WIBOR

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2014-07-23
WIBOR ON 2,61% (-0,0200) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBOR TN 2,61% (-0,0200) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBOR SW 2,60% (0,0000) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBOR 1M 2,60% (0,0000)
WIBOR 3M 2,67% (-0,0100)
WIBOR 6M 2,69% (0,0000)
WIBOR 9M 2,71% (0,0000)
WIBOR 1R 2,73% (0,0000)
Źródło: Reuters

WIBOR - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 2,6233 2,6283 2,6000 2,6000 2,6783 2,6900 2,7100 2,7300
za 1 miesiąc 2,6545 2,6532 2,6005 2,6064 2,6795 2,6914 2,7159 2,7350
za 2 miesiące 2,6305 2,6293 2,5986 2,6083 2,6893 2,7050 2,7307 2,7524
za 3 miesiące 2,6117 2,6192 2,5991 2,6123 2,6998 2,7180 2,7430 2,7673
za 6 miesięcy 2,5983 2,6028 2,5963 2,6115 2,7051 2,7269 2,7486 2,7730
za 1 rok 2,5738 2,5871 2,5879 2,6093 2,6933 2,7192 2,7406 2,7624