WIBOR

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2015-01-23
WIBOR ON 2,02% (0,0400) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBOR TN 2,02% (-0,0100) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBOR SW 2,04% (0,0000) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBOR 1M 2,03% (-0,0100)
WIBOR 3M 2,02% (0,0000)
WIBOR 6M 2,00% (-0,0100)
WIBOR 9M 2,00% (0,0000)
WIBOR 1R 2,00% (0,0000)
Źródło: Reuters

WIBOR - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 1,9467 1,9917 2,0333 2,0400 2,0217 2,0100 2,0050 2,0000
za 1 miesiąc 1,9889 2,0479 2,0574 2,0632 2,0442 2,0342 2,0263 2,0226
za 2 miesiące 2,0440 2,0730 2,0687 2,0720 2,0525 2,0425 2,0335 2,0297
za 3 miesiące 2,0511 2,0749 2,0639 2,0600 2,0374 2,0272 2,0185 2,0141
za 6 miesięcy 2,2898 2,3049 2,2820 2,2666 2,2444 2,2393 2,2369 2,2360
za 1 rok 2,4449 2,4547 2,4398 2,4398 2,4757 2,4841 2,4939 2,5057