Edycja 2021

ZNAMY LAUREATÓW RANKINGU "ZŁOTY BANKIER 2021"

 

Motywem przewodnim tegorocznej XII edycji, podobnie jak poprzedniej, są pokolenia.

W badaniach prowadzonych przez Kantar i Obserwatorium.biz wzięli udział respondenci z trzech grup wiekowych – młodzi dorośli (do 26. roku życia), dorośli (po 26. roku życia) i seniorzy (po 60. roku życia). 

Także badania produktowe przygotowywane przez redakcję Bankier.pl uwzględniały oferty dla klientów w różnym wieku.

Ponownie sprawdziliśmy, czy banki prezentując oferty i obsługując klientów sugerują się tylko ich wiekiem, czy też dostosowują swoje działania do realnych potrzeb i stylu życia. Zweryfikowaliśmy także, jak na ofertę i działania banków wobec klientów wpłynęła pandemia.


Nagroda główna

 

Złoty Bank 2021 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi

Kantar Polska i Obserwatorium.biz zweryfikowały wielokanałową jakość obsługi w 14 kluczowych bankach.

Grupa audytorów:
- odwiedziła ok. 900 placówek,
- otworzyła 84 rachunki osobiste wraz z aktywacją bankowości elektronicznej (internet i mobile),
- wykonała 1000 kontaktów zdalnych z bankami.

Ocenie podlegały podejście do klienta, umiejętność rozpoznania jego potrzeb oraz szeroko pojęta jakość obsługi. Zbadane zostały wszystkie kanały obsługi oferowane przez bank i ich użyteczność. W tym roku przywiązaliśmy większą wagę do obsługi w kanałach mobilnych oraz dostępności cyfrowycg form kontaktu z bankiem, uwzględniliśmy także rosnącą popularność BLIK.

Badanie ma na celu podniesienie jakości obsługi w instytucjach finansowych i zwrócenie uwagi na te obszary, które są ważne z punktu widzenia klientów. Szczegółowe wyniki dostępne będą dla poszczególnych banków w dedykowanych raportach. 

Banki badane w tej kategorii:

   1. Alior Bank
   2. Bank Pocztowy
   3. Santander Bank Polska
   4. BNP Paribas Bank Polska
   5. BOŚ Bank
   6. Citi Handlowy
   7. Credit Agricole
   8. Getin Bank
   9. ING Bank Śląski
   10. mBank
   11. Bank Millennium
   12. Nest Bank
   13. Pekao SA
   14. PKO Bank Polski

Nagrody produktowe

   • Kredyt gotówkowy
   • Konto osobiste
   • Kredyt hipoteczny
   • Karta kredytowa

Powyższe kategorie oceniane były dwustopniowo: w pierwszej kolejności zostaną zbadane parametry cenowe oraz funkcjonalność produktów z uwzględnieniem różnych profili klientów. W oparciu o wyniki badania, zespół ekspertów Bankier.pl, Pulsu Biznesu i PRNews.pl wyłoni najlepsze banki w wyżej wymienionych kategoriach produktowych. Każdy bank może zgłosić dowolny produkt zgodny z parametrami podanymi w formularzach udostępnionych przez Organizatorów.

Nagrody internautów

   • Najlepszy spot reklamowy 
   • Bank wrażliwy społecznie 
   • Social media

Internauci zagłosowali na najciekawszy, ich zdaniem, spot reklamowy banku, najlepszą komunikację w social media oraz akcję, związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Głosowanie internautów trwało w dniach 1-21 marca 2021 r. i stanowiło 60% wagi wyniku końcowego. Pozostałe 40% przyznały komisje składające się z ekspertów z poszczególnych dziedzin.  

 

Nagrody specjalne

   • Innowacja Fin-Tech

Ponownie uhonoruowaliśmy najlepsze innowacje technologiczne wdrożone w szeroko pojętym sektorze finansowym (FinTech). W tegorocznej edycji można było zgłaszać projekty wdrożone w okresie 02.2020 – 02.2021. Do udziału w tej kategorii zaprosliliśmy zarówno banki, firmy z sektora fintech, jak i np. z sektora ubezpieczeniowego.

Kapituła złożona z ekspertów Bankier.pl, PRNews.pl, Pulsu Biznesu, Obserwatorium.biz i autorytetów rynkowych oceniła projekty pod kątem ich innowacyjności, impaktu rynkowego i potencjału rozwojowego. 

 

   • Bezpieczny bank - Najlepsze praktyki 

Laureaci wyłonieni zostali na podstawie wyników 2-miesięcznego audytu bezpieczeństwa systemów bankowości internetowej i mobilnej z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa. W ramach audytu eksperci cyberbezpieczeństwa przeprowadzili testy zabezpieczeń i stabilności serwerów bankowych.

Celem badania jest weryfikacja systemów bankowości internetowej i mobilnej, która pozwoli na sprawdzenie zgodności funkcjonowania systemów banku z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa. 

 

Zgłoszenia

Zgłoszeń można było dokonywać za pośrednictwem formularzy on-line odrębnych dla każdej kategorii.

Udział w rankingu jest całkowiecie bezpłatny.

Zakup raportu

Jeśli chcesz zapoznać się z ofertą na zakup raportu - skontaktuj się z nami: Joanna Czyczuk, j.czyczuk@pb.pl.

 

 

Harmonogram