Zgłoś firmę

"Innowacja Fin-Tech"

W tej kategorii poszukujemy najciekawszych wdrożeń technologicznych ostatniego roku w szeroko pojętym świecie usług finansowych. Do prezentacji swoich działań zapraszamy zarówno nie tylko banki i fintechy, ale też inne podmioty pracujące nad innowacjami w finansach. Zgłoszenia w tej kategorii prosimy dokonać poprzez wypełnienie poniższego formularza do 23 lutego.

Dane firmy

Dane osoby zgłaszającej

Pod ten adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.
Limit 700 znaków.