Windykacja - Wiadomości

NIK: Ponad 55 mld zaległych składek ZUS NIK: Ponad 55 mld zaległych składek ZUS

55,4 mld zł – tyle na koniec sierpnia 2013 roku wynosiły nieściągnięte należności wobec ZUS. W 2012 roku ZUS potrafił wyegzekwować tylko 6,2 proc. z tej kwoty. Takie przerażające wyniki pokazuje najnowszy raport NIK. Czytaj dalej

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Jestem rencistą o najniższej rencie i otrzymuję też dodatek pielęgnacyjny 153 zł z opieki społecznej. Ostatnio zostałem zatrudniony na umowę o pracę w ochronie obiektu. Mam komornika, który ... Czytaj dalej

Zagraniczny mandat - płacić czy nie? Zagraniczny mandat - płacić czy nie?

Bez decyzji polskiego sądu zagraniczna policja nie może wyegzekwować od nas należności z mandatu otrzymanego poza granicami Polski - twierdzą prawnicy i przekonują by zwracać uwagę na daty wystawienia... Czytaj dalej

MF chce utworzyć rejestr dłużników państwa MF chce utworzyć rejestr dłużników państwa

Utworzenie elektronicznego rejestru dłużników, którzy zalegają z zapłatą należności publicznoprawnych na kwotę co najmniej 500 zł przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt założeń nowelizacji ustawy o postępowaniu... Czytaj dalej

Zaległe długi częściej odsprzedawane Zaległe długi częściej odsprzedawane

Rosnąca liczba kredytów gospodarczych dla małych i średnich przedsiębiorstw i wciąż niegasnący problem zatorów płatniczych prowadzą do wzrostu wartości wierzytelności. Banki coraz częściej decydują się... Czytaj dalej

Faktoring: 3 najpopularniejsze mity Faktoring: 3 najpopularniejsze mity

Najczęściej faktoring jest porównywany do kredytu, części przedsiębiorców niesłusznie kojarzy się z windykacją, a inni mylą go z programem wspierającym księgowanie faktur.  Czytaj dalej

Samodzielna windykacja Samodzielna windykacja

Samodzielna windykacja jest jak najbardziej możliwa, pod warunkiem, że będziemy twardzi w negocjacjach i skorzystamy z dedykowanych narzędzi ... Czytaj dalej

Szykują się gruntowne zmiany w KRS Szykują się gruntowne zmiany w KRS

Oczyszczenie rejestru z tzw. podmiotów martwych, utworzenie platformy internetowej zawierającej wszystkie orzeczenia sądów rejestrowych i modyfikację zasady wynagradzania kuratorów przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Krajowym... Czytaj dalej

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.