443,0000 zł
0,23% 1,0000 zł
mBank S.A. (MBK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_mBanku_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Przewodniczacego_RN_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_Rady_Nadzorczej_o_sytuacji_mBanku_S.A._2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_Grupa_mBank_S.A._2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku_S.A._za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_mBanku_S.A._2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dot._Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_mBanku_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
President's_Letter_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Chairman_Letter_for_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinion_of_the_Supervisory_Board_on_mBank's_standing_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank_Group_Independent_Auditor's_Report_on_the_Audit_YE_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank_Group_Consolidated_Financial_Statements_YE_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank_S.A._Group_Management_Board_Report_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
The_Supervisory_Board's_assessment.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Supervisory_Board_with_respect_to_the_Audit_Committee.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
The_Management_Board,s_information_on_the_selection_of_an_audit_firm.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 20017 2018 2017
I. Przychody z tytułu odsetek 4 518 190 4 052 074 1 058 893 954 620
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 641 782 1 659 673 384 772 390 999
III. Wynik na działalności handlowej 347 336 294 063 81 402 69 278
IV. Wynik na działalności operacyjnej 2 200 834 1 902 672 515 792 448 247
V. Zysk brutto 1 800 314 1 527 902 421 926 359 955
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 316 451 1 091 530 308 526 257 151
VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące (82) 3 540 (19) 834
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 132 740 (2 855 235) 265 471 (672 659)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 41 757 (409 411) 9 786 (96 452)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (388 784) (1 871 459) (91 116) (440 893)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 785 713 (5 136 105) 184 141 (1 210 004)
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 31,11 25,81 7,29 6,08
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 31,09 25,80 7,29 6,08
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 5,15 - 1,21 -
XV. Aktywa razem 145 750 119 131 424 019 33 895 377 31 509 751
XVI. Zobowiązania wobec banków 3 078 387 5 073 351 715 904 1 216 368
XVII. Zobowiązania wobec klientów 102 009 062 91 496 027 23 723 038 21 936 759
XVIII. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 15 213 980 14 289 370 3 538 135 3 425 968
XIX. Udziały niekontrolujące 2 100 2 186 488 524
XX. Kapitał akcyjny 169 348 169 248 39 383 40 578
XXI. Liczba akcji 42 336 982 42 312 122 42 336 982 42 312 122
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 359,35 337,71 83,57 80,97
XXIII. Łączny współczynnik kapitałowy 20,69 20,99 20,69 20,99
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu mBanku do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu mBanku do Akcjonariuszy.pdf
List Przewodniczącego RN za 2018.pdfList Przewodniczącego RN za 2018.pdf
Opinia Rady Nadzorczej o sytuacji mBanku S.A._2018.pdfOpinia Rady Nadzorczej o sytuacji mBanku S.A._2018.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania_Grupa mBank S.A._2018.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania_Grupa mBank S.A._2018.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za 2018 rok.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za 2018 rok.pdf
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Grupy_mBanku_S.A._2018.pdfSprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Grupy_mBanku_S.A._2018.pdf
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą.pdfOcena dokonana przez Radę Nadzorczą.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu.pdf
Informacja Zarządu mBanku dot. wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu mBanku dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf
President's Letter 2018.pdfPresident's Letter 2018.pdf
Chairman Letter for 2018.pdfChairman Letter for 2018.pdf
Opinion of the Supervisory Board on mBank's standing 2018.pdfOpinion of the Supervisory Board on mBank's standing 2018.pdf
mBank Group Independent Auditor's Report on the Audit_YE_2018.pdfmBank Group Independent Auditor's Report on the Audit_YE_2018.pdf
mBank Group Consolidated Financial Statements_YE_2018.pdfmBank Group Consolidated Financial Statements_YE_2018.pdf
mBank_S.A._Group_Management_Board_Report_2018.pdfmBank_S.A._Group_Management_Board_Report_2018.pdf
The Supervisory Board's assessment.pdfThe Supervisory Board's assessment.pdf
Statement of the Supervisory Board with respect to the Audit Committee.pdfStatement of the Supervisory Board with respect to the Audit Committee.pdf
The Management Board,s information on the selection of an audit firm.pdfThe Management Board,s information on the selection of an audit firm.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-27 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu
2019-02-27 Lidia Jabłonowska-Luba Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
2019-02-27 Frank Bock Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych
2019-02-27 Andreas Böger Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2019-02-27 Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
2019-02-27 Cezary Kocik Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
2019-02-27 Adam Pers Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.