EURIBOR

(Euro Interbank Offer Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku europejskim (średnia z ofert 57 banków), która jest ustalana o godzinie 11:00 w Brukseli.
Data 2015-03-03
EURIBOR 1M 0,0060% (0,0010)
EURIBOR 2M 0,0180% (-0,0010)
EURIBOR 3M 0,0380% (-0,0010)
EURIBOR 6M 0,1090% (-0,0010)
EURIBOR 9M 0,1590% (-0,0020)
EURIBOR 1R 0,2280% (-0,0020)
Źródło: European Banking Federation

EURIBOR - wartości średnie

1M 2M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 0,0037 0,0183 0,0403 0,1133 0,1650 0,2358
za 1 miesiąc 0,0018 0,0209 0,0473 0,1244 0,1830 0,2527
za 2 miesiące 0,0040 0,0263 0,0548 0,1380 0,2030 0,2749
za 3 miesiące 0,0102 0,0330 0,0634 0,1506 0,2193 0,2925
za 6 miesięcy 0,0110 0,0411 0,0752 0,1696 0,2410 0,3189
za 1 rok 0,0941 0,1315 0,1696 0,2656 0,3447 0,4285