WIBOR

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2015-03-02
WIBOR ON 2,01% (-0,1000) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBOR TN 2,03% (-0,0600) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBOR SW 1,96% (-0,0300) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBOR 1M 1,87% (-0,0200)
WIBOR 3M 1,81% (0,0000)
WIBOR 6M 1,80% (0,0000)
WIBOR 9M 1,79% (-0,0100)
WIBOR 1R 1,79% (0,0000)
Źródło: Reuters

WIBOR - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 2,0850 2,0800 1,9950 1,8917 1,8233 1,8100 1,8050 1,8017
za 1 miesiąc 2,0495 2,0600 2,0114 1,9618 1,9159 1,9032 1,8950 1,8905
za 2 miesiące 2,0188 2,0433 2,0286 2,0048 1,9721 1,9607 1,9531 1,9486
za 3 miesiące 2,0311 2,0567 2,0436 2,0282 1,9995 1,9885 1,9802 1,9766
za 6 miesięcy 2,1722 2,1887 2,1624 2,1386 2,0971 2,0862 2,0782 2,0738
za 1 rok 2,3869 2,3980 2,3787 2,3723 2,3932 2,3977 2,4049 2,4141