PILNE

mBank: Wysokość składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz jej wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2019 roku

2019-04-17 14:14
publikacja
2019-04-17 14:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-17
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Wysokość składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz jej wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z otrzymaniem w dniu 17 kwietnia 2019 roku informacji z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, Zarząd mBanku S.A. („Bank”) informuje, iż wysokość ustalonej przez BFG dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2019 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2018 rok, wynosi 183.937 tys. zł.
Łącznie składki na BFG (składka na fundusz gwarancyjny banków należna za pierwszy kwartał 2019 roku ustalona przez BFG w wysokości 14.385 tys. zł oraz ww. składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 rok w kwocie 183.937 tys. zł) wliczone w ciężar kosztów Banku za pierwszy kwartał 2019 roku wyniosły 198.322 tys. zł.
Koszty składek na BFG w Grupie mBanku w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 211.637 tys. zł w porównaniu do 117.315 tys. zł w pierwszym kwartale 2018 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The amount of contribution to the Bank Guarantee Fund and its impact on
the consolidated results of Q1 2019


With reference to the information received from the Bank Guarantee Fund
("BFG") on 17 April 2019 and to the current report no. 7/2019 dated 22
February 2019, the Management Board of mBank S.A. ("Bank") informs that
the amount of the annual contribution to the resolution fund due for
2019 set by the BFG for the Bank, including the adjustment of
contribution paid in 2018, amounts to PLN 183,937 thousand.


The total contributions to the BFG (contribution to the bank guarantee
fund for Q1 2019 set by the BFG in the amount of PLN 14,385 thousand and
above mentioned annual contribution to the resolution fund in the amount
of PLN 183,937 thousand) included in the Bank’s costs of Q1 2019
amounted to PLN 198,322 thousand.


The mBank Group’s costs of contributions to the BFG in Q1 2019 amounted
to PLN 211,637 thousand in comparison to PLN 117,315 thousand in Q1 2018.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki