WIBOR

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2014-10-31
WIBOR ON 2,08% (0,0000) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBOR TN 2,08% (-0,0100) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBOR SW 2,03% (-0,0100) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBOR 1M 2,00% (-0,0100)
WIBOR 3M 1,96% (-0,0100)
WIBOR 6M 1,95% (-0,0100)
WIBOR 9M 1,94% (-0,0100)
WIBOR 1R 1,94% (-0,0100)
Źródło: Reuters

WIBOR - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 2,0100 2,0617 2,0550 2,0167 1,9750 1,9633 1,9567 1,9550
za 1 miesiąc 2,2183 2,2317 2,1942 2,1496 2,0812 2,0638 2,0558 2,0533
za 2 miesiące 2,3964 2,4082 2,3669 2,3238 2,2562 2,2449 2,2378 2,2340
za 3 miesiące 2,4669 2,4751 2,4383 2,4083 2,3771 2,3742 2,3754 2,3762
za 6 miesięcy 2,5392 2,5446 2,5168 2,5070 2,5324 2,5397 2,5526 2,5644
za 1 rok 2,5577 2,5650 2,5506 2,5560 2,6109 2,6291 2,6454 2,6630