34,7000 zł
-1,70% -0,6000 zł
OT Logistics S.A. (OTS)

Komunikaty spółki - OTLOG

Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za 2023 rok
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024
Wyniki finansowe
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta, OT Port Świnoujście S.A., umowy na realizację rozbudowy terminala AGRO
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 31.10.2023 r.
Decyzja Zarządu OT Logistics o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r. oraz Zgoda Rady Nadzorczej Spółki
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.10.2023 r.
Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Asymilacja akcji serii E z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E - ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii E po asymilacji
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.10.2023 r. wraz z projektami uchwał.
Decyzja Zarządu OT Logistics o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku o opinię Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. odnoszącą się do wyrażonych przez audytora wniosków z zastrzeżeniem
Zawarcie przyrzeczonej umowy dzierżawy pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a spółką zależną Emitenta - OT Port Świnoujście S.A
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.