327,0000 zł
-0,61% -2,0000 zł
mBank S.A. (MBK)

Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A., dotycząca wniosku Zarządu mBanku S.A. w sprawie podziału zysku uzyskanego w 2018 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-01
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A., dotycząca wniosku Zarządu mBanku S.A. w sprawie podziału zysku uzyskanego w 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9 z 27 lutego 2019 r., Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 1 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę dot. wniosku Zarządu Banku w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku dotyczącego podziału zysku netto uzyskanego w 2018 roku.

W opinii Rady Nadzorczej wyniki finansowe osiągane przez Bank oraz solidna pozycja kapitałowa, pozwalająca na utrzymanie regulacyjnych wymagań kapitałowych również w warunkach pogorszonej sytuacji makroekonomicznej, co zostało potwierdzone w wynikach testów warunków skrajnych przeprowadzonych wg scenariuszy EBA w 2018 r., uzasadniają wypłatę dywidendy z zysku netto uzyskanego przez Bank w 2018 r. Niezależnie od powyższego, mając na uwadze treść zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 lutego 2019 r. dot. zatrzymania całości zysku wypracowanego przez Bank w 2018 r., które w ocenie Rady Nadzorczej ma co najmniej charakter aktu quasi-administracyjnego, oraz działając w celu uniknięcia narażenia Banku na potencjalne sankcje związane z brakiem realizacji powyższego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza zaakceptowała oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu mBanku S.A. dokonanie podziału zysku za rok 2018, zgodnie z wnioskiem Zarządu, w którym zaproponowano, aby:

Uzyskany w 2018 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.317.484.333,94 złotych został przeznaczony: w kwocie 248.157.618,16 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Pozostałą część zysku w kwocie 1.069.326.715,78 zł pozostawia się niepodzieloną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding the motion
of the Management Board of mBank S.A. on distribution of profit obtained
in 2018


In connection to the current report no. 9 of 27 February 2019, the
Management Board of mBank S.A. (“Bank”) announces that on 1 March 2019
the Supervisory Board of the Bank adopted a resolution regarding the
motion of the Management Board on providing the Ordinary General Meeting
with motions regarding division of the 2018 profit.


In the opinion of the Supervisory Board the financial results generated
by the Bank and the solid capital position, being strong enough to meet
regulatory capital requirements also under stressed macroeconomic
conditions, what was confirmed by stress tests performed in 2018
according to EBA scenarios, justify payment of dividend from the net
profit earned by the Bank in 2018.


Notwithstanding the above, taking into account the recommendation of the
Polish Financial Supervision Authority of 25 February 2019 regarding
retention of the whole 2018 net profit, which is at least a
quasi-administrative act in the opinion of the Supervisory Board, and in
order to avoid subjecting the Bank to potential penalties associated
with non-compliance with the recommendation of the Polish Financial
Supervision Authority, the Supervisory Board approves and recommends to
the Ordinary General Meeting of Shareholders of mBank S.A. the division
of profit for 2018, as per the motion of the Management Board which
proposed that:


The net profit earned by mBank S.A. in 2018, amounting to PLN
1,317,484,333.94 shall be allocated: in the amount of PLN 248,157,618.16
to the losses from previous years.


The remaining part of profit in the amount of PLN 1,069,326,715.78 is
left undivided.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-01 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.