WIBOR

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2014-08-20
WIBOR ON 2,62% (0,0000) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBOR TN 2,63% (0,0000) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBOR SW 2,60% (0,0000) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBOR 1M 2,60% (0,0000)
WIBOR 3M 2,65% (0,0000)
WIBOR 6M 2,66% (-0,0100)
WIBOR 9M 2,68% (-0,0100)
WIBOR 1R 2,70% (0,0000)
Źródło: Reuters

WIBOR - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 2,6240 2,6300 2,6000 2,6000 2,6580 2,6740 2,6940 2,7080
za 1 miesiąc 2,6043 2,6138 2,6000 2,6000 2,6681 2,6862 2,7062 2,7214
za 2 miesiące 2,6302 2,6341 2,6002 2,6034 2,6739 2,6890 2,7115 2,7285
za 3 miesiące 2,6206 2,6230 2,5990 2,6065 2,6843 2,7011 2,7254 2,7454
za 6 miesięcy 2,5945 2,6058 2,5980 2,6105 2,6994 2,7209 2,7434 2,7670
za 1 rok 2,5858 2,5931 2,5880 2,6073 2,6909 2,7174 2,7391 2,7612