434,40 zł
0,28% 1,20 zł
mBank S.A. (MBK)

Emisja obligacji niezabezpieczonych o wartości 180 000 000,00 CHF w ramach Programu EMTN

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-07
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Emisja obligacji niezabezpieczonych o wartości 180 000 000,00 CHF w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. oraz nr 25/2018 z dnia 23 maja 2018 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. Bank wyemitował w ramach Programu EMTN obligacje niezabezpieczone, o następujących parametrach:
(a) łącznej wartości nominalnej 180 000 000,00 CHF (słownie: sto osiemdziesiąt milionów franków szwajcarskich) tj. równowartość 660 906 000 PLN według średniego kursu NBP z dnia 7 czerwca 2018 r.,
(b) stałym kuponie wynoszącym 0,565% p.a. płatnym rocznie,
(c) terminie zapadalności w dniu 7 czerwca 2022 r.,
(d) wartości nominalnej jednej obligacji: 5 000 CHF (słownie: pięć tysięcy franków szwajcarskich) tj. równowartość 18 358,50 PLN według średniego kursu NBP z dnia zdarzenia,
(e) kodzie ISIN CH0418609613.

Agencje ratingowe S&P Global Ratings (S&P) i Fitch Ratings (Fitch) przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio „BBB+” i „BBB”. Powyższe ratingi są zgodne z ocenami Programu Emisji Euroobligacji i ratingami długoterminowymi mBanku przyznanymi przez S&P i Fitch.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu i będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange Ltd.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


mBank issued 180,000,000.00 CHF unsecured bonds under EMTN Programme


With regard to the current reports no. 14/2018 dated 11 April 2018 and
no. 25/2018 dated 23 May 2018, the Management Board of mBank S.A. with
its registered office in Warsaw ("Bank") informs that on 7 June 2018 the
Bank issued, under EMTN Programme, unsecured bonds of:


(a) aggregate nominal amount of 180,000,000.00 CHF (in words: one
hundred eighty million Swiss francs), which is equal to 660,906,000.00
PLN according to average NBP fx rate of 7 June 2018,


(b) fixed rate 0,565% p.a. payable annually,


(c) maturity date: 7 June 2022,


(d) par value of a bond: 5,000 CHF (in words: five thousand Swiss
francs), which is equal to 18,358.50 PLN according to average NBP fx
rate of 7 June 2018,


(e) ISIN code: CH0418609613.


Rating agencies S&P Global Ratings (S&P) and Fitch Ratings (Fitch)
assigned the above-mentioned issue credit rating of „BBB+” (in case of
the former) and „BBB” (in case of the latter). Those credit ratings are
consistent with credit rating for the Euro Medium Term Note Programme
and long-term ratings for mBank assigned by S&P and Fitch.


The bonds are governed by English law and are going to be listed on SIX
Swiss Exchange Ltd.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-07 Agata Rowińska Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl