Umowa-zlecenie - wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Praca na umowie-zleceniu to dla wielu młodych i słabiej wykształconych osób często konieczność, a nie wybór. W porównaniu z umową o pracę pracownik na mniej praw i przywilejów, jednak ze względu na większą elastyczność dla niektórych osób ta forma zatrudnienia może być lepsza niż umowa o pracę.

Na samym początku należy zaznaczyć, że umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że przy jej zawieraniu, wykonywaniu, rozwiązywaniu czy rozstrzyganiu wszelkich sporów zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (konkretnie art. 734-751), a nie Kodeksu pracy. Przez umowę-zlecenie należy rozumieć zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach określonych w umowie.

Sprawdź, gdzie otrzymasz najtańszą gotówkę

Pracodawcy często wykorzystują umowę-zlecenie jako zamiennik umowy o pracę, który stanowi dla nich niższy koszt. Jeśli z treści umowy wynika konieczność wykonywania obowiązków osobiście, odpłatnie oraz w warunkach nadzoru oraz w miejscu i o czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę, to faktycznie mamy do czynienia z wykonywaniem umowy o pracę. Jeśli mimo to pracujemy na mocy umowy-zlecenia, to takie działanie pracodawcy może być podstawą do ukarania go grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 zł na mocy art. 281 Kodeksu pracy, a także do powództwa o ustalenie stosunku prawnego w formie umowy o pracę, co wiąże się z dodatkowymi prawami dla zatrudnionego.

Różnice między umową-zleceniem a umową o pracę

W obecnej sytuacji gospodarczej mimo wszystko czasami ciężko odróżnić, czy dana osoba wykonuje swoje obowiązki z mocy umowy o pracę, czy umowy-zlecenia. Od umowy o pracę umowę-zlecenie odróżniają następujące szczegóły:

  • zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie, nie jest też zależny od zleceniodawcy,
  • zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią,
  • umowa-zlecenie niekoniecznie musi być odpłatna,
  • wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc,
  • zleceniobiorca za szkodę wyrządzona zleceniodawcy lub osobom trzecim w związku z wykonywanym zleceniem odpowiada całym swoim majątkiem.

Ruszył serwis LexBiznes
Ruszył serwis LexBiznes

Jakie zapisy muszą się znaleźć w umowie-zleceniu?

Określenie stron umowy

Jeśli umowa zawierana jest między osobami fizycznymi, to w umowie powinny znaleźć się imiona, nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania oraz numery dokumentów obu stron umowy oraz numery PESEL stron. Jeśli osoby fizyczne będące stronami umowy prowadzą działalność gospodarczą, potrzebna będzie nazwa działalności oraz Numer Identyfikacji Podatkowej. Jeśli jedną ze stron umowy jest spółka, konieczne będzie podanie nazwy spółki, adresu jej siedziby, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Na umowie-zleceniu powinno widnieć też miejsce i data zawarcia umowy.

Opis zlecenia i określenie zakresu współpracy

Strony muszą dokładnie opisać, na czym ma polegać świadczone zlecenie. Im dokładniej zostanie ono opisane, tym łatwiej będzie dochodzić ewentualnych roszczeń i rozstrzygać spory. Z drugiej strony, w umowie powinny znaleźć się również obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy, w tym dostarczenie odpowiednich materiałów do wykonania zlecenia.

Termin i wynagrodzenie

Umowa powinna regulować również czas trwania zlecenia, z podaniem dnia jego rozpoczęcia oraz zakończenia (lub oznaczenie, że umowa jest na czas nieoznaczony). Oczywiście, umowę można wypowiedzieć w trakcie jej trwania. Jeśli chodzi o wynagrodzenie – należy ustalić jego wysokość i rodzaj, a także formę i termin płatności.

Odpowiedzialność

Gorący temat:

Rynek pracy

W umowie-zleceniu powinien znaleźć się także zapis, który reguluje sytuację niedopełnienia umowy. Może to dotyczyć niewykonania zlecenia w terminie oraz wykonania w sposób wadliwy lub nienależyty. W tym punkcie należy też określić konsekwencje takich zdarzeń – na przykład anulowanie zlecenia bądź pomniejszenie wynagrodzenia.

Dodatkowo, w umowie strony mogą zastrzec, że nie dopuszcza się powierzania zleconych czynności osobom trzecim. Można dodać również zapis, że w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (co jest jedynie potwierdzeniem), a także fakt, że wszelkie zmiany w umowie mogą być wprowadzane jedynie przez formę pisemną, pod rygorem nieważności. Oczywiście umowa powinna być własnoręcznie podpisana przez obie strony.

Należy jednak nadmienić, że umowa-zlecenie w przeciwieństwie do umowy o pracę nie musi być zawarta na piśmie. Strony mogą zawrzeć umowę-zlecenie także w formie ustnej, a wszelkie zmiany umowy zawarte w tej formie również mogą być wprowadzone w ten sam sposób. Dodatkowo, jeśli umowa-zlecenie nie stanowi inaczej, to nie obowiązują nas m.in. przepisy ochronne dotyczące czasu pracy, minimalne wynagrodzenie, prawo do urlopu, prawo do przerw w pracy ani okres wypowiedzenia.

Kredyt hipoteczny z Umową - Zlecenie? Sprawdź oferty banków

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
20 52 ~syska

Czy zachodząc w ciążę na umowie zlecenie będzie należał się urlop macierzyński?

! Odpowiedz
7 6 ~iwcia

Niestety

! Odpowiedz
13 12 ~-an odpowiada ~iwcia

jeżeli rozwiązanie będzie w okresie zatrudnienia na umowę zlecenie urlop się należy

! Odpowiedz
2 2 ~lena

Tylko jesli w trakcie wkonywania umowy zlecenia przystapila Pani na zasadach dobrowolnosci do ubezpieczenia chorobowego, chyba ze byla Pani objeta tym ubezpieczeniem z innego tytulu.Pozdrawiam

! Odpowiedz
1 0 ~kasia odpowiada ~lena

jezeli jestem na urlopie, to moge podjac prace na umowe zlecenie?

! Odpowiedz
5 11 ~ars

pracuje na umowe zlecenie firmie ochronnej sprzatajacej za 600 zl nie wypacaja nawet wyplaty na czas czy to nie jest wstyd dla prcodawcy ze tak traktuja roboli za grosze

! Odpowiedz
19 42 ~ona

Witam serdecznie. Pracuje obecnie na umowę zlecenie. Dodam, że jest to moje jedyne źródło zarobku. Prace wykonuje po 6 godz. w ciągu dnia przez 5 dni roboczych i za dwie soboty mam płacone dodatkowo. Dodam również, ze prace wykonuje codziennie w tym samym miejscu. I jestem obserwowana przez szefowa przy pomocy użycia kamery. Oczywiście założyła kamery bez powiadomienia pracowników. Czy jeżeli moja praca jest wykonywana w ustalonych godzinach i zawsze w tym samym miejscu to można zaliczyć taka umowę jako umowa o prace czy tylko i wyłącznie jako umowa zlecenie. Bardzo proszę o odpowiedz, z góry dziękuję i pozdrawiam:)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 5 ~xyz

cechy stosunku pracy:- podporządkowanie (co do czasy wykonywania pracy, miejsca pracy, podporządkowanie poleceniom pracodawcy)- niezastępowalność- odpłatność pracy- ryzyko pracodawcyJeśli to wszystko spełniasz to jak najbardziej powinna to być umowa o pracę

! Odpowiedz
5 19 ~kasiaaa23

witam. pracowalam dotychczas na umowe zlecenie i pracodawce odprowadzal za mnie skladki niedawno podjelam nowa prace na umowe o prace i nadal pracuje dla pracodawcy od umowy zlecenie. i pracodawca od umowy zlecenia chce zebym pokazala mu swoja umowe o prace w celu prawidlowego rozliczenia z zus i na wypadek kontroli. czy musze mu pokazywac ta umowe czy nie wystarczy ze go o fakcie podjecia pracy na umowe o prace poinformowalam????

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~moglika

oczywiście nie ma Pani obowiązku, pokazywania zleceniodawcy zawartej umowy o pracę. Pani obowiązkiem jest tylko poinformowanie zdeceniodawcy o podjęciu zatrudnienia, oraz wypisaniu oświadczenia, że otrzymuje Pani wynagrodzenie minimalne.

! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl