Związek Banków Polskich komentuje wypowiedź Ministra Finansów

Minister finansów Paweł Szałamacha twierdzi, że nie ma podstaw do podnoszenia opłat przez banki. Grozi nawet karami pieniężnymi sektorowi bankowemu, jeśli ten obciąży klientów dodatkowymi opłatami. Poprosiliśmy Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza o komentarz. - Obciążenia, ograniczenia i wymagania kapitałowe są różne. O tym czy banki będą mogły mogły sprostać wymaganiom nałożonym przez KNF czy Komisję Europejską, współdecyduje nasz rząd. Musimy wypracować odpowiednią część zysku, bo inaczej nie sprostamy tym wymogom kapitałowym, chyba, że ograniczymy akcję kredytową, a przecież tego nie chcielibyśmy robić, bo to by było zabójcze dla gospodarki. <br/><br/> Jeżeli nakładane są dodatkowe koszty, a niedawno ponieśliśmy koszty na wypłatę depozytów dla klientów SKOK-ów w wysokości ponad 3 mld zł i na wypłatę depozytów dla klientów SK Banku ponad 2 mld zł, to w jakiś sposób konsekwencje ekonomiczne muszą być przeniesione także na klientów, bo część tych kosztów poniosą same banki zmniejszając zatrudnienie, ograniczając wynagrodzenie czy liczbę placówek, ale wszystkiego nie są w stanie banki zaabsorbować. Ponieważ muszą za coś kupić pieniądz, za coś kupić energię, czy zapłacić inne daniny. Różne wyniki badań w innych krajach pokazują, że tego typu obciążenia szczególnie te stałe, długofalowe po pewnym czasie są przenoszone w jakiejś części na różnych klientów banków - mówi Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.