WIBID

(Warsaw Interbank Offer Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2014-07-23
WIBID ON 2,35% (-0,0100) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBID TN 2,35% (-0,0100) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBID SW 2,40% (0,0000) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBID 1M 2,40% (0,0000)
WIBID 3M 2,47% (-0,0100)
WIBID 6M 2,49% (0,0000)
WIBID 9M 2,51% (0,0000)
WIBID 1R 2,53% (0,0000)
Źródło: Reuters

WIBID - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 2,3617 2,3650 2,4000 2,4000 2,4783 2,4900 2,5100 2,5300
za 1 miesiąc 2,3832 2,3818 2,4005 2,4064 2,4795 2,4914 2,5159 2,5350
za 2 miesiące 2,3526 2,3512 2,3986 2,4083 2,4893 2,5050 2,5307 2,5524
za 3 miesiące 2,6117 2,6192 2,5991 2,6123 2,6998 2,7180 2,7430 2,7673
za 6 miesięcy 2,3116 2,3158 2,3963 2,4115 2,5051 2,5269 2,5486 2,5730
za 1 rok 2,2849 2,2977 2,3879 2,4093 2,4933 2,5192 2,5406 2,5624