Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | KonkursKsięgarnia

Słownik

Wpisz szukane słowo

Karta podatkowa:


Uproszczona forma rozliczania podatku dochodo...

zobacz pozostałe hasła...
    Podatek od czynności cywilnoprawnych    

Najważniejsze wskaźniki podatkowe, odsetki ustawowe oraz inne ważne dla podatników stawki i ryczałty.


   Podatek od czynności cywilnoprawnych
Od umowy sprzedażyStawka podatku
1) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym2 proc.
2) od innych praw majątkowych1 proc.


Od umowy zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności i darowiznyStawka podatku
1) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym2 proc.
2) od innych praw majątkowych1 proc.


Od umowyStawka podatku
odpłatnego użytkowania w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności1 proc.
pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego2 proc.
ustanowienia odpłatnej renty, od skapitalizowanej części renty lub dla wartości rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia stosuje się stawki jak dla umów sprzedaży1 proc.
podatek od umów spólki0,5 proc.


Od ustanowienia hipotekiStawka podatku
na zabezpieczenie wierzytelności istniejącej0,1 proc.
na zabezpieczenie wierzytelności istniejącej o nieustalonej wartości19 zł


Podatek pobierany jest według stawki najwyższej, jeśli przedmiotem są rzeczy lub prawa, których dotycząca czynność cywilnoprawna objęta jest różnymi stawkami podatku. Jeśli jedna ze stron czynności cywilnoprawnych jest zwolniona z podatku to stawka pomniejszana jest o 50 proc. z wyjątkiem umów spółki.

Zobacz także:

Wszystko o podatku od czynności cywilnoprawnych

Drukuj