13 47 353 (520) 0,00 2008-08-28
Apator SA w celu umorzenia 46 833 (730) 0,13 46 833 (730) 0,00 2008-08-27
Apator SA w celu umorzenia 46 103 (1 100) 0,13 (0,01) 46 103 (1 100) 0,00 2008-08-26
Apator SA w celu umorzenia 45 003 (170) 0,12 45 003 (170) 0,00 2008-08-25
Apator SA w celu umorzenia 44 833 (700) 0,12 44 833 (700) 0,00 2008-08-22
Apator SA w celu umorzenia 44 133 (200) 0,12 44 133 (200) 0,00 2008-08-21
Apator SA w celu umorzenia 43 933 (300) 0,12 43 933 (300) 0,00 2008-08-20
Apator SA w celu umorzenia 43 633 (1 200) 0,12 43 633 (1 200) 0,00 2008-08-19
Apator SA w celu umorzenia 42 433 (450) 0,12 (0,01) 42 433 (450) 0,00 2008-08-18
Apator SA w celu umorzenia 41 983 (1 000) 0,11 41 983 (1 000) 0,00 2008-08-14
Niedźwiecki Janusz 434 570 1,23 1 732 691 2,95 (-0,01) 2008-08-13
Niedźwiecki Janusz 434 570 1,23 1 732 691 2,96 2008-08-13
Niedźwiecki Janusz 434 570 (1 863) 1,23 (0,01) 1 732 691 (1 863) 2,96 (-0,33) 2008-08-13
Lewicki Mariusz 2 004 645 (13 635) 5,67 (0,03) 5 498 421 (13 635) 9,37 (-1,14) 2008-08-13
Guzowska Danuta 1 509 311 (1 373 010) 4,27 (0,03) 4 362 953 (3 967 230) 7,43 (0,07) 2008-08-13
Apator SA w celu umorzenia 40 983 (1 116) 0,11 40 983 (1 116) 0,00 2008-08-13
Apator SA w celu umorzenia 39 867 (1 200) 0,11 (0,01) 39 867 (1 200) 0,00 2008-08-12
Apator SA w celu umorzenia 38 667 (841) 0,10 38 667 (841) 0,00 2008-08-11
Apator SA w celu umorzenia 37 826 (1 200) 0,10 37 826 (1 200) 0,00 2008-08-08
Apator SA w celu umorzenia 36 626 (1 200) 0,10 36 626 (1 200) 0,00 2008-08-07
Apator SA w celu umorzenia 35 426 (1 200) 0,10 (0,01) 35 426 (1 200) 0,00 2008-08-06
Apator SA w celu umorzenia 34 226 (1 200) 0,09 34 226 (1 200) 0,00 2008-08-05
Apator SA w celu umorzenia 33 026 (735) 0,09 33 026 (735) 0,00 2008-08-04
Apator SA w celu umorzenia 32 291 (1 200) 0,09 (0,01) 32 291 (1 200) 0,00 2008-08-01
Apator SA w celu umorzenia 31 091 (1 200) 0,08 31 091 (1 200) 0,00 2008-07-31
Apator SA w celu umorzenia 29 891 (1 200) 0,08 29 891 (1 200) 0,00 2008-07-30
Apator SA w celu umorzenia 28 691 (952) 0,08 (0,01) 28 691 (952) 0,00 2008-07-29
Apator SA w celu umorzenia 27 739 (1 200) 0,07 27 739 (1 200) 0,00 2008-07-28
Apator SA w celu umorzenia 26 539 (1 200) 0,07 26 539 (1 200) 0,00 2008-07-25
Apator SA w celu umorzenia 25 339 (814) 0,07 (0,01) 25 339 (814) 0,00 2008-07-24
Apator SA w celu umorzenia 24 525 (1 200) 0,06 24 525 (1 200) 0,00 2008-07-23
Apator SA w celu umorzenia 23 325 (1 200) 0,06 23 325 (1 200) 0,00 2008-07-22
Apator SA w celu umorzenia 22 125 (1 200) 0,06 (0,01) 22 125 (1 200) 0,00 2008-07-21
Apator SA w celu umorzenia 20 925 (1 200) 0,05 20 925 (1 200) 0,00 2008-07-18
Apator SA w celu umorzenia 19 725 (860) 0,05 19 725 (860) 0,00 2008-07-17
Apator SA w celu umorzenia 18 865 (987) 0,05 18 865 (987) 0,00 2008-07-16
Apator SA w celu umorzenia 17 878 (1 175) 0,05 (0,01) 17 878 (1 175) 0,00 2008-07-15
Apator SA w celu umorzenia 16 703 (1 200) 0,04 16 703 (1 200) 0,00 2008-07-14
Apator SA w celu umorzenia 15 503 (1 200) 0,04 15 503 (1 200) 0,00 2008-07-11
Apator SA w celu umorzenia 14 303 (585) 0,04 (0,01) 14 303 (585) 0,00 2008-07-10
Apator SA w celu umorzenia 13 718 (330) 0,03 13 718 (330) 0,00 2008-07-09
Apator SA w celu umorzenia 13 388 (2 987) 0,03 (0,01) 13 388 (2 987) 0,00 2008-05-30
Apator SA w celu umorzenia 10 401 (300) 0,02 10 401 (300) 0,00 2008-05-28
Apator SA w celu umorzenia 10 101 (2 435) 0,02 10 101 (2 435) 0,00 2008-05-27
Apator SA w celu umorzenia 7 666 (555) 0,02 7 666 (555) 0,00 2008-05-26
Apator SA w celu umorzenia 7 111 (1 000) 0,02 (0,01) 7 111 (1 000) 0,00 2008-05-21
Apator SA w celu umorzenia 6 111 (1 400) 0,01 6 111 (1 400) 0,00 2008-05-20
Apator SA w celu umorzenia 4 711 (183) 0,01 4 711 (183) 0,00 2008-05-16
Apator SA w celu umorzenia 4 528 (4 000) 0,01 (0,01) 4 528 (4 000) 0,00 2008-05-15
Apator-Mining sp. z o.o. zależna, wykonuje prawo głosu 6 600 000 18,70 (-0,09) 6 600 000 11,24 (-0,04) 2008-04-23
Apator-Mining sp. z o.o. zależna, wykonuje prawo głosu 6 600 000 18,79 6 600 000 11,28 2008-04-23
Apator SA w celu umorzenia 528 0,00 528 0,00 2008-04-23
Lewicki Mariusz 1 991 010 5,64 5 484 786 10,51 (1,17) 2007-11-13
Lewicki Mariusz 1 991 010 (1 877) 5,64 (0,01) 5 484 786 (5 747) 9,34 (-1,15) 2007-11-13
Wojnowski Ryszard 1 145 334 3,24 1 145 334 2,19 2007-08-10
Wojnowski Ryszard 1 145 334 (-300 000) 3,24 (-0,85) 1 145 334 (-300 000) 2,19 (-0,25) 2007-08-10
Lewicki Mariusz 1 989 133 (179) 5,63 5 479 039 (716) 10,49 2007-08-10
Lewicki Mariusz 1 988 954 (5 754) 5,63 (0,02) 5 478 323 (17 616) 10,49 (0,03) 2007-07-19
Pioneer Pekao IM SA 3 016 337 8,54 3 016 337 5,74 (-0,02) 2007-07-05
Pioneer Pekao IM SA 3 016 337 8,54 3 016 337 5,76 (-0,02) 2007-07-05
Pioneer Pekao IM SA 3 016 337 8,54 3 016 337 5,78 2007-07-05
Pioneer Pekao IM SA 3 016 337 (-23 970) 8,54 (-0,07) 3 016 337 (-23 970) 5,78 (0,64) 2007-07-05
Jaworski Zbigniew 1 313 600 3,72 3 596 144 6,13 (-0,71) 2007-05-15
Jaworski Zbigniew 1 313 600 3,72 3 596 144 6,84 (-0,03) 2007-05-15
Jaworski Zbigniew 1 313 600 3,72 3 596 144 6,87 (-0,02) 2007-05-15
Jaworski Zbigniew 1 313 600 (1 581) 3,72 (0,01) 3 596 144 (1 581) 6,89 (0,05) 2007-05-15
Niedźwiecki Janusz 432 707 1,22 1 730 828 3,29 (-0,01) 2007-02-26
Niedźwiecki Janusz 432 707 1,22 1 730 828 3,30 (-0,01) 2007-02-26
Niedźwiecki Janusz 432 707 1,22 1 730 828 3,31 (-0,01) 2007-02-26
Niedźwiecki Janusz 432 707 (-20 812) 1,22 (-0,06) 1 730 828 (-20 812) 3,32 (0,36) 2007-02-26
Marzygliński Janusz 1 058 068 2,99 3 512 344 6,68 (-0,03) 2007-02-26
Marzygliński Janusz 1 058 068 2,99 3 512 344 6,71 (-0,02) 2007-02-26
Marzygliński Janusz 1 058 068 2,99 3 512 344 6,73 (0,75) 2007-02-26
Marzygliński Janusz 1 058 068 (961 942) 2,99 3 512 344 (3 193 102) 5,98 (0,05) 2007-02-26
Lewicki Mariusz 1 983 200 5,61 5 460 707 10,46 (0,07) 2007-02-26
Lewicki Mariusz 1 983 200 5,61 5 460 707 10,39 (-0,05) 2007-02-26
Lewicki Mariusz 1 983 200 (2 200) 5,61 5 460 707 (2 200) 10,44 (1,21) 2007-02-26
Jaworski Zbigniew 1 312 019 3,71 3 594 563 (1 019) 6,84 (0,77) 2007-02-26
Pioneer Pekao IM SA 3 040 307 8,61 3 040 307 5,14 2007-01-16
Jaworski Zbigniew 1 312 019 (1 019) 3,71 3 593 544 6,07 (-0,01) 2006-11-30
Wojnowski Ryszard 1 445 334 4,09 1 445 334 2,44 (-0,32) 2006-11-14
Wojnowski Ryszard 1 445 334 4,09 1 445 334 2,76 2006-11-14
Wojnowski Ryszard 1 445 334 4,09 1 445 334 2,76 2006-11-14
Niedźwiecki Janusz 453 519 (412 290) 1,28 (1,17) 1 751 640 (1 592 400) 2,96 (2,70) 2006-11-14
Jaworski Zbigniew 1 311 000 (1 191 923) 3,71 3 593 544 (3 266 963) 6,08 (0,01) 2006-10-31
Skrzyński Piotr 0 0,00 0 0,00 2006-08-11
Niedźwiecki Janusz 41 229 (1 892) 0,11 (-1,11) 159 240 (1 892) 0,26 (-2,65) 2006-08-11
Lewicki Mariusz 1 981 000 (1 801 000) 5,61 5 458 507 (4 962 394) 9,23 2006-08-11
Jaworski Zbigniew 119 077 (-1 190 770) 3,71 326 581 (-3 265 810) 6,07 2006-05-18
Jaworski Zbigniew 1 309 847 (1 193 376) 3,71 (0,08) 3 592 391 (3 268 416) 6,07 (0,05) 2006-05-18
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,38 (-0,36) 4 879 809 8,25 (-0,42) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,74 4 879 809 8,67 (-0,17) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,74 (0,36) 4 879 809 8,84 (-0,49) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,38 (-0,36) 4 879 809 9,33 (0,59) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,74 4 879 809 8,74 (-0,07) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,74 (0,36) 4 879 809 8,81 (-0,54) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,38 (-0,36) 4 879 809 9,35 (0,59) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,74 (-0,04) 4 879 809 8,76 (-0,13) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,78 (0,40) 4 879 809 8,89 (0,58) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,38 (-0,36) 4 879 809 8,31 (-0,49) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,74 (-0,04) 4 879 809 8,80 (-0,10) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,78 (0,37) 4 879 809 8,90 (0,56) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,41 (-0,33) 4 879 809 8,34 (-0,47) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,74 (-0,04) 4 879 809 8,81 (-0,09) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,78 (0,37) 4 879 809 8,90 (0,55) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,41 (-0,33) 4 879 809 8,35 (-0,48) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 (-92 000) 5,74 (-0,32) 4 879 809 (-368 000) 8,83 (-0,74) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 992 503 (92 000) 6,06 (0,32) 5 247 809 (368 000) 9,57 (0,62) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,74 4 879 809 8,95 (0,12) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 (1 727 730) 5,74 (0,36) 4 879 809 (4 436 190) 8,83 (0,58) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 172 773 (-1 727 730) 5,38 (-0,36) 443 619 (-4 436 190) 8,25 (-0,39) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 5,74 4 879 809 8,64 (-0,20) 2006-01-31
Sosgórnik Tadeusz 1 900 503 (1 727 860) 5,74 (0,62) 4 879 809 (4 436 190) 8,84 (0,91) 2006-01-31
Marzygliński Janusz 96 126 (-961 260) 2,99 319 242 (-3 192 420) 5,93 2006-01-31
Marzygliński Janusz 1 057 386 (954 807) 2,99 (-0,05) 3 511 662 (3 185 967) 5,93 (0,11) 2006-01-31
Lewicki Mariusz 180 000 (-1 800 000) 5,61 496 113 (-4 961 130) 9,23 2006-01-31
Lewicki Mariusz 1 980 000 (1 802 360) 5,61 (0,08) 5 457 243 (4 963 490) 9,23 (0,13) 2006-01-31
Jaworski Zbigniew 116 471 (2 471) 3,63 (0,08) 323 975 (2 471) 6,02 (0,10) 2006-01-31
Guzowska Danuta 136 301 (-1 363 010) 4,24 395 723 (-3 957 230) 7,36 2006-01-31
Guzowska Danuta 1 499 311 4,24 4 352 953 7,36 (-0,96) 2006-01-31
Guzowska Danuta 1 499 311 4,24 4 352 953 8,32 (-0,02) 2006-01-31
Guzowska Danuta 1 499 311 4,24 4 352 953 8,34 (0,93) 2006-01-31
Guzowska Danuta 1 499 311 (1 365 494) 4,24 (0,27) 4 352 953 (3 959 714) 7,41 (0,44) 2006-01-31
Karaszewska-Zandrowicz Janina 39 500 1,23 39 500 2,41 2004-12-30
Piotrowski Kazimierz 46 082 1,43 184 328 3,41 2004-12-20
Niedźwiecki Janusz 39 337 1,22 157 348 2,91 2004-12-20
Baranowski Zbigniew 34 143 1,06 136 572 2,52 2004-12-20
Lewicki Mariusz 177 640 (640) 5,53 (0,28) 493 753 (640) 9,10 (0,28) 2004-11-10
Jaworski Zbigniew 114 000 (443) 3,55 (0,18) 321 504 (443) 5,92 (0,18) 2004-11-10
Apator SA 0 (-600 000) 0,00 (-18,70) 0 (-600 000) 0,00 2004-09-07
Apator SA przez Apator-Mining sp. z o.o. 600 000 18,70 600 000 0,00 2004-09-07
Apator SA przez Apator-Mining sp. z o.o. 600 000 (-6 000 000) 18,70 600 000 (-6 000 000) 0,00 2004-09-07
Apator SA przez Apator-Mining sp. z o.o. 6 600 000 18,70 6 600 000 0,00 2004-09-07
Apator SA przez Apator-Mining sp. z o.o. 6 600 000 18,70 6 600 000 0,00 2004-09-07
Apator SA przez Apator-Mining sp. z o.o. 6 600 000 18,70 6 600 000 0,00 2004-09-07
Apator SA przez Apator-Mining sp. z o.o. 6 600 000 (6 000 000) 18,70 (0,90) 6 600 000 (6 000 000) 0,00 2004-09-07
Sosgórnik Tadeusz 172 643 5,12 (-0,26) 443 619 7,93 (-0,24) 2004-08-13
Sosgórnik Tadeusz 172 643 (12 096) 5,38 (0,62) 443 619 (48 904) 8,17 (1,18) 2004-08-13
Marzygliński Janusz 102 579 3,04 (-0,15) 325 695 5,82 (-0,18) 2004-08-13
Marzygliński Janusz 102 579 (-10 000) 3,19 (-0,15) 325 695 (-10 000) 6,00 (0,05) 2004-08-13
Lewicki Mariusz 177 000 (3 500) 5,25 (0,11) 493 113 (5 060) 8,82 (0,09) 2004-08-13
Jaworski Zbigniew 113 557 (8 925) 3,37 (0,27) 321 061 (8 925) 5,74 (0,21) 2004-08-13
Apator SA przez Apator-Service sp. z o.o. i w celu umorzenia 600 000 (-161 050) 17,80 (-4,78) 600 000 (-161 050) 0,00 2004-05-15
Apator SA przez Apator-Service sp. z o.o. i w celu umorzenia 761 050 22,58 (-7,86) 761 050 0,00 2004-05-15
Sosgórnik Tadeusz 160 547 4,76 394 715 6,99 (-0,07) 2003-10-09
Sosgórnik Tadeusz 160 547 (52 131) 4,76 (1,55) 394 715 (52 131) 7,06 (0,99) 2003-10-09
Marzygliński Janusz 112 579 3,34 335 695 5,95 (-0,05) 2003-10-09
Marzygliński Janusz 112 579 (38 207) 3,34 (0,68) 335 695 (38 207) 6,00 (0,57) 2003-10-09
Lewicki Mariusz 173 500 5,14 488 053 8,73 (0,08) 2003-10-09
Lewicki Mariusz 173 500 (57 994) 5,14 (1,72) 488 053 (57 994) 8,65 (1,03) 2003-10-09
Jaworski Zbigniew 104 632 3,10 312 136 5,53 (-0,05) 2003-10-09
Jaworski Zbigniew 104 632 (34 894) 3,10 (1,04) 312 136 (34 894) 5,58 (0,67) 2003-10-09
Guzowska Danuta 133 817 3,97 393 239 6,97 (-0,06) 2003-10-09
Guzowska Danuta 133 817 3,97 (-0,20) 393 239 7,03 (-0,21) 2003-10-09
Guzowska Danuta 133 817 (47 343) 4,17 (1,61) 393 239 (47 343) 7,24 (1,11) 2003-10-09
Sosgórnik Tadeusz 108 416 3,21 342 584 6,07 2003-06-30
Sosgórnik Tadeusz 108 416 (6 146) 3,21 (-0,88) 342 584 (34 349) 6,07 (-0,29) 2003-06-30
Lewicki Mariusz 115 506 (655) 3,42 (-1,17) 430 059 (655) 7,62 (-1,17) 2003-06-30
Jaworski Zbigniew 69 738 2,06 277 242 4,91 2003-06-30
Jaworski Zbigniew 69 738 (170) 2,06 (-0,72) 277 242 (170) 4,91 (-0,81) 2003-06-30
Guzowska Danuta 86 474 (101) 2,56 (-0,89) 345 896 (404) 6,13 (-0,64) 2003-06-30
Apator SA przez Apator-Service Sp. z o.o. 761 050 30,44 761 050 0,00 2003-04-16
Apator SA przez Apator-Service Sp. z o.o. 761 050 30,44 761 050 0,00 2003-04-16
Apator SA przez Apator-Service Sp. z o.o. 761 050 30,44 (7,86) 761 050 0,00 2003-04-16
Apator SA przez Apator-Service sp. z o.o. oraz w celu umorzenia 761 050 (81) 22,58 (-7,85) 761 050 (81) 0,00 2003-04-16
Apator SA przez Apator-Service Sp. z o.o. 760 969 (275) 30,43 (0,01) 760 969 (275) 0,00 2003-01-10
Apator SA przez Apator-Service Sp. z o.o. 760 694 (846) 30,42 (0,03) 760 694 (846) 0,00 2003-01-09
Apator SA przez Apator-Service Sp. z o.o. 759 848 (3 344) 30,39 (0,14) 759 848 (3 344) 0,00 2003-01-06
Apator SA przez Apator-Service Sp. z o.o. 756 504 (1 525) 30,25 (0,06) 756 504 (1 525) 0,00 2003-01-03
Sosgórnik Tadeusz 102 270 4,09 308 235 6,36 (0,05) 2002-12-31
Sosgórnik Tadeusz 102 270 (7 017) 4,09 (0,69) 308 235 (23 058) 6,31 (1,03) 2002-12-31
Lewicki Mariusz 114 851 4,59 429 404 8,79 (-0,08) 2002-12-31
Lewicki Mariusz 114 851 (5 620) 4,59 (0,23) 429 404 (16 120) 8,87 (0,77) 2002-12-31
Apator SA przez Apator-Service Sp. z o.o. 754 979 (-300 000) 30,19 (-7,48) 754 979 (-300 000) 0,00 2002-12-20
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 054 979 (3 323) 37,67 (0,12) 1 054 979 (3 323) 0,00 2002-11-29
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 051 656 37,55 1 051 656 0,00 2002-11-25
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 051 656 37,55 1 051 656 0,00 2002-11-25
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 051 656 (1 932) 37,55 (0,07) 1 051 656 (1 932) 0,00 2002-11-25
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 049 724 (-1 465) 37,48 (-0,06) 1 049 724 (-1 465) 0,00 2002-11-23
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 051 189 (635) 37,54 (0,03) 1 051 189 (635) 0,00 2002-11-22
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 050 554 (11 438) 37,51 (0,40) 1 050 554 (11 438) 0,00 2002-11-21
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 039 116 (980) 37,11 (0,04) 1 039 116 (980) 0,00 2002-11-19
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 038 136 (-116) 37,07 1 038 136 (-116) 0,00 2002-11-15
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 038 252 (548) 37,07 (0,01) 1 038 252 (548) 0,00 2002-11-15
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 037 704 (7 111) 37,06 (0,26) 1 037 704 (7 111) 0,00 2002-11-12
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 030 593 (552) 36,80 (0,02) 1 030 593 (552) 0,00 2002-11-08
Jaworski Zbigniew 69 568 2,78 (0,30) 277 072 5,72 (0,44) 2002-10-31
Jaworski Zbigniew 69 568 2,48 (-0,30) 277 072 5,28 (-0,15) 2002-10-31
Jaworski Zbigniew 69 568 2,78 277 072 5,43 2002-10-31
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 030 041 (230) 36,78 (0,01) 1 030 041 (430) 0,00 2002-10-30
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 029 811 (200) 36,77 1 029 611 0,00 2002-10-29
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 029 611 (440) 36,77 (0,02) 1 029 611 (440) 0,00 2002-10-16
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 029 171 (3 421) 36,75 (0,12) 1 029 171 (3 421) 0,00 2002-10-15
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 025 750 (211) 36,63 (0,01) 1 025 750 (211) 0,00 2002-10-11
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 025 539 (2 844) 36,62 (0,10) 1 025 539 (2 844) 0,00 2002-10-01
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 022 695 (260) 36,52 (0,01) 1 022 695 (260) 0,00 2002-09-23
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 022 435 (-110) 36,51 1 022 435 (-110) 0,00 2002-09-18
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 022 545 (1 250) 36,51 (0,04) 1 022 545 (1 250) 0,00 2002-09-18
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 021 295 (-400) 36,47 (-0,01) 1 021 295 (-400) 0,00 2002-09-17
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 021 695 (860) 36,48 (0,03) 1 021 695 (860) 0,00 2002-09-17
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 020 835 36,45 1 020 835 0,00 2002-09-13
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 020 835 (300) 36,45 (0,01) 1 020 835 (300) 0,00 2002-09-13
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 020 535 (310) 36,44 (0,01) 1 020 535 (310) 0,00 2002-09-12
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 020 225 (145) 36,43 1 020 225 (145) 0,00 2002-09-10
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 020 080 (5) 36,43 1 020 080 (5) 0,00 2002-09-09
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 020 075 (150) 36,43 (0,01) 1 020 075 (150) 0,00 2002-09-05
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 019 925 (1 338) 36,42 (0,05) 1 019 925 0,00 2002-09-04
Apator SA w tym poprzez Apator-Service sp. z o.o. 1 018 587 (900) 36,37 (0,03) 0 0,00 2002-08-30
Apator SA w tym poprzez Apator-Service sp. z o.o. 1 017 687 (189) 36,34 (0,01) 0 0,00 2002-08-29
Apator SA w tym poprzez Apator-Service sp. z o.o. 1 017 498 (1 000) 36,33 (0,03) 0 0,00 2002-08-21
Apator SA w tym poprzez Apator-Service sp. z o.o. 1 016 498 (105) 36,30 (0,01) 0 (-1 016 393) 0,00 2002-08-19
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 016 393 (100) 36,29 1 016 393 (100) 0,00 2002-08-06
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 016 293 (280) 36,29 (0,01) 1 016 293 (280) 0,00 2002-08-02
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 016 013 (1 389) 36,28 (0,05) 1 016 013 (1 389) 0,00 2002-07-26
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 014 624 (14 624) 36,23 (0,52) 1 014 624 (14 624) 0,00 2002-06-22
Sosgórnik Tadeusz 95 253 3,40 285 177 5,28 (-0,16) 2002-04-16
Sosgórnik Tadeusz 95 253 3,40 (-0,41) 285 177 5,44 (-0,15) 2002-04-16
Sosgórnik Tadeusz 95 253 3,81 285 177 5,59 2002-04-16
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 1 000 000 (4 327) 35,71 (0,15) 1 000 000 (4 327) 0,00 2002-04-15
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 995 673 (1 078) 35,56 (0,04) 995 673 (1 078) 0,00 2002-04-15
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 994 595 (2 216) 35,52 (0,08) 994 595 (2 216) 0,00 2002-04-05
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 992 379 (9 979) 35,44 (0,35) 992 379 (9 979) 0,00 2002-03-21
Lewicki Mariusz 109 231 4,36 (0,46) 413 284 8,10 (0,56) 2002-03-06
Lewicki Mariusz 109 231 (2 060) 3,90 (0,07) 413 284 (2 060) 7,54 (0,03) 2002-03-06
Apator SA w celu umorzenia, przez Apator-Service Sp. z o.o. 982 400 (700 000) 35,09 (25,00) 982 400 (700 000) 0,00 2002-02-11
Apator SA w celu umorzenia 282 400 (104 142) 10,09 (3,72) 282 400 (104 142) 0,00 2002-02-11
Apator SA w celu umorzenia 178 258 (695) 6,37 (0,03) 178 258 (695) 0,00 2002-02-08
Apator SA w celu umorzenia 177 563 (5 800) 6,34 (0,21) 177 563 (5 800) 0,00 2002-02-07
Apator SA w celu umorzenia 171 763 (2 845) 6,13 (0,10) 171 763 (2 845) 0,00 2002-02-06
Apator SA w celu umorzenia 168 918 (5 134) 6,03 (0,18) 168 918 (5 134) 0,00 2002-02-05
Apator SA w celu umorzenia 163 784 (2 145) 5,85 (0,08) 163 784 (2 145) 0,00 2002-02-04
Apator SA w celu umorzenia 161 639 (1 351) 5,77 (0,05) 161 639 (1 351) 0,00 2002-02-01
Apator SA w celu umorzenia 160 288 (908) 5,72 (0,03) 160 288 (908) 0,00 2002-01-31
Apator SA w celu umorzenia 159 380 (11 239) 5,69 (0,40) 159 380 (11 239) 0,00 2002-01-30
Apator SA w celu umorzenia 148 141 (1 034) 5,29 (0,04) 148 141 (1 034) 0,00 2002-01-09
Apator SA w celu umorzenia 147 107 (95) 5,25 147 107 (95) 0,00 2002-01-07
Apator SA w celu umorzenia 147 012 (317) 5,25 (0,01) 147 012 (317) 0,00 2002-01-04
Apator SA w celu umorzenia 146 695 (500) 5,24 (0,02) 146 695 (500) 0,00 2002-01-03
Apator SA w celu umorzenia 146 195 (9 654) 5,22 (0,34) 146 195 (9 654) 0,00 2002-01-02
Lewicki Mariusz 107 171 (1 970) 3,83 (0,07) 411 224 (3 830) 7,51 (0,22) 2001-12-31
Apator SA w celu umorzenia 136 541 (423) 4,88 (0,02) 136 541 (423) 0,00 2001-12-20
Apator SA w celu umorzenia 136 118 (14 488) 4,86 (0,52) 136 118 (14 488) 0,00 2001-12-18
Apator SA w celu umorzenia 121 630 (3 198) 4,34 (0,11) 121 630 (3 198) 0,00 2001-12-17
Apator SA w celu umorzenia 118 432 (2 500) 4,23 (0,09) 118 432 (2 500) 0,00 2001-12-14
Apator SA w celu umorzenia 115 932 (1 940) 4,14 (0,07) 115 932 (1 940) 0,00 2001-12-10
Apator SA w celu umorzenia 113 992 (4 386) 4,07 (0,16) 113 992 (4 386) 0,00 2001-12-06
Apator SA w celu umorzenia 109 606 (9 070) 3,91 (0,32) 109 606 (9 070) 0,00 2001-11-19
Apator SA w celu umorzenia 100 536 (7 256) 3,59 (0,26) 100 536 (7 256) 0,00 2001-11-16
Apator SA w celu umorzenia 93 280 (516) 3,33 (0,02) 93 280 (516) 0,00 2001-10-30
Apator SA w celu umorzenia 92 764 (2 503) 3,31 (0,09) 92 764 (2 503) 0,00 2001-10-19
Apator SA w celu umorzenia 90 261 (6 725) 3,22 (0,24) 90 261 (6 725) 0,00 2001-10-15
Apator SA w celu umorzenia 83 536 (410) 2,98 (0,01) 83 536 (410) 0,00 2001-10-08
Apator SA w celu umorzenia 83 126 (15) 2,97 83 126 (15) 0,00 2001-10-03
Apator SA w celu umorzenia 83 111 (1 473) 2,97 (0,05) 83 111 (1 473) 0,00 2001-10-02
Apator SA w celu umorzenia 81 638 (692) 2,92 (0,03) 81 638 (692) 0,00 2001-10-01
Bednarz Waldemar 0 (-284 395) 0,00 (-10,16) 0 (-284 395) 0,00 (-5,02) 2001-09-30
Apator SA w celu umorzenia 80 946 2,89 80 946 0,00 2001-09-26
Apator SA w celu umorzenia 80 946 (500) 2,89 (0,02) 80 946 (500) 0,00 2001-09-26
Apator SA w celu umorzenia 80 446 (2 314) 2,87 (0,08) 80 446 (2 314) 0,00 2001-09-25
Apator SA w celu umorzenia 78 132 (2 082) 2,79 (0,07) 78 132 (2 082) 0,00 2001-09-24
Apator SA w celu umorzenia 76 050 (2 796) 2,72 (0,10) 76 050 (2 796) 0,00 2001-09-21
Apator SA w celu umorzenia 73 254 (1 200) 2,62 (0,05) 73 254 (1 200) 0,00 2001-09-19
Apator SA w celu umorzenia 72 054 (1 397) 2,57 (0,05) 72 054 (1 397) 0,00 2001-09-14
Apator SA w celu umorzenia 70 657 (600) 2,52 (0,02) 70 657 (600) 0,00 2001-09-13
Apator SA w celu umorzenia 70 057 (490) 2,50 (0,02) 70 057 (490) 0,00 2001-09-07
Apator SA w celu umorzenia 69 567 (323) 2,48 (0,01) 69 567 (323) 0,00 2001-09-06
Apator SA w celu umorzenia 69 244 (200) 2,47 69 244 (200) 0,00 2001-09-05
Apator SA w celu umorzenia 69 044 (1 000) 2,47 (0,04) 69 044 (1 000) 0,00 2001-09-03
Apator SA w celu umorzenia 68 044 (1 335) 2,43 (0,05) 68 044 (1 335) 0,00 2001-08-31
Apator SA w celu umorzenia 66 709 (853) 2,38 (0,03) 66 709 (853) 0,00 2001-08-30
Apator SA w celu umorzenia 65 856 (928) 2,35 (0,03) 65 856 (928) 0,00 2001-08-29
Apator SA w celu umorzenia 64 928 (2 926) 2,32 (0,11) 64 928 (2 926) 0,00 2001-08-28
Apator SA w celu umorzenia 62 002 (450) 2,21 (0,01) 62 002 (450) 0,00 2001-08-20
Apator SA w celu umorzenia 61 552 (1 500) 2,20 (0,06) 61 552 (1 500) 0,00 2001-08-17
Apator SA w celu umorzenia 60 052 (3 050) 2,14 (0,10) 60 052 (3 050) 0,00 2001-08-16
Apator SA w celu umorzenia 57 002 (5 077) 2,04 (0,19) 57 002 (5 077) 0,00 2001-08-14
Apator SA w celu umorzenia 51 925 (1 516) 1,85 (0,05) 51 925 (1 516) 0,00 2001-08-10
Apator SA w celu umorzenia 50 409 (2 095) 1,80 (0,07) 50 409 (2 095) 0,00 2001-08-09
Apator SA w celu umorzenia 48 314 (1 208) 1,73 (0,05) 48 314 (1 208) 0,00 2001-08-08
Apator SA w celu umorzenia 47 106 (5 092) 1,68 (0,18) 47 106 (5 092) 0,00 2001-08-07
Apator SA w celu umorzenia 42 014 (1 500) 1,50 (0,05) 42 014 (1 500) 0,00 2001-08-02
Apator SA w celu umorzenia 40 514 (4 050) 1,45 (0,15) 40 514 (4 050) 0,00 2001-07-31
Apator SA w celu umorzenia 36 464 (2 457) 1,30 (0,09) 36 464 (2 457) 0,00 2001-07-27
Apator SA w celu umorzenia 34 007 (2 514) 1,21 (0,09) 34 007 (2 514) 0,00 2001-07-26
Apator SA w celu umorzenia 31 493 (2 250) 1,12 (0,08) 31 493 (2 250) 0,00 2001-07-25
Apator SA w celu umorzenia 29 243 (2 100) 1,04 (0,07) 29 243 (2 100) 0,00 2001-07-24
Apator SA w celu umorzenia 27 143 (2 649) 0,97 (0,10) 27 143 (2 649) 0,00 2001-07-23
Apator SA w celu umorzenia 24 494 (4 500) 0,87 (0,16) 24 494 (4 500) 0,00 2001-07-20
Apator SA w celu umorzenia 19 994 (3 566) 0,71 (0,12) 19 994 (3 566) 0,00 2001-07-18
Apator SA w celu umorzenia 16 428 (-2 000) 0,59 (-0,07) 16 428 (-2 000) 0,00 2001-07-17
Apator SA w celu umorzenia 18 428 (4 000) 0,66 (0,14) 18 428 (4 000) 0,00 2001-07-17
Apator SA w celu umorzenia 14 428 (1 900) 0,52 (0,07) 14 428 (1 900) 0,00 2001-07-13
Apator SA w celu umorzenia 12 528 (1 700) 0,45 (0,06) 12 528 (1 700) 0,00 2001-07-12
Apator SA w celu umorzenia 10 828 (725) 0,39 (0,03) 10 828 (725) 0,00 2001-07-11
Apator SA w celu umorzenia 10 103 (1 000) 0,36 (0,03) 10 103 (1 000) 0,00 2001-07-10
Apator SA w celu umorzenia 9 103 (1 000) 0,33 (0,04) 9 103 (1 000) 0,00 2001-07-06
Apator SA w celu umorzenia 8 103 (1 993) 0,29 (0,07) 8 103 (1 993) 0,00 2001-07-05
Apator SA w celu umorzenia 6 110 (3 190) 0,22 (0,12) 6 110 (3 190) 0,00 2001-07-04
Apator SA w celu umorzenia 2 920 0,10 (0,10) 2 920 0,00 2001-07-02
Marzygliński Janusz 74 372 2,66 297 488 5,43 (0,09) 2001-06-25
Marzygliński Janusz 74 372 2,66 297 488 5,34 (0,02) 2001-06-25
Marzygliński Janusz 74 372 2,66 (-0,31) 297 488 5,32 (-0,51) 2001-06-25
Marzygliński Janusz 74 372 2,97 297 488 5,83 (-0,31) 2001-06-25
Marzygliński Janusz 74 372 (1 350) 2,97 (0,36) 297 488 (5 400) 6,14 (0,99) 2001-06-25
Guzowska Danuta 86 373 3,45 345 492 6,77 (-0,36) 2001-03-31
Guzowska Danuta 86 373 3,45 (0,37) 345 492 7,13 (0,82) 2001-03-31
Guzowska Danuta 86 373 3,08 345 492 6,31 (0,11) 2001-03-31
Guzowska Danuta 86 373 3,08 345 492 6,20 (0,11) 2001-03-31
Guzowska Danuta 86 373 (4 500) 3,08 (0,16) 345 492 (18 000) 6,09 (0,31) 2001-03-31
Marzygliński Janusz 73 022 (60 700) 2,61 (2,17) 292 088 (242 800) 5,15 (4,28) 2001-03-30
Lewicki Mariusz 105 201 3,76 407 394 7,29 (0,11) 2001-03-30
Lewicki Mariusz 105 201 3,76 407 394 7,18 (-0,26) 2001-03-30
Lewicki Mariusz 105 201 3,76 407 394 7,44 (0,13) 2001-03-30
Lewicki Mariusz 105 201 (66 800) 3,76 (2,39) 407 394 (267 200) 7,31 (4,84) 2001-03-30
Guzowska Danuta 81 873 (-4 500) 2,92 (-0,16) 327 492 (-18 000) 5,78 (-0,31) 2001-03-30
Marzygliński Janusz 12 322 (-60 700) 0,44 (-2,17) 49 288 (-242 800) 0,87 (-4,28) 2001-03-29
Guzowska Danuta 86 373 (-74 200) 3,08 (-2,65) 345 492 (-296 800) 6,09 (-5,24) 2001-03-29
Lewicki Mariusz 38 401 (-57 380) 1,37 (-2,05) 140 194 (-242 930) 2,47 (-4,18) 2001-03-28
Guzowska Danuta 160 573 (74 461) 5,73 (2,65) 642 292 (297 844) 11,33 (5,26) 2001-03-28
Apator SA 0 (-805 652) 0,00 (-28,77) 0 (-805 652) 0,00 2000-12-31
Apator SA przez Apator-Serwis sp. z o.o. oraz w celu umorzenia 805 652 (2 010) 28,77 (0,07) 805 652 (2 010) 0,00 2000-12-29
Apator SA przez Apator-Serwis sp. z o.o. 803 642 28,70 803 642 0,00 2000-12-29
Apator SA przez Apator-Serwis sp. z o.o. 803 642 28,70 803 642 0,00 2000-12-29
Apator SA przez Apator-Serwis Sp. z o.o. 803 642 (203 642) 28,70 (7,27) 803 642 (203 642) 0,00 2000-12-29
Fundusz Górnośląski SA 0 (-258 803) 0,00 (-9,24) 0 (-258 803) 0,00 (-4,39) 2000-08-31
Apator SA przez Apator-Serwis Sp. z o.o. 600 000 (320 000) 21,43 (11,43) 600 000 (320 000) 0,00 2000-07-04
Guzowska Danuta 86 112 3,08 344 448 6,07 (0,09) 2000-06-30
Guzowska Danuta 86 112 3,08 344 448 5,98 2000-06-30
Guzowska Danuta 86 112 (315) 3,08 (0,02) 344 448 (1 260) 5,98 (0,15) 2000-06-30
Marzygliński Janusz 73 022 2,61 292 088 5,15 (0,08) 2000-04-14
Marzygliński Janusz 73 022 2,61 292 088 5,07 (0,11) 2000-04-14
Marzygliński Janusz 73 022 (1 666) 2,61 (0,06) 292 088 (6 664) 4,96 (0,34) 2000-04-14
Guzowska Danuta 85 797 (300) 3,06 (0,01) 343 188 (1 200) 5,83 (0,29) 2000-04-14
Fundusz Górnośląski SA 258 803 (-64 460) 9,24 (-2,30) 258 803 (-64 460) 4,39 (-0,85) 2000-04-04
Fundusz Górnośląski SA 323 263 (-215 540) 11,54 (-7,70) 323 263 (-215 540) 5,24 (-3,49) 2000-04-02
Fundusz Górnośląski SA 538 803 19,24 538 803 8,73 2000-03-31
Apator SA przez Apator-Serwis Sp. z o.o. 280 000 10,00 280 000 0,00 2000-03-31
Marzygliński Janusz 71 356 (3 586) 2,55 (0,13) 285 424 (14 344) 4,62 (0,48) 2000-01-14
Lewicki Mariusz 95 781 3,42 383 124 6,65 (-0,11) 2000-01-14
Lewicki Mariusz 95 781 3,42 383 124 6,76 (0,55) 2000-01-14
Lewicki Mariusz 95 781 (4 529) 3,42 (0,16) 383 124 (18 116) 6,21 (0,30) 2000-01-14
Bednarz Waldemar 284 395 10,16 284 395 5,02 (0,41) 2000-01-14
Bednarz Waldemar 284 395 10,16 284 395 4,61 (-0,58) 2000-01-14
Bednarz Waldemar 284 395 10,16 284 395 5,19 (0,09) 2000-01-14
Bednarz Waldemar 284 395 10,16 284 395 5,10 2000-01-14
Marzygliński Janusz 67 770 2,42 271 080 4,14 1999-06-21
Macha Krzysztof 53 346 1,91 213 385 3,26 1999-06-21
Lewicki Mariusz 91 252 3,26 365 008 5,91 (0,34) 1999-06-21
Lewicki Mariusz 91 252 (-6 829) 3,26 (-0,24) 365 008 (-4 816) 5,57 (-0,08) 1999-06-21
Guzowska Danuta 85 497 3,05 341 988 5,54 (0,32) 1999-06-21
Guzowska Danuta 85 497 (-1) 3,05 341 988 (-4) 5,22 (0,08) 1999-06-21
Lewicki Mariusz 98 081 (2 258) 3,50 (0,08) 369 824 (9 032) 5,65 (0,22) 1999-05-15
Lewicki Mariusz 95 823 (3 783) 3,42 (0,13) 360 792 (15 132) 5,43 (0,43) 1999-05-05
Guzowska Danuta 85 498 (6 393) 3,05 (0,22) 341 992 (30 252) 5,14 (0,69) 1999-04-21
Lewicki Mariusz 92 040 3,29 345 660 5,00 1999-03-01
Guzowska Danuta 79 105 2,83 311 740 4,45 1996-12-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2021-08-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2020-12-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2020-12-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2020-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2020-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2019-12-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2019-12-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2019-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2019-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2018-12-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2018-12-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2018-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2018-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2017-12-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-12-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2017-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-12-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-11-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2016-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2015-12-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2015-12-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-12-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2014-12-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2014-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2014-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2013-12-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2013-12-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2013-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2012-12-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-12-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2012-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2011-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2011-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2010-12-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2010-12-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2010-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2009-12-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2009-12-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2008-12-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2008-12-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2008-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2008-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2007-12-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-12-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2007-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2006-12-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2006-12-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2006-08-18 Split 1:11
2006-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,70 zł
2006-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,70 zł
2005-12-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2005-12-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2005-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2005-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2004-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2004-12-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2004-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2004-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2004-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,40 zł
2003-10-23 Asymilacja po konwersji
2003-10-13 Asymilacja akcji seria C
2003-07-23 Asymilacja po konwersji
2003-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2003-04-25 Asymilacja po konwersji
2003-02-18 Asymilacja po konwersji
2002-10-23 Asymilacja po konwersji
2002-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2002-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2002-07-31 Asymilacja po konwersji
2002-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2002-04-30 Asymilacja po konwersji
2002-01-30 Asymilacja po konwersji
2001-10-29 Asymilacja po konwersji
2001-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2001-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2001-07-25 Asymilacja po konwersji
2001-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2001-04-30 Asymilacja po konwersji
2001-01-30 Asymilacja po konwersji
2000-10-30 Asymilacja po konwersji
2000-07-27 Asymilacja po konwersji
2000-04-28 Asymilacja po konwersji
2000-01-25 Asymilacja po konwersji
1999-10-25 Asymilacja po konwersji
1999-09-24 Asymilacja po konwersji
1999-08-25 Asymilacja po konwersji
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
1999-07-26 Asymilacja po konwersji
1999-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
1999-06-29 Asymilacja po konwersji
1999-05-25 Asymilacja po konwersji
1999-04-23 Asymilacja po konwersji
1999-03-26 Asymilacja po konwersji
1999-02-22 Asymilacja po konwersji
1998-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1998-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1998-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1997-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1997-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1997-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.