EURIBOR

(Euro Interbank Offer Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku europejskim (średnia z ofert 57 banków), która jest ustalana o godzinie 11:00 w Brukseli.
Data 2014-10-21
EURIBOR 1M 0,0080% (0,0020)
EURIBOR 2M 0,0460% (0,0010)
EURIBOR 3M 0,0820% (0,0010)
EURIBOR 6M 0,1860% (0,0020)
EURIBOR 9M 0,2580% (0,0020)
EURIBOR 1R 0,3390% (0,0020)
Źródło: European Banking Federation

EURIBOR - wartości średnie

1M 2M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 0,0067 0,0448 0,0813 0,1833 0,2555 0,3388
za 1 miesiąc 0,0064 0,0431 0,0812 0,1822 0,2534 0,3379
za 2 miesiące 0,0214 0,0623 0,1020 0,2037 0,2787 0,3650
za 3 miesiące 0,0468 0,0940 0,1374 0,2382 0,3188 0,4063
za 6 miesięcy 0,1155 0,1605 0,2029 0,3007 0,3845 0,4739
za 1 rok 0,1577 0,1984 0,2386 0,3385 0,4255 0,5115