WIBID

(Warsaw Interbank Offer Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2015-01-29
WIBID ON 1,75% (0,0300) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBID TN 1,75% (0,0300) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBID SW 1,82% (0,0000) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBID 1M 1,81% (-0,0100)
WIBID 3M 1,80% (0,0000)
WIBID 6M 1,79% (0,0000)
WIBID 9M 1,78% (-0,0100)
WIBID 1R 1,78% (0,0000)
Źródło: Reuters

WIBID - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 1,6533 1,6900 1,8233 1,8250 1,8100 1,7983 1,7933 1,7900
za 1 miesiąc 1,7086 1,7482 1,8495 1,8545 1,8364 1,8264 1,8191 1,8150
za 2 miesiące 1,7413 1,7779 1,8618 1,8656 1,8467 1,8367 1,8282 1,8251
za 3 miesiące 2,0411 2,0674 2,0600 2,0593 2,0389 2,0287 2,0202 2,0156
za 6 miesięcy 1,9989 2,0148 2,0631 2,0479 2,0229 2,0169 2,0136 2,0119
za 1 rok 2,1556 2,1665 2,2307 2,2304 2,2645 2,2725 2,2820 2,2935