Windykacja - Wiadomości

Państwo chce napiętnować swoich dłużników Państwo chce napiętnować swoich dłużników

Rząd planuje utworzenie państwowego rejestru dłużników podatkowych. Natomiast urzędnicy skarbówki i ZUS-u będą przekazywać do biur informacji gospodarczej powiadomienia o wymagalnych zobowiązaniach prawno-podatkowych osób fizycznych i firm... Czytaj dalej

Nieściągalne należności w kosztach Nieściągalne należności w kosztach

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą obowiązany jest jako przychód wykazać kwoty należne, nawet jeśli nie zostały one przez niego otrzymane. W przypadku problemów z późniejszym wyegzekwowaniem... Czytaj dalej

Czy mandat karny od ITD okaże się nieważny? Czy mandat karny od ITD okaże się nieważny?

Od czterech lat Inspekcja Transportu Drogowego może kontrolować także kierowców aut osobowych i karać ich za wykroczenia drogowe mandatami karnymi. Teraz Trybunał Konstytucyjny zbada, czy to prawo nie łamie Konstytucji. Czytaj dalej

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.

Znajdź nas na Facebooku