WIBID

(Warsaw Interbank Offer Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2014-07-25
WIBID ON 2,35% (0,0000) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBID TN 2,36% (0,0100) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBID SW 2,40% (0,0000) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBID 1M 2,40% (0,0000)
WIBID 3M 2,47% (0,0000)
WIBID 6M 2,49% (0,0000)
WIBID 9M 2,51% (0,0000)
WIBID 1R 2,53% (0,0000)
Źródło: Reuters

WIBID - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 2,3567 2,3600 2,4000 2,4000 2,4750 2,4900 2,5100 2,5300
za 1 miesiąc 2,3822 2,3813 2,4004 2,4057 2,4787 2,4909 2,5152 2,5343
za 2 miesiące 2,3535 2,3523 2,3986 2,4077 2,4877 2,5035 2,5288 2,5502
za 3 miesiące 2,6117 2,6195 2,5991 2,6117 2,6983 2,7164 2,7414 2,7655
za 6 miesięcy 2,3127 2,3170 2,3965 2,4113 2,5046 2,5265 2,5483 2,5727
za 1 rok 2,2875 2,2994 2,3880 2,4090 2,4931 2,5191 2,5405 2,5624