Zgłoś firmę

"Innowacja Fin-Tech"

W tej kategorii poszukujemy najciekawszych wdrożeń technologicznych ostatniego roku* w szeroko pojętym świecie usług finansowych. Do prezentacji swoich działań zapraszamy nie tylko banki i fintechy, ale też inne podmioty pracujące nad innowacjami w finansach. Zgłoszenia w tej kategorii prosimy dokonać poprzez wypełnienie poniższego formularza do 31 marca.

* wdrożenia z okresu luty 2021 - luty 2022

Dane firmy

Dane osoby zgłaszającej

Pod ten adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.
Limit 300 znaków.
Limit 700 znaków.
Limit 500 znaków.
Limit 300 znaków.
Limit 500 znaków.
Limit 700 znaków.
Limit 500 znaków.
Limit 500 znaków.