433,60 zł
-0,32% -1,40 zł
mBank S.A. (MBK)

Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2018 rok, odstąpienie od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2017 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-17
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2018 rok, odstąpienie od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2017 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki mBank S.A. („Bank”) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych:

1) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 28 lutego 2018 r. zamiast 2 marca 2018 r., o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

2) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 10 maja 2018 r.

3) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe – 31 lipca 2018 r.

4) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.– 30 października 2018 r.

5) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 28 lutego 2019 r.

Ponadto Zarząd Banku informuje o rezygnacji z publikacji raportów kwartalnych za II i IV kwartał na podstawie § 101 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim. Dotyczy to również raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2017 r., który według raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. miał być opublikowany 8 lutego 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Banku podaje do wiadomości, że 8 lutego 2018 r. zostaną przekazane w formie raportu bieżącego wybrane niezaudytowane dane finansowe dla Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Dates of publication of periodic reports, resignation from publishing of
the interim report for Q4 2017 and change of the date of publication of
the Annual Report 2017


The Management Board of mBank S.A. ("Bank") announces the publication
dates of the periodic reports:


1) Consolidated and standalone Annual Report 2017 – 28 February 2018
instead of 2 March 2018 as it was reported in the current report No.
1/2017 dated 11 January 2017.


2) Consolidated quarterly report for the first quarter of 2018 - 10 May
2018.


3) Consolidated semi-annual report for the first half of 2018 containing
condensed semi-annual standalone financial statements - 31 July 2018.


4) Consolidated quarterly report for the third quarter of 2018 - 30
October 2018.


5) Consolidated and standalone Annual Report 2018 – 28 February 2019.


In addition, the Management Board of mBank announces the Bank resigns
from publishing consolidated quarterly reports for the second and fourth
quarters pursuant to § 101 section 2 of the of the Regulation of the
Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic
information published by issuers of securities and on conditions under
which such information may be recognized as being equivalent to
information required by the regulations of law of a state which is not a
member state. This resignation includes also the consolidated quarterly
report for the fourth quarter of 2017, which according to Current Report
No. 1/2017 dated 11 January 2017, was to be published on 8 February 2018.


At the same time, the Management Board of the Bank informs that on 8
February 2018, the Bank will publish the selected non-audited financial
data for mBank Group for the fourth quarter of 2017 in the form of a
current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-17 Andreas Boeger Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl