WIBID

(Warsaw Interbank Offer Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2014-11-24
WIBID ON 1,86% (0,0100) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBID TN 1,86% (0,0100) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBID SW 1,88% (0,0000) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBID 1M 1,88% (0,0000)
WIBID 3M 1,86% (0,0000)
WIBID 6M 1,85% (0,0000)
WIBID 9M 1,84% (0,0000)
WIBID 1R 1,83% (0,0000)
Źródło: Reuters

WIBID - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 1,8500 1,8500 1,8783 1,8767 1,8583 1,8483 1,8367 1,8283
za 1 miesiąc 1,7933 1,8090 1,8543 1,8390 1,8119 1,8014 1,7933 1,7871
za 2 miesiące 1,9305 1,9430 1,9779 1,9419 1,8842 1,8691 1,8607 1,8556
za 3 miesiące 2,3417 2,3495 2,3123 2,2809 2,2305 2,2211 2,2157 2,2118
za 6 miesięcy 2,2057 2,2116 2,2511 2,2380 2,2483 2,2515 2,2602 2,2675
za 1 rok 2,2457 2,2532 2,3199 2,3227 2,3727 2,3877 2,4015 2,4175