WIBID

(Warsaw Interbank Offer Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2015-01-27
WIBID ON 1,54% (0,0600) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBID TN 1,60% (0,0100) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBID SW 1,81% (0,0000) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBID 1M 1,82% (-0,0100)
WIBID 3M 1,81% (0,0000)
WIBID 6M 1,80% (0,0000)
WIBID 9M 1,79% (-0,0100)
WIBID 1R 1,79% (0,0000)
Źródło: Reuters

WIBID - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 1,6500 1,6900 1,8267 1,8333 1,8167 1,8050 1,8000 1,7967
za 1 miesiąc 1,7060 1,7495 1,8525 1,8585 1,8400 1,8300 1,8225 1,8185
za 2 miesiące 1,7477 1,7844 1,8649 1,8690 1,8497 1,8397 1,8310 1,8277
za 3 miesiące 2,0407 2,0670 2,0615 2,0597 2,0382 2,0280 2,0193 2,0149
za 6 miesięcy 2,0049 2,0227 2,0725 2,0573 2,0337 2,0281 2,0253 2,0240
za 1 rok 2,1596 2,1707 2,2352 2,2351 2,2702 2,2784 2,2880 2,2996