42,0000 zł
-3,45% -1,5000 zł
OT Logistics S.A. (OTS)

Komunikaty spółki - OTLOG

Wyniki finansowe
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta, OT Port Świnoujście S.A., umowy na realizację rozbudowy terminala AGRO
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 31.10.2023 r.
Decyzja Zarządu OT Logistics o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r. oraz Zgoda Rady Nadzorczej Spółki
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.10.2023 r.
Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Asymilacja akcji serii E z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E - ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii E po asymilacji
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.10.2023 r. wraz z projektami uchwał.
Decyzja Zarządu OT Logistics o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku o opinię Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. odnoszącą się do wyrażonych przez audytora wniosków z zastrzeżeniem
Zawarcie przyrzeczonej umowy dzierżawy pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a spółką zależną Emitenta - OT Port Świnoujście S.A
Wyniki finansowe
Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
OTLOG -3,45% 42,00
2023-11-29 17:02:35

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 2,86 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 2,86 zł na akcję.

  • Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 2,86 zł na akcję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.