REKLAMA

mBank: Dopuszczenie 8.365 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

2021-10-08 14:19
publikacja
2021-10-08 14:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Dopuszczenie 8.365 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podaje do wiadomości, że uchwałą nr 1028/2021 z dnia 8 października 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego oraz postanowił wprowadzić z dniem 12 października 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.365 akcji zwykłych na okaziciela Banku o wartości nominalnej 4 zł każda.

Ww. akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały 38 ZWZ mBanku S.A. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji.

Wprowadzenie ww. akcji Banku do obrotu giełdowego z dniem 12 października 2021 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 12 października 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBRE0000012".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Admission of 8,365 newly issued mBank S.A. shares to trading on the
primary market of the Warsaw Stock Exchange and the date of their first
quotation


The Management Board of mBank S.A. in Warsaw ("Bank") announces that by
resolution no. 1028/2021 of 8 October 2021 the Management Board of
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (Warsaw Stock Exchange)
admitted 8,365 ordinary bearer shares of the Bank with nominal value of
PLN 4.00 per share to trading on the stock market and decided that they
would be traded on the primary stock market starting from 12 October
2021.


The aforementioned shares were issued based on resolution No. 38 of the
Annual General Meeting of the Bank dated 9 May 2018 on the issue of
subscription warrants, conditional share capital increase with
divestment of the existing shareholders' pre-emptive right to
subscription warrants and shares, change of the company's by-Laws and on
applying for admission of shares to trading on the regulated market, and
dematerialisation of shares.


The aforementioned shares of mBank S.A. will start trading on 12 October
2021, provided that the Central Securities Depository of Poland (KDPW)
registers these shares and assigns the code PLBRE0000012 to them on 12
October 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-08 Maciej Mołdawa Wicedyrektor Departamentu Compliance
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki