Windykacja - Wiadomości

Egzekucja komornicza z emerytury Egzekucja komornicza z emerytury

Mąż pozostawał w s.c. z dwoma wspólnikami.Firma zbankrutowała, pozostał dług za jakieś materiały w kwocie 100 tys. Komornik już 4. rok zabiera mu 500 zł z emerytury ... Czytaj dalej

Będą porządki w KRS Będą porządki w KRS

Nowe uprawnienia sądu do aktualizacji z urzędu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz urzędowe wykreślenie z rejestru tzw. „martwych podmiotów” przewiduje projekt nowelizacji ustawy o KRS. Czytaj dalej

Zaległe długi częściej odsprzedawane Zaległe długi częściej odsprzedawane

Rosnąca liczba kredytów gospodarczych dla małych i średnich przedsiębiorstw i wciąż niegasnący problem zatorów płatniczych prowadzą do wzrostu wartości wierzytelności. Banki coraz częściej decydują się... Czytaj dalej

NIK: Ponad 55 mld zaległych składek ZUS NIK: Ponad 55 mld zaległych składek ZUS

55,4 mld zł – tyle na koniec sierpnia 2013 roku wynosiły nieściągnięte należności wobec ZUS. W 2012 roku ZUS potrafił wyegzekwować tylko 6,2 proc. z tej kwoty. Takie przerażające wyniki pokazuje najnowszy raport NIK. Czytaj dalej

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Jestem rencistą o najniższej rencie i otrzymuję też dodatek pielęgnacyjny 153 zł z opieki społecznej. Ostatnio zostałem zatrudniony na umowę o pracę w ochronie obiektu. Mam komornika, który ... Czytaj dalej

Zagraniczny mandat - płacić czy nie? Zagraniczny mandat - płacić czy nie?

Bez decyzji polskiego sądu zagraniczna policja nie może wyegzekwować od nas należności z mandatu otrzymanego poza granicami Polski - twierdzą prawnicy i przekonują by zwracać uwagę na daty wystawienia... Czytaj dalej

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.

Znajdź nas na Facebooku