WIBID

(Warsaw Interbank Offer Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2014-12-22
WIBID ON 1,47% (-0,3800) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBID TN 1,49% (-0,3600) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBID SW 1,86% (-0,0200) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBID 1M 1,88% (0,0000)
WIBID 3M 1,86% (0,0000)
WIBID 6M 1,85% (0,0000)
WIBID 9M 1,84% (0,0000)
WIBID 1R 1,84% (0,0000)
Źródło: Reuters

WIBID - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 1,7817 1,7850 1,8767 1,8800 1,8600 1,8500 1,8400 1,8400
za 1 miesiąc 1,8277 1,8305 1,8791 1,8800 1,8600 1,8500 1,8400 1,8359
za 2 miesiące 1,8116 1,8207 1,8674 1,8584 1,8335 1,8230 1,8142 1,8095
za 3 miesiące 2,1811 2,1889 2,1592 2,1337 2,0862 2,0728 2,0638 2,0591
za 6 miesięcy 2,1287 2,1353 2,1708 2,1559 2,1497 2,1483 2,1513 2,1543
za 1 rok 2,2074 2,2147 2,2794 2,2805 2,3245 2,3350 2,3461 2,3597