Koszty sprowadzenia samochodów z krajów Unii Europejskiej

Ostatni wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie zakwestionował istnienia podatku akcyzowego na sprowadzane z zagranicy samochody, a jedynie jego stawki zbyt restrykcyjne dla starszych samochodów. Tymczasem obowiązują już nowe stawki podatku akcyzowego, dużo niższe. Zapraszamy do poradnika, który szczegółowo wyjaśni wszelkie kwestie związane ze sprowadzaniem używanego samochodu z UE.

VAT na samochody sprowadzane z UE

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) w stosunku do sprowadzanych samochodów z UE formułuje dwa reżimy podatkowe. Zastosowanie jednego z nich jest zależne od spełnienia przez sprowadzany samochód definicji nowego środka transportu, która zawarta została w art. 2 pkt 10 ustawy o VAT. Według tego przepisu samochód może być traktowany jako nowy, jeżeli nie przejechał więcej niż 6 tys. km lub od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy. W przypadku samochodu uznanego za nowy środek transportu, podatek VAT zawsze będzie pobierany w kraju, w którym pojazd będzie używany, niezależnie od statusu sprzedającego i nabywcy. Zatem polski podmiot (osoba fizyczna bądź prawna) niezależnie od tego, czy jest on podatnikiem VAT, czy też nie, który nabędzie nowy samochód w innym państwie Unii Europejskiej, zobowiązany jest do odprowadzenia podatku VAT w Polsce w pełnej wysokości.

Uwaga!

W przypadku nabycia samochodu niespełniającego przedstawionej wcześniej definicji Nowego Środka Transportu przez osobę fizyczną, bądź prawną niebędącą podatnikiem VAT, podatek ten zostanie, co do zasady zapłacony w cenie nabywanego samochodu w miejscu zakupu, oczywiście jeżeli transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.


Nabywający samochód w UE powinien posiadać dowód własności pojazdu, deklarację jego wartości, aktualne świadectwo homologacji wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dowód rejestracyjny kraju Unii Europejskiej, w którym samochód był zarejestrowany wraz z tablicami rejestracyjnymi jeżeli samochód był wcześniej zarejestrowany. W przypadku, gdy nowy samochód został już wcześniej wyrejestrowany, to wymagany będzie przy pierwszej rejestracji w RP dokument o wyrejestrowaniu pojazdu oraz wcześniejszy dowód rejestracji.

Czy wiesz, że...?

Sprowadzając pojazd z UE podczas jego rejestracji nie ma obowiązku uzyskania opinii z polskiej stacji diagnostycznej, ponieważ obecnie jest już uznawane świadectwo homologacji typu pojazdu wydane w państwach członkowskich UE zgodnie z obowiązującą w tej materii zasadą wzajemności. Dotyczy to nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, jak również motocykli i motorowerów.

Jeżeli nowy środek transportu po polski sprowadza osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT, wówczas przy rejestracji samochodu przedstawić należy potwierdzenie z urzędu skarbowego o zapłacie podatku VAT od tego pojazdu, którą następnie należy złożyć we właściwym sobie z względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym. Osoba taka jest obowiązana do zapłaty kwoty podatku wynikającej z deklaracji w przeciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania powyższych czynności. Po zapłacie podatku VAT osoba ta otrzyma zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku, które następnie przedłoży we właściwym sobie ze względu na miejsce zamieszkania wydziale komunikacji celem rejestracji pojazdu.

Uwaga!

Przywóz z państwa członkowskiego UE używanego samochodu niespełniającego definicji nowego środka transportu nie powoduje obowiązku zapłaty podatku VAT w Polsce. Jednak osoba dokonująca nabycia takiego samochodu dla celów rejestracyjnych będzie zobowiązana do przedstawienia naczelnikowi urzędu skarbowego dokumentów potwierdzających nabycie samochodu wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.


Pytanie 1

Osoba prywatna zakupiła w Niemczech nowy środek transportu będący samochodem dostawczym. Czy taki zakup podlega polskiemu opodatkowaniu VAT ?

Tak. Każdy zakup nowego środka transportu przez osobę fizyczną stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i jako takie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Niezależnie od statusu nabywcy (przedsiębiorca czy osoba prywatna) należy w Polsce zapłacić 22% VAT. Warto podkreślić, że w przypadku nowych środków transportu podatek zawsze jest pobierany w kraju, w którym pojazd będzie używany, niezależnie od statusu sprzedającego i nabywcy, a zatem niezależnie od tego, czy są podatnikami VAT czy też nie.

Pytanie 2

Zakupiłem samochód w Niemczech, który był wcześniej użytkowany i ma przebieg ponad 2000 km. Czy w takim przypadku będę zobowiązany zapłacić podatek VAT?

Tak. Samochód ten spełnia definicję nowego środka transportu, którego zakup z innych krajów Unii podlega w Polsce VAT. Warto podkreślić, że nowymi środkami transportu uznawane są pojazdy napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy. Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Jeżeli nie można w żaden sposób ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~M.G

Trzy lata temu sprowadziłem samochód o pojemności silnika powyżej 2000cm2, który był w Niemczech i jest w Polsce zarejestrowany jako ciężarowy. Nie opłaciłem akcyzy. Czy istnieje obowiązek uiszczenia tejże opłaty, a jeśli tak, to po ilu latach ulega przedawnieniu?

! Odpowiedz
0 0 ~zdzislaw20095

Jaka jest różnica w opłatach w przypadku sprowadzenia przez osobę fizyczną samochodu osobowego lub samochodu z homologacją ciężarowa.
Czy sprowadzony samochód z homologacją ciężarową można po odpowiednich przeróbkach i przeglądzie diagnostycznym przerejestrować na osobowy. Co na to urząd celny i wszystkie inne urzędy.

! Odpowiedz
0 0 ~Dużo byłoby pisać...

Podstawą do obliczania należności jakie musimy zapłacić przywożąc samochód do Polski z krajów UE jest wartość pojazdu, uwidoczniona na fakturze lub umowie kupna-sprzedaży. Od ceny tej odlicza się wówczas współczynnik VAT oraz akcyzy.................................................a prawda w naszych Urzędach Celnych wygląda troszkę inaczej???!!!!!!
Ja sprowadziłem uszkodzoną w bok Toyotę Yaris z 2002r,samochód o własnych siłach wjechał na lawetę i zapłaciłem za niego700euro z fakturą w serwisie autoryzowanym a i tak mi tej ceny nie uwzględniono...czyli prawdziwy rachunek tak na prawdę jest guzik warty,bo UC narzucił swoją cenę od której musiałem zapłacić akcyzę i nie brali pod uwagę tego ze jest uszkodzony bo nie widac tego gołym okiem tylko trzeba wziąć rzeczoznawcę którego tez podważą.Więc wniosek z tego taki że przed zapłatą akcyzy trzeba się dowiedziec ile nasze auto jest warte w UC a nie ile za niego faktycznie zapłaciliśmy.I tak człowiek zmuszony jest do oszustwa przez nasz kochany kraj.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 ~MMTaha


przywiozłem samochód dla siebie
PEUGEOT 406 KOMBI 2088 cm TD 1997 rok

cena którą zapłaciłem to 1200 EUR co dawało 4700 PLN
urząd celny ma jednak swój rynkowy przelicznik
bez paru złotych wyszło 5000 PLN
18,6% akcyzy bo poj. 2000cm 1151 PLN + 17 PLN za wniosek
tłumaczenie przysięgłe dokumentów 134 PLN
wniosek Vat24 o wydanie Vat25 160 PLN
opłaty za tablice rej ks pojazdu itp 760 PLN
przegląd 90 PLN

+ ubezpieczenie ale to już w zależności kto ma ile zniżek

to skąd biorą sie te wartości które wy podajecie????

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Alfi

Czy możemi ktoś powiedzieć ile będę musiał zapłacić procentowo akcyzy za auto kupione , np. w Niemczech lub Holandi po wypadku - czy urzędy celne patrzą i naliczają akcyzę od wartości sprawnego i niebitego auta czy też od wartości która jest na fakturze z salonu? Chodzi mi zwłaszcza o auto o pojemności powyżej 2000 ccm.Bo jesśli tak to może się okazać , że akcyza przekroczy wartość auta lub będzie stanowić jego niebagatelną sumę.Czy są jakieś podstawy peawne regulujące tę sprawę? , może po prostu czekać ,ąż Polsk dostosuje swoje przepisy do przepisów UNII bo to co się teraz dzieje to jest granda i oszukiwanie ludzi pod paragrafem prawa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 ~tomi

jaki mam czas na zapłacenie akcyzy?

! Odpowiedz