WIBID

(Warsaw Interbank Offer Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2014-08-21
WIBID ON 2,35% (-0,0100) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBID TN 2,36% (0,0000) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBID SW 2,40% (0,0000) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBID 1M 2,40% (0,0000)
WIBID 3M 2,44% (-0,0100)
WIBID 6M 2,46% (0,0000)
WIBID 9M 2,48% (0,0000)
WIBID 1R 2,49% (-0,0100)
Źródło: Reuters

WIBID - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 2,3620 2,3680 2,4000 2,4000 2,4520 2,4700 2,4900 2,5020
za 1 miesiąc 2,3418 2,3532 2,4000 2,4000 2,4668 2,4850 2,5050 2,5200
za 2 miesiące 2,3629 2,3680 2,4002 2,4034 2,4729 2,4880 2,5105 2,5273
za 3 miesiące 2,6210 2,6235 2,5990 2,6062 2,6830 2,6998 2,7240 2,7437
za 6 miesięcy 2,3132 2,3246 2,3981 2,4104 2,4989 2,5202 2,5428 2,5663
za 1 rok 2,2994 2,3065 2,3880 2,4072 2,4907 2,5172 2,5389 2,5609