EURIBOR

(Euro Interbank Offer Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku europejskim (średnia z ofert 57 banków), która jest ustalana o godzinie 11:00 w Brukseli.
Data 2014-12-17
EURIBOR 1M 0,0260% (0,0010)
EURIBOR 2M 0,0480% (-0,0010)
EURIBOR 3M 0,0810% (-0,0010)
EURIBOR 6M 0,1780% (-0,0010)
EURIBOR 9M 0,2560% (0,0010)
EURIBOR 1R 0,3300% (0,0010)
Źródło: European Banking Federation

EURIBOR - wartości średnie

1M 2M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 0,0237 0,0478 0,0820 0,1785 0,2542 0,3288
za 1 miesiąc 0,0180 0,0451 0,0816 0,1794 0,2553 0,3308
za 2 miesiące 0,0137 0,0459 0,0822 0,1821 0,2570 0,3344
za 3 miesiące 0,0112 0,0450 0,0819 0,1823 0,2560 0,3361
za 6 miesięcy 0,0465 0,0907 0,1332 0,2331 0,3137 0,3991
za 1 rok 0,1357 0,1751 0,2142 0,3132 0,3964 0,4814