WIBID

(Warsaw Interbank Offer Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.
Data 2014-11-27
WIBID ON 1,86% (0,0000) ? ON (over night) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień.
WIBID TN 1,86% (0,0000) ? TN (tommorow next) - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień.
WIBID SW 1,88% (0,0000) ? SW (spot week) - środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych.
WIBID 1M 1,88% (0,0000)
WIBID 3M 1,86% (0,0000)
WIBID 6M 1,85% (0,0000)
WIBID 9M 1,84% (0,0000)
WIBID 1R 1,83% (0,0000)
Źródło: Reuters

WIBID - wartości średnie

ON TN SW 1M 3M 6M 9M 1R
za 1 tydzień 1,8583 1,8567 1,8800 1,8800 1,8600 1,8500 1,8400 1,8300
za 1 miesiąc 1,7996 1,8135 1,8565 1,8448 1,8196 1,8091 1,8004 1,7939
za 2 miesiące 1,9035 1,9116 1,9453 1,9156 1,8656 1,8509 1,8426 1,8374
za 3 miesiące 2,3242 2,3317 2,2930 2,2621 2,2108 2,2008 2,1944 2,1898
za 6 miesięcy 2,1961 2,2018 2,2400 2,2267 2,2349 2,2375 2,2454 2,2519
za 1 rok 2,2407 2,2480 2,3141 2,3167 2,3659 2,3802 2,3937 2,4093