433,20 zł
-0,41% -1,80 zł
mBank S.A. (MBK)

Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-29
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku, Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku Bank otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") z dnia 21 czerwca 2018 roku wydane na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) ramach prowadzonego przez KNF postępowania administracyjnego, dotyczącego przeglądu adekwatności nałożonego na Bank wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

W wyżej wymienionym postanowieniu KSF wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, ustalonego w trybie art. 38 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("Rozporządzenie nr 575/2013").

Obecnie wartość nałożonego na Bank bufora jest równoważna 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia nr 575/2013.
O wydaniu przez KNF decyzji w powyższym postępowaniu Bank poinformuje w odrębnym raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Opinion of the Financial Stability Committee regarding the level of
the other systemically important institution buffer


With reference to the current report No. 27/2018 of 15 June 2018, the
Management Board of mBank S.A. ("Bank") informs that on 28 June 2018 the
Bank received a decision of the Financial Stability Committee ("FSC")
issued at the request of the Polish Financial Supervision Authority
("PFSA") within the framework of the administrative proceedings
conducted by the PFSA regarding the review of the adequacy of the other
systemically important institution (O-SII) buffer imposed on the Bank.


In the aforementioned decision, the FSC expressed a positive opinion on
the imposition on the Bank the O-SII buffer, determined pursuant to the
Art. 38 of the Macroprudential Supervision over the Financial System and
Crisis Management equivalent to 0.50% of the total risk exposure amount
calculated in accordance with Art. 92 par. 3 of the Regulation of the
European Parliament and of the Council (EU) No. 575/2013 of 26 June 2013
on prudential requirements for credit institutions and investment firms,
amending Regulation (EU) No. 648/2012 (Regulation No. 575/2013).


Currently, the level of the O-SII buffer imposed on the Bank is
equivalent to 0.75% of the total risk exposure amount calculated in
accordance with Art. 92 par. 3 of the Regulation No. 575/2013.


The Bank will inform in a separate report about the decision issued by
the PFSA in the above-mentioned proceedings.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-29 Agata Rowińska Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl