Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Załóż konto

Zobacz także

Wszystko o ZUS

Profil zawiera treści i narzędzia przydatne dla płatników obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Znajdziesz tu również najważniejsze informacje dla ubezpieczonych.

Zobacz także:
Wszystko o podatku PIT, Akty prawne: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Wzory dokumentów i formularzy, Kalkulator zwrotu podatku angielskiego

Wiadomości dotyczące ZUS

Zmniejszyła się liczba „lewych” rencistów
Działania mające na celu uszczelnienie systemu przyznawania rent przyczyniły się do zmniejszenia liczby rencistów. Państwo zaoszczędzi na tym miliardy złotych. To nie pierwszy raz, kiedy wzięto pod lupę rencistów. »

Składki ZUSSkładki Procent
Emerytalne 19,52 %
Rentowe 8 %
Chorobowe 2,45 %
Wypadkowe 0,67 - 3,86 %
Ubezpieczenia zdrowotne [od 01.01.2007] 9 %


Kalendarium podatnika

Rozliczenia z ZUS
Poniedziałek - 05 maj 2014
Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
Rozliczenia z ZUS
Poniedziałek - 12 maj 2014
W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.
Rozliczenia z ZUS
Czwartek - 15 maj 2014
W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

Formularze

Wybierz odpowiedni formularz podatkowy, przelewu, ZUS lub inny potrzebny w działalności gospodarczej; wypełnij i wydrukuj.

Poradniki

Niezależnie od celu naszego wyjazdu do jednego z państw Unii Europejskiej powinniśmy wyposażyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wówczas będziemy mieli pewność, że w razie potrzeby zostanie nam udzielona niezbędna pomoc, a co więcej nie zostaniemy obciążeni kosztami świadczonych nam usług medycznych. W raporcie omówiono systemy ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach Wspólnoty, do których najczęściej wyjeżdżają Polacy. »

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określiła zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokości oraz zasady wypłaty zasiłków dla wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości należy się zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy też świadczenie rehabilitacyjne? »

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych  poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia - za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. »

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie  wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych  poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, podstawę  wymiaru  zasiłku  chorobowego ustala się przyjmując przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe tego zatrudnienia. »

Zasiłek chorobowy, do którego prawo powstało przed dniem 8 lutego 2005 r., wypłaca się za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy na warunkach i w wysokości określonych w przepisach dotychczasowych. O zastosowaniu dotychczasowych przepisów decyduje data powstania prawa do zasiłku, a nie data  powstania niezdolności do pracy. »